Bà Rịa | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Bà Rịa

STT  NHÀ
THUỐC
 Đường  Phường  Quận  Tỉnh ĐIỆN
THOẠI
 Người
Liên hệ
1  Quầy thuốc Hoa Hồng  Kim Long  Châu Đức  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0643885552  Lê Thị Hoa Hồng
2  Châu Ngọc  Bình Gỉa  Châu Đức  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0643968911  Chị Ngọc
3  Quầy thuốc Thanh Thảo  Nghĩa Thành  Châu Đức  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 01666054827  Chị Dưỡng
4  Quầy thuốc Tuấn Hoa  Kim Long  Châu Đức  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0984199332  Chị Dung
5  An Bình  Ngãi Giao  Châu Đức  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0643881209  An Bình
6  Quầy thuốc Ngọc Thu  TT Ngãi Giao  Châu Đức  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0919499445  Thái Thị Ngân
7  Quầy Thuốc Hoàng Ân  Thị Xã NgãiGiao  Châu Đức  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0977809747  Trần Thị Na
8  Nhà thuốc Thiên Thanh  TT Đất Đỏ  Đát Đỏ  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 01676861701  Nguyễn Thị Hằng
9  Quầy Thuốc Ngọc Hiền  Đát Đỏ  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0913914438  Nguyễn Thị Ngọc Hiền
10  Quầy Thuốc Lộc Ngân 2  Long Tân  Đát Đỏ  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0948643904  A.Tài
11  Quầy thuốc Xuân Mai  Phước Tỉnh  Long Điền  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 01217678778  Lê Hồng Xuân Mai
12  Quầy thuốc Thái Sơn  Phước Tỉnh  Long Điền  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0643842601  Chị Thái
Lê Thị Đức Tho
13  Quầy thuốc 164  TT Long Điền  Long Điền  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0643651050  Chi Mười
14  Quầy thuốc Minh Tâm  Phước Hưng  Long Điền  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0646287222  Nguyễn Thị Minh Tâm
15  Quầy thuốc Gia Mỹ  KP Hải Đình  Long Điền  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0901672342  Chị Mỹ
16  Quầy thuốc Thu hiền  Hắc Dịch  Tân Thành  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0977749759  Hiền
17  Nhà thuốc số 186  Mỹ Xuân  Tân Thành  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0643893090  Chị Trang
18  Phương Thanh  Phú Mỹ  Tân Thành  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0916125295  Chị Thanh
19  Nhà thuốc số 187  Phú Mỹ  Tân Thành  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0937723007  Chị Phụng
20  Quầy thuốc Tân Phú  Châu Pha  Tân Thành  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0975660697  Nguyễn Thị Hường
21  Quầy Thuốc Minh Hằng  Mỹ Xuân  Tân Thành  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0902512514  Chị Hằng
22  Quầy thuốc Phương Thảo  Tân Phước  Tân Thành  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0937223288  C.Thảo
23  Nhà thuốc Tuyết Thiên  Phước Trung  Thành phố Bà Rịa  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0643825767  Lê Thị Bích Thảo
24  Nhà thuốc Ngọc Châu  Phước Trung  Thành phố Bà Rịa  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0643825199  Em Hoa
Lương Văn Thanh
25  Nhà thuốc Gia Phước  Phước Nguyên  Thành phố Bà Rịa  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0906644417  Nguyễn Thị Kiều My
26  Nhà thuốc Ngọc Châu 2  Phước Hiệp  Thành phố Bà Rịa  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0918402912  Chú Tý
27  Quầy thuốc Minh Nhật  Châu Đức  Thành phố Bà Rịa  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0927277952  Trần Thị Kim
28  Nhà thuốc Kim Châu  Phước Hưng  Thành phố Bà Rịa  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0906644417  Nguyễn Thị Kim Châu
29  Nhà thuốc Linh Đan  Phước Nguyên  Thành phố Bà Rịa  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 01286092700
30  Công Ty Quang Phát  Phước Trung  Thành phố Bà Rịa  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 02543716312/0913644436  Chị liên
31  Quầy Thuốc Huệ Tâm  Tân Hưng  Thành phố Bà Rịa  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0968976889  C.Huệ
32  Quầy thuốc An Phúc (Quầy thuốc 220)  TT Phước Bửu  Xuyên Mộc  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0643874107  Nguyễn Quốc Hưng
33  Nhà thuốc số 226  TT Phước Bửu  Xuyên Mộc  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0643874067  Cô Thuận
Nguyễn Minh Châu
34  Thanh Tuấn  TT Phước Bửu  Xuyên Mộc  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0915641311  Anh Nhàn
35  Quầy thuốc Duy Ngân (QT 233 cũ)  Hòa Hiệp  Xuyên Mộc  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 01212058835  Chị Ngân
36  Anh Duy  Hòa Hiệp  Xuyên Mộc  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0643877136  Anh Ngoán
37  Quầy thuốc số 228  Bàu Lâm  Xuyên Mộc  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0643879023  Cô Hoa
38  Quầy thuốc số 230  Xuyên Mộc  Xuyên Mộc  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0643874551  Cao Thị Hồng Thảo
39  Quầy thuốc số 218  Bình Châu  Xuyên Mộc  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0643871178  Chị Tâm
40  Gia Hân  Hòa Hưng  Xuyên Mộc  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 01283354259  Gia Hân
41  Quầy thuốc số 216  Hòa Hiệp  Xuyên Mộc  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 0646272084  Chị San
42  Quầy thuốc Hùng Phong  Bàu Lâm  Xuyên Mộc  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 988223372  Anh Hùng
43  Anh Tú  TT Phước Bửu  Xuyên Mộc  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 933036801  Chị Chi
44  Quầy Thuốc Mỹ Dung  Bàu Lâm  Xuyên Mộc  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa 01697882892  C.Dung
45  Quầy Thuốc Tâm Thúy  Phước Tân  Xuyên Mộc  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa  01643828018  C.Thúy828018
46  Nhà thuốc Đức Thiện  Long Tâm  Thành phố Bà Rịa  Bà Rịa-Vũng Tàu  Bà Rịa  0907069902  C.Thắm
47  Quầy Thuốc Gia Huy Tổ 8 – Ấp 5 Hòa Bình Xuyên Mộc Bà Rịa-Vũng Tàu 0942532643 Chị Hậu
48  Quầy Thuốc Hưng Thịnh 47 Trường Chinh Thị Trấn  Phú Mỹ Tân Thành  Bà Rịa-Vũng Tàu 0942480268 C.Thanh Lộc
49  Quầy Thuốc Thanh Thảo Chợ Hòa Hiệp Hòa Hiệp Xuyên Mộc  Bà Rịa-Vũng Tàu 02546507072 C.Thảo
50  Quầy Thuốc Út Cải Tổ 28/1 Khu Phố Hải Vân Thị Trấn Long Hải Long Điền Bà Rịa-Vũng Tàu 0936098279 Bé Út