Thanh Trì | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Thanh Trì

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 Nhà Thuốc Hùng Hạnh,Nhà số 29 Thôn Thượng, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội Nhà Thuốc Hùng Hạnh Thanh Liệt Thanh Trì Hà Nội Nguyễn Đình Hùng 02462929794
2 Quầy Thuốc Hoa Soi,Tương Chúc, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội Quầy Thuốc Hoa Soi Ngũ Hiệp Thanh Trì Hà Nội Nguyễn Thị Soi 0968301660
3 QT Y Đức,Đội 8, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội QT Y Đức Tân Triều Thanh Trì Hà Nội Cao Thị Dung 0975130228
4 QT Tuyên Nhung,304 đường Đông Mỹ, Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội QT Tuyên Nhung Đông Mỹ Thanh Trì Hà Nội Nguyễn Kim Nhung 0982097153
5 QT Thái Hạnh, Thôn Tương Chúc, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội QT Thái Hạnh Ngũ Hiệp Thanh Trì Hà Nội Đàm Thị Hạnh 0985615984