Cao Bằng | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Cao Bằng

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 NT Huy Hoàng,016 Kim Đồng, Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng NT Huy Hoàng Hợp Giang Thành phố Cao Bằng Cao Bằng Đỗ Tường Vân 0916528838
2 DNTN Hoa Bình,4, Kim Đồng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng DNTN Hoa Bình Kim Đồng Thành phố Cao Bằng Cao Bằng Lê Văn Cường 0263853062
3 QT Cty Dược Cao Bằng Số 2,Phố Mới, Quảng Uyên, Quảng Uyên, Cao Bằng QT Cty Dược Cao Bằng Số 2 Quảng Uyên Quảng Uyên Cao Bằng Lại Hồng Đương 0263820425
4 QT Công Ty Dược Cao bằng số 4,Pó Tấu, Pó Tấu, Trùng Khánh, Cao Bằng QT Công Ty Dược Cao bằng số 4 Pó Tấu Trùng Khánh Cao Bằng Nông Thị Mận 0974599002
5 NT Hào Kết,Chợ Hùng Quốc, Hùng Quốc, Trà Lĩnh, Cao Bằng NT Hào Kết Hùng Quốc Trà Lĩnh Cao Bằng Luc Thị Kết 0986128213
6 Cty dược và VTYT Cao Bằng,12, Nguyễn Du, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng Cty dược và VTYT Cao Bằng Nguyễn Du Thành phố Cao Bằng Cao Bằng Không tên 02063855069