Ba Vì | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Ba Vì

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 QT Ngọc Sơn,Đông Viên, Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội QT Ngọc Sơn Đông Quang Ba Vì Hà Nội Nguyễn Thị Dung 0967556921
2 QT Thanh Hoàn,Phố Nả, Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội QT Thanh Hoàn Chu Minh Ba Vì Hà Nội Nguyễn Thanh Hoàn 0933863991
3 NT Bệnh viện đa khoa Ba Vì,Đồng Thái, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội NT Bệnh viện đa khoa Ba Vì Đồng Thái Ba Vì Hà Nội Nguyễn Ngọc Hải 0979973159
4 QT Tuấn Tâm,Chợ Mơ, Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội QT Tuấn Tâm Vạn Thắng Ba Vì Hà Nội Đinh Quang Tuấn 0973995142
5 QT Đinh Thị Mai, Thôn 9, Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội QT Đinh Thị Mai Ba Trại Ba Vì Hà Nội Đinh Thị Mai 0973888736