Bảo Lộc | Trẻ biếng ăn phải làm sao
Home | Bảo Lộc

Bảo Lộc

STT  NHÀ
THUỐC
 Đường  Phường  Quận  Tỉnh ĐIỆN
THOẠI
 Người
Liên hệ
1  Nhà thuốc Hoài Thiện 5  Đinh Tiên Hoàng Phường 2 Thành phố Bảo Lộc  Bảo Lộc 0633862289 Chị Hợp
2  Nhà thuốc Hải An Kiô 8-9 Lê Thị Pha Phường 1 Thành phố Bảo Lộc  Bảo Lộc 0919853160 Anh Trác
3  Nhà thuốc Hồng Hải 56 Lê Hồng Phong Phường 1 Thành phố Bảo Lộc  Bảo Lộc 0633864391 Cô Hải
4  Nhà thuốc Thiên Phước 4/2  Lê Hồng Phong Phường 1 Thành phố Bảo Lộc  Bảo Lộc 0937376676 Cô Phước
5  Quầy thuốc Phúc An 2  Trần Phú Đại Lào Thành phố Bảo Lộc  Bảo Lộc 0633902010/ 0926417591 Chị Thảo
6  ĐL Hà Phương 833 Trần Phú Phường Blao Thành phố Bảo Lộc  Bảo Lộc 0972613623 Chị Loan
7  Quầy thuốc Thanh Đào 1395  Quốc Lộ 20 Lộc Châu Thành phố Bảo Lộc  Bảo Lộc 0976142445 Chị Đào
8  Đại lý Ladophar (Cô Cúc) 1033  Quốc Lộ 20 Lộc Châu Thành phố Bảo Lộc  Bảo Lộc 0633861857 Chị Cúc
9  Quầy thuốc số 52 (Cô Trung) Thôn 1  Quốc Lộ 20 Đại Lào Thành phố Bảo Lộc  Bảo Lộc 0633865045 Chị Minh
10  Quầy thuốc Minh Thuận 281  Blao Sre Đại Lào Thành phố Bảo Lộc  Bảo Lộc 01692994990 Nguyễn Thị Tâm
11  Nhà thuốc Thiên Ân Số 7 Nguyễn Công Chứ Phường 1 Thành phố Bảo Lộc  Bảo Lộc 01688360215 Chị Chi
12  Quầy thuốc  số 54  (Linh Duyên) 34  Nguyễn Văn Trổi Phường 2 Thành phố Bảo Lộc  Bảo Lộc 06371173001208550938 Đỗ Thị Linh Duyên
13  Quầy thuốc số 16 3  Nguyễn Văn Cừ Lộc Phát Thành phố Bảo Lộc  Bảo Lộc 0633863680 Chị Sen
14  Quầy thuốc số 27 238  Hà Giang Bảo Lộc Thành phố Bảo Lộc  Bảo Lộc 0963161386 Chị Nguyệt
15  Đại lý 25 240 Trần Phú Lộc Nga Thành phố Bảo Lộc  Bảo Lộc 01663904776 Mai Phan Thanh Thùy
16  Quầy thuốc số 43 (Hoa Sang) QLộ 20  Thôn 7 Lộc An Bảo Lâm  Bảo Lộc 01687210737 Chị Hoa
17  Nhà thuốc SỐ 6 62 Hùng Vương Di Linh Di Linh  Bảo Lộc 01699292001 Chị Lập
18  Quầy thuốc số 42 (Chị Oanh) 18  Thôn 2 Hòa Ninh Di Linh  Bảo Lộc 01694098435 Huỳnh Thị Kim Oanh
19  Đại lý Minh Đức 14  Thôn 2 Hòa Ninh Di Linh  Bảo Lộc 0982873998 0913094998 Mai Văn Ngọc
Đặng Thị Huyền
20  Quầy thuốc số 43 (Chi Phượng) Kios 6  Chợ Hòa Ninh Hòa Ninh Di Linh  Bảo Lộc 01674640963 Chị Phượng
21  Quầy thuốc số 34 (Thu Hà) 30  Thôn 3 Liên Đầm Di Linh  Bảo Lộc 0943870618 Chị Hà
22  Đại lý Hoàng Phúc 3  Nguyễn Tri Phương Di Linh Di Linh  Bảo Lộc 0946105496 Chị Thanh
23  Thiên Hồng Phúc 5  Lý THường Kiệt Di Linh Di Linh  Bảo Lộc 0913698401 Chị Đệ
24  Quầy thuốc số 22 (Cô Linh) 205  Nguyễn Công Trứ Phường 2 Thành phố Bảo Lộc  Bảo Lộc 0984020249 Ao Nhật Linh
25  Quầy thuốc số 10 (Anh Cường) 247  Nguyễn Công Trứ Phường 2 Thành phố Bảo Lộc  Bảo Lộc 0633717669 Trần Võ Cường
26  Đại lý Anh Duyen Thôn 16 Lộc Thành Bảo Lâm  Bảo Lộc 01228455856 Nguyễn Thị Duyên
27  Quầy thuốc số 6 (Chị Thảo) Thôn 16 Lộc Thành Bảo Lâm  Bảo Lộc 0633986240 Trần Thị Thảo
28  Quầy thuốc Ladophar (Cô Liên) Thôn 3   Thôn 3 Lộc Nam Bảo Lâm  Bảo Lộc 0633 878242 Chị Anh
29  Quầy thuốc Cẩm Tú 308  Hàm Nghi Lộc Thắng Bảo Lâm  Bảo Lộc 0902152811 Đỗ Thị Cẩm
30  Quầy thuốc số 64 (Hoàng Anh) Tổ 19  Hàm Nghi Lộc Thắng Bảo Lâm  Bảo Lộc 0983593518 Trần Thị Hoàng Anh
31  Nhà thuốc SỐ 1 Tổ 7  Trần Phú Lộc Thắng Bảo Lâm  Bảo Lộc 01273918986 Thái Thị Thanh Thảo
32  Đại lý Chi Tho Thôn 1 Lộc An Bảo Lâm  Bảo Lộc 0633509267 Chị Thọ
33  Quầy thuốc Kim Châu 86  Trần Phú Lộc Thắng Bảo Lâm  Bảo Lộc 01222981980 Chị Châu
34  Đại Lý Thúy Hồng Thôn 12 Lộc Thành Bảo Lâm  Bảo Lộc 01664404770 Chị Hồng
35  Quầy thuốc  số 31  24Đường 1Thang5  P.Blao  Thành phố Bảo Lộc  Bảo Lộc  913484656
36  Nhà Thuốc Bảo An  213 Phan Bội Châu  P1  Thành phố Bảo Lộc  Bảo Lộc  987666279