Cầu Giấy | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Cầu Giấy

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 NT An Huy số 8,Nơ 04-B1-Thành Thái, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội NT An Huy số 8 Cầu Giấy Cầu Giấy Hà Nội Chị Dung 0976979384
2 NT Tâm An,145 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội NT Tâm An Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội nguyễn Văn Chung 0462831975
3 NT Tuấn Khang,16A Cốm Vòng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội NT Tuấn Khang Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội Chị Minh 01647356422
4 NT Ngọc Châu,60 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội NT Ngọc Châu Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội Chị Châu 0904668624
5 NT Gia Đình, 87 Doãn Kế Thiện, , Cầu Giấy, Hà Nội NT Gia Đình Cầu Giấy Hà Nội Chị Hương 0976088482
6 NT Sota, Số 3 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội NT Sota Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội Phạm Ngọc Quỳnh 0982110329
7 NT Phương Linh, 49 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội NT Phương Linh Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội Ngô Thị Hường 01694425886
8 NT Minh Phúc, 119 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội NT Minh Phúc Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội Chị Hoa 0984211969
9 Công ty TNHH Dược Phẩm Đa Phúc,395 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Công ty TNHH Dược Phẩm Đa Phúc Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội Chị Hoa 0985194664