Hà Nam | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Hà Nam

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 Công ty DP Á Đông,130 Trường Chinh, Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam Công ty DP Á Đông Minh Khai Thành phố Phủ Lý Hà Nam Nguyễn Huy Hoàn 0989128230
2 Công ty DP Hoa Việt,124 Trường Chinh, Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam Công ty DP Hoa Việt Minh Khai Thành phố Phủ Lý Hà Nam Nguyễn Thị  Hoàng Hà 0906064695
3 QT SỐ 10,Trường Trinh, Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam QT SỐ 10 Minh Khai Thành phố Phủ Lý Hà Nam Hà Thị Dung 01677504718
4 NTTN,Cống tróc, Lý Nhân, Lý Nhân, Hà Nam NTTN Lý Nhân Lý Nhân Hà Nam Trần  Thị Hiền 0948065185
5 QT Số 12,126 Trần Hưng Đạo, TT Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam QT Số 12 TT Vĩnh Trụ Lý Nhân Hà Nam Trần Lệ Thanh 0973149569
6 NTTN,Trần Hưng Đạo, TT Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam NTTN TT Vĩnh Trụ Lý Nhân Hà Nam Trần Thị Xuyên 03516273262
7 NTTN,Thôn Nhân Chính, Nhâm Chính, Lý Nhân, Hà Nam NTTN Nhâm Chính Lý Nhân Hà Nam Nguyễn Thị Hải 0983173112
8 NT Số 8,Khu Phố 2, TT Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam NT Số 8 TT Vĩnh Trụ Lý Nhân Hà Nam Nguyễn T Mai Hợp 0976367553
9 QTTN,Cầu Tử, Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam QTTN Châu Sơn Thành phố Phủ Lý Hà Nam Hoàng Thị Thoan 0968120589
10 QT số 8,Chợ Đọi , Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam QT số 8 Đọi Sơn Duy Tiên Hà Nam Trần Thị Thu Hiền 01666109517
11 NT Chung Nghĩa,Đông hòa, TT Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam NT Chung Nghĩa TT Hòa Mạc Duy Tiên Hà Nam Vũ Đình Chung 01695222662
12 QT Lan Hương,Chợ Lương, Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam QT Lan Hương Châu Giang Duy Tiên Hà Nam Trương Thị Hương 0988395955
13 QT SỐ 3,34 Nguyễn Văn Trỗi, Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam QT SỐ 3 Lương Khánh Thiện Thành phố Phủ Lý Hà Nam Nguyễn Thị Ngân 0979767818
14 NT SỐ 1,77 Qui Lưu, Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam NT SỐ 1 Minh Khai Thành phố Phủ Lý Hà Nam Lê Thị Giang 0983241897
15 QT SỐ 6,TT Non, Thanh Lưu, Thanh Liêm, Hà Nam QT SỐ 6 Thanh Lưu Thanh Liêm Hà Nam Lê Văn Nghị 0988884008
16 QT Tân Dược,Cầu Sắt, Cầu Sắt, Bình Lục, Hà Nam QT Tân Dược Cầu Sắt Bình Lục Hà Nam Lương Thị Hiền 0973310830
17 QT Thùy Cương,83 Nguyễn Hữu Tiến, Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam QT Thùy Cương Đồng Văn Duy Tiên Hà Nam Nguyễn Thị Ngọc Thùy 0973085640
18 QT Chung Hằng,Cầu Nhật Tựu, Nhật Tựu, Kim Bảng, Hà Nam QT Chung Hằng Nhật Tựu Kim Bảng Hà Nam Lê Thị Hằng 0987664495
19 QT Tân Dược,Phạm Ngọc Nhị, Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam QT Tân Dược Đồng Văn Duy Tiên Hà Nam Lê Thị Nhi 0974195652
20 QT Châu Lan,Chợ Nguyễn, Tiên Nội, Duy Tiên, Hà Nam QT Châu Lan Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam Trần Thị Huệ 0974804055
21 QT Số 10,Trần Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo, Lý Nhân, Hà Nam QT Số 10 Trần Hưng Đạo Lý Nhân Hà Nam Trần Thị Hợp 01685083567
22 QT Số 15,Thạch Tổ, Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam QT Số 15 Thanh Hà Thanh Liêm Hà Nam Nguyễn Thị Thu Huyên 0982887515
23 QT Thảo Nguyên,Sóm 1 đầu cầu Nhật Tựu, Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam QT Thảo Nguyên Văn Xá Kim Bảng Hà Nam Nguyễn Thị Ngoan 0965591955
24 QT Ngọc Diệm,Xóm 2 Thụy Sơn, Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam QT Ngọc Diệm Tân Sơn Kim Bảng Hà Nam Phạm Thị Ngọc 0972921560
25 Quầy thuốc Bảo Châu,Tiểu khu Bình Minh, Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam Quầy thuốc Bảo Châu Bình Mỹ Bình Lục Hà Nam Phạm Thị Thanh Tuyền 01687768268
26 QTTD,Chợ Chiều, Nhật Tân, Kim Bảng, Hà Nam QTTD Nhật Tân Kim Bảng Hà Nam Trần Thị Thủy 0948777383
27 QT Lộc Nhung,Xóm 10, Đồng Lý, Lý Nhân, Hà Nam QT Lộc Nhung Đồng Lý Lý Nhân Hà Nam Đào Thị Thảnh 0975939098
28 QT Thanh Vân,Hòa Chung, Tiên Nội, Duy Tiên, Hà Nam QT Thanh Vân Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam Nguyễn Thị Vân 01689168085
29 QT Nguyên Vũ,La Mát, Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam QT Nguyên Vũ Kiện Khê Thanh Liêm Hà Nam Vũ Thị Đào 0971281756
30 QT Thanh Trà, Nguyễn Hữu Tiến, Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam QT Thanh Trà Đồng Văn Duy Tiên Hà Nam Phạm Thị Lành 01693997432
31 QT Tân Dược, Tân Sơn, Chợ Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam QT Tân Dược Chợ Tân Sơn Kim Bảng Hà Nam Trịnh Thị Ngữ 01692270351
32 NT Phương Đông, Phố Cà, Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam NT Phương Đông Thanh Nguyên Thanh Liêm Hà Nam Lê Quang Đạo 0986446232