Thanh Xuân | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Thanh Xuân

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 Minh Tiến,Số 5 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội Minh Tiến Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Hà Nội Nguyễn Thị Minh Tuyết 0438542870
2 NT 60 Hoàng Văn Thái,60 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội NT 60 Hoàng Văn Thái Khương Mai Thanh Xuân Hà Nội Phí Thị Khánh Vân 0438553676
3 Thanh Huyền,71 Vũ Trọng Phụng, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Thanh Huyền Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội Nghiêm Thị Thanh Huyền 0983916559
4 Lê Phượng,16 Vũ Trọng Phụng, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Lê Phượng Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội Lê Thị Phượng 0973110991
5 Pháp số 3,234 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội Pháp số 3 Khương Trung Thanh Xuân Hà Nội Trần Thị Oanh 0973071181
6 NT Nam Dương,3/67 Phùng Khoang, Phùng Khoang, Thanh Xuân, Hà Nội NT Nam Dương Phùng Khoang Thanh Xuân Hà Nội Chị Thủy 0978318303
7 Minh Hảo,3 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội Minh Hảo Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Hà Nội Đỗ Thị Hương 0438548688
8 Nhà thuốc Văn Vĩnh,240 Khương Trung, , Thanh Xuân, Hà Nội Nhà thuốc Văn Vĩnh Thanh Xuân Hà Nội Nguyễn Thế Chung 0965288324
9 NT Kim Quy,Số 24, Ngách 72/73 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội NT Kim Quy Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội Trần Thị Thơ 0976133202
10 Gia Linh, 11 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội Gia Linh Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội Đinh Thị Hải Vân 0985033856
11 Gia Khoa, A1 105 Khương Trung, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội Gia Khoa Khương Mai Thanh Xuân Hà Nội Lê Thị Hằng 0435682582
12 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Linh Chi,304 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Linh Chi Thanh Xuân Thanh Xuân Hà Nội Anh Mạnh 0983466188