Ba Đình | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Ba Đình

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 Quầy số 1,168, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Quầy số 1 Ngọc Khánh Ba Đình Hà Nội Vũ Đình Phương 0904726235
2 NT Hồng Nhung,116, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội NT Hồng Nhung Ngọc Khánh Ba Đình Hà Nội Nguyễn Văn Y 0989133909
3 NT Hải Anh,106 ngõ 158, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội NT Hải Anh Ngọc Hà Ba Đình Hà Nội Nguyễn Thị Lan Anh 0963828762
4 NT 351 Đê La Thành,351 Đê La Thành, Đê La Thành, Ba Đình, Hà Nội NT 351 Đê La Thành Đê La Thành Ba Đình Hà Nội Cô Viên 0916053688
5 NT Quang,37/97, Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội NT Quang Văn Cao Ba Đình Hà Nội Anh Nghĩa 01626799799
6 NT Tư Nhân,327, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội NT Tư Nhân Kim Mã Ba Đình Hà Nội Nguyễn Hồng Huân 01663922988
7 Nt Tuấn Lan,29/15 đường Phúc Xá, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội Nt Tuấn Lan Phúc Xá Ba Đình Hà Nội Nguyễn Thúy Lan 0973025688
8 NT Trọng Tấn,57, Dốc Viện Nhi, Ba Đình, Hà Nội NT Trọng Tấn Dốc Viện Nhi Ba Đình Hà Nội Mai Anh Tuấn 0978507640
9 NTTN 59 Hoàng Hoa Thám,59, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội NTTN 59 Hoàng Hoa Thám Hoàng Hoa Thám Ba Đình Hà Nội Dương Thị Bích Huệ 0902128081
10 NT Tư Nhân,216, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội NT Tư Nhân Hoàng Hoa Thám Ba Đình Hà Nội Trần Văn Nhân 0915396768
11 NT Nhân Dân,42, Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội NT Nhân Dân Cửa Bắc Ba Đình Hà Nội Lê Thị Phương Liên 01686668644
12 NT Vinopharm,138B, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội NT Vinopharm Giảng Võ Ba Đình Hà Nội Lê Thị Phương 0986178963
13 NT Nghĩa Hưng,145, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội NT Nghĩa Hưng Đội Cấn Ba Đình Hà Nội Trần Thị Hoài 0986098368
14 NT Vĩnh Phúc,595, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội NT Vĩnh Phúc Hoàng Hoa Thám Ba Đình Hà Nội Lê Thị Ngà 0912100549
15 QT Đức Thành,101E6 Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội QT Đức Thành Thành Công Ba Đình Hà Nội Anh Thành 0902222905
16 NT Tân Thủy,21/72, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội NT Tân Thủy Phúc Xá Ba Đình Hà Nội Chị Thủy 0466819167
17 NT Thanh Tấm,Quầy 105, số 168, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội NT Thanh Tấm Ngọc Khánh Ba Đình Hà Nội Trần Ngọc Long 0915960698
18 NT Đồng Đội,71/173, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội NT Đồng Đội Hoàng Hoa Thám Ba Đình Hà Nội Nguyễn Hương Giang 0986161603
19 NT Hương Ngân,208/82 Kim Mã, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội NT Hương Ngân Kim Mã Ba Đình Hà Nội Chị Hương 0915157754
20 NT Trung Hiếu,28 LôA, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội NT Trung Hiếu Vĩnh Phúc Ba Đình Hà Nội Cô Huê 0916383303
21 NT Nhật Minh,106 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội NT Nhật Minh Thụy Khuê Ba Đình Hà Nội Đặng Thị Ngọc Phương 0989441907
22 NT Hải Linh, 61, Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội NT Hải Linh Cửa Bắc Ba Đình Hà Nội Phạm Hằng 0438294874