Gia Lâm | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Gia Lâm

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 NT Chợ Sủi,Chợ Sủi, Ỷ Lan, Gia Lâm, Hà Nội NT Chợ Sủi Ỷ Lan Gia Lâm Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương 0438276709
2 QT Thùy Linh,144 Phố bún, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội QT Thùy Linh Đa Tốn Gia Lâm Hà Nội Nguyễn Thùy Linh 0986605137
3 QT Kim Sơn,Phố Keo, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội QT Kim Sơn Kim Sơn Gia Lâm Hà Nội Đào Thị Thơm 0968341869
4 QT Hoài Hương,xóm 3, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội QT Hoài Hương Ninh Hiệp Gia Lâm Hà Nội Nguyễn Hoài Hương 0976076886
5 NT Thu Hiền,Chợ Dương Xá, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội NT Thu Hiền Dương Xá Gia Lâm Hà Nội Chị Thủy 0984522012
6 QT Hoàng Mây,Xóm Nông-Phù Dực, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội QT Hoàng Mây Phù Đổng Gia Lâm Hà Nội Hoàng Thị Mây 0979364901
7 QT Dương Xá,Chợ Dương Đá, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội QT Dương Xá Dương Xá Gia Lâm Hà Nội Chị Kiều Anh 0982527262
8 QT Hưng Trang, Xóm 2 – Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội QT Hưng Trang Bát Tràng Gia Lâm Hà Nội Chị Trang 01656571629
9 QT Cường Vân, Đội 3, Trung Quan, Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội QT Cường Vân Văn Đức Gia Lâm Hà Nội Nguyễn Thị Thúy Vân 0984276985