Đông Anh | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Đông Anh

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 QT  Hồng Liên,129A, Tổ 13, Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội QT  Hồng Liên Thị Trấn Đông Anh Đông Anh Hà Nội Cô Liên 0438836922
2 QT Đức Diện,Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội QT Đức Diện Việt Hùng Đông Anh Hà Nội Nguyễn Thị Thúy Duyên 0989755118
3 QT Phương Oanh,Số 43 Tổ 25, Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội QT Phương Oanh Đông Anh Đông Anh Hà Nội Nguyễn Thị Phương Oanh 0984268133
4 QT Khải Hinh,Lỗ Khê, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội QT Khải Hinh Liên Hà Đông Anh Hà Nội Chị Hinh 0972760587
5 QT Bác Lanh,72 tổ 4, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội QT Bác Lanh TT Đông Anh Đông Anh Hà Nội Đặng Thị Lan 0438837043
6 QT Lê Châu,Hậu Dưỡng, Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội QT Lê Châu Kim Chung Đông Anh Hà Nội Chị Thúy 0975736186
7 QT Trung Hiếu,Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội QT Trung Hiếu Hải Bối Đông Anh Hà Nội Nguyễn Thị Tuyền 0979069802
8 QT Trung Khánh,Xóm 4, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội QT Trung Khánh Hải Bối Đông Anh Hà Nội Vũ Thị Nhung 0905091657
9 QT Vinh Quyên,đường 6 cây, Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội QT Vinh Quyên Hải Bối Đông Anh Hà Nội Nguyễn Thị Bốn 0947558366
10 QT Nguyên Hương, 55, Tổ 55, Đông Anh, Hà Nội QT Nguyên Hương Tổ 55 Đông Anh Hà Nội Chị Nhài 0975215080
11 QT Hòa An, Chợ Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội QT Hòa An Kim Chung Đông Anh Hà Nội Hoàng Thị Nguyệt 0988052926
12 QTTD, Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội QTTD Hải Bối Đông Anh Hà Nội Nguyễn Thị Dung 01666846751