Hoàn Kiếm | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Hoàn Kiếm

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 NT Đức,91E Hàng Mã, Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội NT Đức Hàng Đào Hoàn Kiếm Hà Nội Trần Đình Đức 0903295357
2 NT Phi 3,59B Hàng Bồ, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội NT Phi 3 Hàng Bồ Hoàn Kiếm Hà Nội Trần Thị Ngọc Anh 0485857515
3 NT Bích Huy,65 Mã Mây, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội NT Bích Huy Hàng Bồ Hoàn Kiếm Hà Nội Trần Thị Bích Ngà 02438276709
4 NT Tâm An,338, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội NT Tâm An Phúc Tân Hoàn Kiếm Hà Nội Nguyễn Thị Vinh 0944415557
5 QT Sông Hồng,101, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội QT Sông Hồng Chương Dương Độ Hoàn Kiếm Hà Nội Nguyễn Thị Nguyệt 0966905648