Đồng Tháp | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Đồng Tháp

STT  NHÀ
THUỐC
 Đường  Phường  Quận  Tỉnh ĐIỆN
THOẠI
 Người
Liên hệ
1  Quầy Thuốc Đông Nghi  Phong Mỹ  Cao Lãnh  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1  Nguyễn Thị Ngọc Nhung
2  Thanh Tâm  Cái Tàu Hạ  Châu Thành  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1 0673840295  Nguyễn Thanh Hùng
3  Nhà Thuốc Tế Lương Đường  6  TT Lai Vung  Lai Vung  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1 0939081292  Đỗ Thanh Liêm
4  Quầy Thuốc Phúc Thịnh  Phong Hòa  Lai Vung  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1 02773630069  Lý Thị Tạo
5  Lệ Hoa  Vĩnh Thạnh  Lấp Vò  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1 0672216475  Lương Thân Anh Hoa
6  Nhà Thuốc Vạn Hưng  TT Tràm Chim  Tam Nông  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1 0673827037  Chị Trúc
7  Nhà Thuốc Đăng Khoa  Phú Cường  Tam Nông  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1 01243977678  A.Hà
8  Nhà Thuốc Hữu Dư  Tam Nông  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1 0919020263  Huỳnh Thị Thúy
9  Quầy Thuốc Thu Duyên  Tam Nông  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1 0963494497  Võ Thị Thanh Tuyền
10  Quầy Thuốc Tám Dùng  Phú Thành  Tam Nông  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1 0949303858  A.Hiếu
11  Quầy Thuốc Tiến Phát  An Đông  Tam Nông  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1 0917072741  C.Hương
12  Quầy Thuốc Thị Dung  X Bình Thành  Thanh Bình  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1 01689.275.591  Phạm Mai Thi
13  Quầy Thuốc Ba Giấy  Tân Mỹ  Thanh Bình  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1 06733548061  Nguyễn Thị Giấy
14  Quầy Thuốc Mỹ Chi  Tân Qưới  Thanh Bình  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1 0918553038  C.Mỹ Chi
15  Nhà Thuốc Duy Khoa  Phường 1  Thành phố Cao Lãnh  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1 0673857936  Nguyễn Thị Nghết
16  Nhà Thuốc Phước Thọ  Phường 2  Thành phố Cao Lãnh  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1 0673877279  Nguyễn Phước Thọ
17  Nhà Thuốc Hồng Phước  Phường 2  Thành phố Cao Lãnh  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1 0673853476  Lê Thị Bé Tư
18  Nhà Thuốc Vĩnh Đức Đường  Phường 2  Thành phố Cao Lãnh  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1 0673851633/ 01237717179  Nguyễn Thanh Liêm
19  Nhà Thuốc Lê Hiếu  Phường 6  Thành phố Cao Lãnh  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1 0919811522  Hồ Thị Ngọc Trang
20  Nhà Thuốc Ngọc Hà  Phường 2  Thành phố Cao Lãnh  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1 0916106919  Chị Hà
21  Nhà Thuốc Ngọc Hải  P2  Thành phố Cao Lãnh  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1 0672.211.424  Anh Hải
22  Đông Y Minh Phát Đường  Trường Xuân  Tháp Mười  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1 0982984989  Trương Tấn Bữu
23  Quầy Thuốc Thanh Sơn  X Hưng Thạnh  Tháp Mười  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1 0945.404.368  Anh Sơn
24  Quầy Thuốc Duy Âu  mỹ hòa  Tháp Mười  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1 0986859517  Nguyễn thị hải âu
25  Đoàn Đa  Chợ Lai Vung  TT Lai Vung  Lai Vung  Đồng Tháp 1 0673848328  Đoàn Văn Đa
26  Nhà thuốc Gia Hân  4  Thành phố Cao Lãnh  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1  02773873838  A.Du
27  Nhà Thuốc Gia Hòa  Tân Phú  Thanh Bình  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1  0932630392  Nguyễn Thị Ngọc Lành
28  Quầy Thuốc Kim Cúc  Mỹ Hiệp  Cao Lãnh  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1  0985835748  Phạm Thị Cúc
29  Nhà Thuốc Tấn Hưng  Châu Thành  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1  02773840287  C.Mai
30  Nhà thuốc Hoàng Trung  TT Lai Vung  Lai Vung  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1  0919099435  Chị Tuyết
31  Nhà thuốc Thọ Dân  Xã Vĩnh Thới  Lai Vung  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1  02773639058  Quốc Thị Kim Phượng
32  Quầy Thuốc Quốc Tuấn  Mỹ An Hưng B  Lấp Vò  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1  0909291920  A.Tuấn
33  Quầy Thuốc Thanh Tùng  Tân Khánh Đông  Thị xã Sa Đéc  Đồng Tháp  Đồng Tháp 1  02773765462  C.Tám
34  Đông Y Phước Nguyên Hưng  Chợ Bình Hàng Trung  Cao Lãnh  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 0673914537  Huỳnh Thị Bích
