Cà Mau | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Cà Mau

STT  NHÀ
THUỐC
 Đường  Phường  Quận  Tỉnh ĐIỆN
THOẠI
 Người
Liên hệ
1  Thịnh Phát Lý Văn Lâm Phường 1 Thành phố Cà Mau Cà Mau 913998462 Cô Hồng
2  NT SỐ 01 154  Lê Lợi Phuong 2 Thành phố Cà Mau Cà Mau 07803835015 Cô Ba(Trang)
3  Vĩnh Thuận 18  Trưng Nhị Phuong 2 Thành phố Cà Mau Cà Mau 07803831228 anh Nhân
4  Minh Tinh Đường 20  Trưng Nhị Phuong 2 Thành phố Cà Mau Cà Mau 0945354546 Chị Thanh(sin)
5  Đức An Đường 36  Đề Thám Phuong 2 Thành phố Cà Mau Cà Mau 0918665455 Ý  Lệ
6  Thuận Phát 62  Đề Thám Phuong 2 Thành phố Cà Mau Cà Mau 07803832361 Trang Đài
7  Anh Thy 59A  Trần Hưng Đạo Phuong 5 Thành phố Cà Mau Cà Mau 07803834273 Cô Tho
8  Phương Linh 175 Phường 5 Thành phố Cà Mau Cà Mau 07803815751
9  Ngọc Thư 180 Phuong 8 Thành phố Cà Mau Cà Mau 0913985398 Anh Nguơn
10  Nhà thuốc Hùng Vương 0 Phuong 9 Thành phố Cà Mau Cà Mau 07803668345 anh  Linh
11  Huynh Van Tong 409  Quốc Lộ 1A TT,Năm Căn Năm Căn Cà Mau 0913042052 Cô Viên
12  Thanh Ngoan 24  Khu Vực I Khóm II TT,Năm Căn Năm Căn Cà Mau 07803877716 Chị Dương
13  NT Số 8 0  Khu Vực I khóm III TT,Năm Căn Năm Căn Cà Mau 07803876047 Chị Ngân
14  Minh Tâm 0  Quốc Lộ 1A TT,Năm Căn Năm Căn Cà Mau 0982828182 Anh Tâm
15  Quầy Thuốc Hữu Lộc Quốc Lộ 1A Năm Căn Cà Mau 07803730909 anh Lộc
16  HT Số 5 0  Chợ Nhà Lồng TT,Năm Căn Năm Căn Cà Mau 07803876517 Anh Trung
17  Quầy Thuốc Hương Giang Chợ Nhà Lồng Năm Căn Cà Mau 0939868889 Dì Giang
18  Thịnh Phát 0  Chợ Thới Bình TT Thới Bình Thới Bình Cà Mau 0945187466 Chị Thẩm
19  Tân Tiến 2 0  Chợ Huyện Sử Xã Trí Phải Thới Bình Cà Mau 07803862022 Anh Trung
20  Lan Vy 0  Ấp 3 Đường Q Lộ 1A Chợ Tân Lộc Thới Bình Cà Mau 07803628114 Chị Tư
21  Thu Hương 379   Đường 30/4 Khóm 1 TT Cái Nước Cái Nước Cà Mau 07803883848 Chị Hương
22  Linh Trang Thị Trấn Rạch Ráng Trần Văn Thời Cà Mau 0916219249 anh VĂN
23  Duy Lộc Kios2  Khóm 1 Chợ Rạch Ráng Trần Văn Thời Trần Văn Thời Cà Mau 07803895499 Chị Thúy
24  Nt Số 1 153  Huỳnh Ngọc Điệp Khóm 4 Đầm Dơi Cà Mau 07803858206 Mỹ Thố
25  Ngọc Hiền 221  Vùng 4 Khóm 4 Đầm Dơi Cà Mau 07803838534 Chị Lan
26  Hùng Vương 0  Dương Thị Cẩm Vân TT ,Đầm Dơi Đầm Dơi Cà Mau 07803858117 Chị Diễm
27  Minh Tân 44  Dương Thị Cẩm Vân Khóm 4 TT,Đầm Dơi Đầm Dơi Cà Mau 07803858581 Cô Hương
28  Thanh Tú 0  Chợ Chà Là Xã Trần Phán Đầm Dơi Cà Mau 0917436742 Chị Tú
29  Đăng Khoa 36 Ấp 1, Xã Tắc Vân Thành phố Cà Mau Cà Mau 0947979902 Chú Cáo
30  Tiến Hưng 0  Xã Tắc Vân Xã,Tắc Vân Thành phố Cà Mau Cà Mau 0780847102 Cô Nga
31  QT Số 1 Khóm 1 Chợ Rạch Ráng TT Trần Văn thời Trần Văn Thời Cà Mau 0946362230 Anh Hải
32  Nhà Thuốc   Nguyễn Trãi 50  nguyễn trãi phường 9 Thành phố Cà Mau Cà Mau 07803834417 Anh Bảo
33  QUÁCH QUÂN 0  chợ Phú Tân Xã Phú Tân Phú Tân Cà Mau 07803885709 Anh Quân
34  Ngọc Điệp 0  chợ nhà lồng cái nước TT Cái Nước Cái Nước Cà Mau 07803883672 Chị Điệp
35  Huỳnh Chiến 0  chợ nhà lồng cái nước TT Cái Nước Cái Nước Cà Mau 0918805826 Chú Chiến
36  Minh Nguyệt 0  khóm 7 TT Trần Văn thời Trần Văn Thời Cà Mau 07803896423 Chị My
