Điện Biên | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Điện Biên

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 QT Số 6 Cty Phương Thảo,Tổ 10, Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên QT Số 6 Cty Phương Thảo Thanh Trường Thành phố Điện Biên Phủ Điện Biên Dương Thị Hằng 0989216141
2 Quầy Số 10 Cty Hải Nam,Đội 17, Pom Lót, Điện Biên, Điện Biên Quầy Số 10 Cty Hải Nam Pom Lót Điện Biên Điện Biên Trần Thị Phương 0946272128
3 Cty Cổ phần Dược phẩm Hải Nam,SN 1072_Tổ5, Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên Cty Cổ phần Dược phẩm Hải Nam Mường Thanh Thành phố Điện Biên Phủ Điện Biên Nguyễn Thị Hoa 0983137632
4 Quầy Trần Thị Mến,Số 5 – Tổ 11, Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên Quầy Trần Thị Mến Nam Thanh Thành phố Điện Biên Phủ Điện Biên Trần Thị Mến 01226441551
5 NT Thanh Tâm,SN 19 Tổ 8, Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên NT Minh Tâm Nam Thanh Thành phố Điện Biên Phủ Điện Biên Đặng Kim Nguyễn 02303826138
6 QT Số 59,Kiot Số1 Noong Bua, Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên QT Số 59 Noong Bua Thành phố Điện Biên Phủ Điện Biên Lý Thị Tuyết 0915604123
7 QT Số 1_Cty Phương Thảo,SN 608_Tổ1, Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên QT Số 1_Cty Phương Thảo Tân Thanh Thành phố Điện Biên Phủ Điện Biên Chử Thị Thanh 0916820875
8 NT_Tuấn Thành,Kiot Số 14A5 Chợ Tt1, Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên NT_Tuấn Thành Tân Thanh Thành phố Điện Biên Phủ Điện Biên Đỗ Thị Hà 0989795578
9 QT Số 8-Cty Dược VTYT Tỉnh,Tổ 11, Na Lay, Thị xã Mường Lay, Điện Biên QT Số 8-Cty Dược VTYT Tỉnh Na Lay Thị xã Mường Lay Điện Biên Nguyễn Kim Ngân 0917797054
10 NT Quang Anh,364 Tổ 15, Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên NT Quang Anh Thanh Bình Thành phố Điện Biên Phủ Điện Biên Anh Nguyên 0978466716
11 Quầy thuốc số 6,Chợ trung tâm thị trấn Tuần Giáo, , Điện Biên, Điện Biên Quầy thuốc số 6 Điện Biên Điện Biên Nguyễn Thị Thu 01273713564
12 QT số 1, Tổ 10, Na Lay, Thị xã Mường Lay, Điện Biên QT Số 1 Na Lay Thị xã Mường Lay Điện Biên Nguyễn Văn Cần 0948101850