35  Đong Y Phước Thọ Đường  Chợ Mỹ Hiệp  Cao Lãnh  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 0673910226  Lê Kim Phụng
36  Đông Y Hồng Phát Đường  3 tháng 2  Cao Lãnh  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 0676288679  Trương Kim Hoàng
37  Quầy Thuốc Phương Thảo  Mỹ Hiệp  Cao Lãnh  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 01267955250  C.Thảo
38  QT Phúc Tuyền  Xã Nhị Mỹ  Cao Lãnh  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 01655801805  Phạm Bích Tuyền
39  Nhà Thuốc Ngọc Gìau  Bình Hàng Trung  Cao Lãnh  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 01638756189  C.Gìau
40  Ngọc Mai  Cái Tàu Hạ  Châu Thành  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 0673840996  Phạm Thị Ngọc Mai
41  Quầy Thuốc Thắng Hạnh  Xã Tân Thuận Đông  Châu Thành  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 0984326757  Nguyễn Văn Thắng
42  Quầy Thuốc Cẩm Duyên  An Phú Thuận  Châu Thành  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 0939381126  C.Duyên
43  Quầy Thuốc Quỳnh Nhung  Châu Thành  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 0907062216  Cô Thoa
44  Quầy Thuốc Thu  An Phú Thượng  Châu Thành  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 0987808454  C.Thu
45  Quầy Thuốc Hường Mai  TT Lai Vung  Lai Vung  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 673604554  Mai Kim Hường
46  Quầy Thuốc Hường Mai 2  TT Lai Vung  Lai Vung  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 673655642  Nguyễn Thị Thủy
47  Nhà Thuốc Lộc Đến  LONG HẬU  Lai Vung  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 0917456792  Chi hậu
48  Quầy Thuốc Nguyễn Bằng  Phong Hoà  Lai Vung  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 0939525919  Nguyễn Chí Bằng
49  Vạn Hoà Đường  TT Lấp Vò  Lấp Vò  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 0673845211  Trần Khởi Bá
50  Quầy Thuốc Kim Ngân  Bình Thành  Lấp Vò  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 01696047647  C.Ngân
51  Quầy Thuốc Kim Loan  Vĩnh Thạnh  Lấp Vò  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 01263832110  C.Loan
52  Nhà Thuốc Nguyễn Hữu Mạng  Mỹ An Hưng B  Lấp Vò  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 0939663347  Chú Mạng
53  Nhà Thuốc Diễm Phượng  Bình Thạnh Chung  Lấp Vò  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 0936483219  C.Phượng
54  Nhà thuốc Vân Hương  Định An  Lấp Vò  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 0974292674  C.Tho
55  Nhà Thuốc Trần Hào  TX Sa Đéc  Thị xã Sa Đéc  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 0673861448  Đỗ Kim Hoàn
56  Đông Y Quãng Triều Thái  TX Sa Đéc  Thị xã Sa Đéc  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 0673861944  Trương Quế Hoa
57  Nhà Thuốc Thiện Phúc  TX Sa Đéc  Thị xã Sa Đéc  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 0673861975  Nguyễn Ánh Nguyệt
58  Nhà Thuốc Minh Phúc  TX Sa Đéc  Thị xã Sa Đéc  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 0673862146  Hồ Kim Hoa
59  Quầy Thuốc Minh Luân  2  Thị xã Sa Đéc  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 01222769172  C.Thảo
60  Quầy Thuốc Hồng Thịnh  Tân Khánh Đông  Thị xã Sa Đéc  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 0934044432  A.Hồng
61  Nhà Thuốc Minh Đức  1  Thị xã Sa Đéc  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 01674233708  C.Tiên
62  Nhà Thuốc Cai Dao  Tân Qui Đông  Thị xã Sa Đéc  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2 0939901981  Cô Nga
63  Quầy Thuốc Hồng Tươi  Cao Lãnh  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2  02773822283  C.Tươi
64  Quầy Thuốc Hạnh Nhân  Bình Thạnh  Cao Lãnh  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2  01274649919  Chị Hạnh
65  Quầy Thuốc Minh Trí  Tân Phú Trung  Châu Thành  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2  02773864552  Cô Tư
66  Quầy Thuốc Thu Thơ  Tân Thành  Lai Vung  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2  0986250332  C.Thơ
67  Nhà thuốc Mai Khôi  Lấp Vò  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2  01689832908  C.Loan
68  Quầy Thuốc Mỹ Anh  Tam Nông  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2  01267904858  Nguyễn Thanh Xuân Nữ
69  Quầy thuốc tây Ánh Ngọc  Xã An Phong  Thanh Bình  Đồng Tháp  Đồng Tháp 2  0917877518  Phạm Nguyễn Ánh Ngọc