37  QT Thảo Phương 0  Chợ Khóm 7 TT Trần Văn Thời Trần Văn Thời Cà Mau 0948722939 Chị Linh
38  Hậu Minh Đường Thị Trấn Sông đốc Trần Văn Thời Cà Mau 07803890426 Chị Oanh
39  XUÂN TIẾN 0  CHỢ NHỎ SÔNG ĐỐC TT Sông Đốc Trần Văn Thời Cà Mau 07803891199 ANH TIẾN
40  Bảo Ngọc 2 0  Đường 30/4 Chợ Cái Nước Cái Nước Cà Mau 07803883633 Chị Thà
41  Quầy Thuốc  Trung Hiếu TT NĂM CĂN Năm Căn Cà Mau 0946205151 Anh Hiếu
42  ĐỨC THÁI 0  chợ Phú Tân Xã Phú Tân Phú Tân Cà Mau 0944885537 Chị Trinh
43  Quầy Thuốc Phước Nghị 0  QL 1A Xã Tân Hưng Đông Cái Nước Cà Mau 0949170687 Anh Mỹ
44  QT HỒNG NGA 0  TỔ 7 K4 ,TT. SÔNG ĐỐC Trần Văn Thời Cà Mau 0948454363 C. THẮM
45  QT Hồng Hà 0  Khóm 3 Xã Khánh Lâm U Minh Cà Mau 0986867780 Anh AN
46  QT TRúc Linh 0  Ấp Cái Bát Xã Tân Hưng Tây Phú Tân Cà Mau 07803888079 Chị Linh
47  QT Trung Tâm Thới Bình 0  Khóm 8 TT Thới Bình Thới Bình Cà Mau 0919024243 Chị GIANG
48  QT Trúc Quỳnh 0  Khóm 1 TT. Cái Đôi Vàm Phú Tân Cà Mau 0942525522 Chị Trang
49  QT TÂN THẠNH 0  Chợ Cái Đôi Vàm TT,cái đôi vàm Phú Tân Cà Mau 0944156477 CHỊ THÚY
50  Quầy thuốc Hồng Phục Khóm 1 Thị Trấn Trần Văn Thời Trần Văn Thời Cà Mau 0948873872 Ngô Hồng Ngoan
51  nhà thuốc Huỳnh Nguyễn 23 Xã Tắc Vân Thành phố Cà Mau Cà Mau 0912793029 CHỊ KIỀU
52  Nhà Thuốc   Như Trang 10.khóm 7.Nguyễn Công Trứ Phường 8 Thành phố Cà Mau Cà Mau 07806550707 Chi Trang
53  Quầy Thuốc Hiếu Minh Dương Cẩm Vân, Khóm 4 #N/A Thị Trấn Đầm Dơi Cà Mau 913000447.00 Anh Minh
54  Quầy Thuốc Tây Số 1 143 Xã Phú Tân , Phú Tân Cà Mau 02903885751 Chị Hồng
55  Quầy Thuốc Hồng Bằng Chợ Nhỏ Khóm 7, TT Sống Đốc Trần Văn Thời Cà Mau 0919144442 Anh Đông
56  Quầy Thuốc Cẩm Hường Ấp 1, Xã Khánh An, U Minh Cà Mau 0947102144 Chị Hường
57  Quầy Thuốc Quang Vinh 209B , Ấp Tân Phong A, Xã Hòa Thành Thành phố Cà Mau Cà Mau 0919840486 Nguyễn Thị Phương Linh
58  Quầy Thuốc Thịnh Phát Đường 30/4, Khóm 1 Đầm Dơi Cà Mau 0942531360 Nguyễn Thị Kim Ngọc
59  Quầy Thuốc NHƯ NGỌC Xã lý Văn Lâm Thành phố Cà Mau Cà Mau 01255319393 Chị khuyê
60  Nhà Thuốc Phượng Hoàng 63A, kHóm 8 ,Nguyễn Đình Chiểu Phường 8 Thành phố Cà Mau Cà Mau 01232156578 CÔ Phong
61  Quầy Thuốc Số 6 42 Ấp 2 Tăc Vân Thành phố Cà Mau Cà Mau 0918450259 Chị Thư
62  Quầy Thuốc Số 2 Khóm 7 Thị Trấn Sông Đốc Trần Văn Thời Cà Mau 02903891949 Nguyễn Văn Luật
63  Quầy Thuốc Đức Minh Ấp 3 Xã Khánh Hội U Minh Cà Mau 02903865177 Trần Đức Minh
64  Quầy Thuốc Bích Thủy Khóm 1 U Minh Cà Mau 0919947915 Nguyễn Bích Thủy
65  Quầy Thuốc Hoàng Anh 3  Khóm 1  Thị Trấn Cái Đôi Vàm  Phú Tân Cà Mau  0947422488  Hoàng Anh
66  Nhà Thuốc Kim Ngân  110 Lý Thường Kiệt Khóm 6  Phường 7  Thành phố Cà Mau Cà Mau  0946614422  Anh Thư
67  Nhà Thuốc Thanh Thúy  112 Lý Thường Kiệt  Khóm 6 Phường 7  Thành phố Cà Mau Cà Mau  0945707086  Phạm Thị Thanh Thúy
68  Quầy Thuốc Thảo Vy  Ấp Rạch Bào  Xã Khánh Bình  Trần Văn Thời Cà Mau  0945812960  Nguyễn Thảo Trinh
69  Quầy Thuốc Thanh Trang  282 Ấp 19/5 Xã Khánh Bình  Trần Văn Thời Cà Mau  0947015010  Phạm Hải Triều
70  Nhà Thuốc Việt Hồng  99  Lý Thường Kiệt  Phường 6  Thành phố Cà Mau Cà Mau  07803832286  Chị Hằng