Long Biên | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Long Biên

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 Chương Dương,245 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội Chương Dương Ngọc Lâm Long Biên Hà Nội Nguyễn Thanh Hằng 0986090388
2 Quang Ly,26/56 tổ 2 Thạch Cầu, Thạch Cầu, Long Biên, Hà Nội Quang Ly Thạch Cầu Long Biên Hà Nội Nguyễn Thành Ly 0988862205
3 Hồ Sài Đồng,4 Hồ Sài Đồng, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội Hồ Sài Đồng Phúc Đồng Long Biên Hà Nội Phạm Huy Mẫn 0933225669
4 Nhà Thuốc 600,2 ngách 37/564 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội Nhà Thuốc 600 Gia Thụy Long Biên Hà Nội Nguyễn Thị Kim Anh 01689904094
5 NT Lương Linh,Số 14 ngõ 264, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội NT Lương Linh Ngọc Thụy Long Biên Hà Nội Chị Linh 0868601738
6 Nhà Thuốc Đức Oanh,Số 1, Ngõ 117, Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội Nhà Thuốc Đức Oanh Nguyễn Sơn Long Biên Hà Nội Chị Hằng 0974198424
7 NT Phương Chi,490 Ngọc Thụy, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội NT Phương Chi Ngọc Thụy Long Biên Hà Nội Nguyễn Tiến Mạnh 0977565969
8 NT Minh Vũ,80 Phố Việt Hưng, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội NT Minh Vũ Việt Hưng Long Biên Hà Nội Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0978946784
9 NT Minh Thành, 200 Phố Thành An, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội NT Minh Thành Thượng Thanh Long Biên Hà Nội Chị Trang 0936319791
10 NT Hoàng Anh, Tổ 21, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội NT Hoàng Anh Thượng Thanh Long Biên Hà Nội Chị Hoàng Anh 0976485933