Hưng Yên | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Hưng Yên

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 Qt Vũ Thị Thảo,Chợ Nhái, Lệ Xá, Tiên Lữ, Hưng Yên Qt Vũ Thị Thảo Lệ Xá Tiên Lữ Hưng Yên Vũ Thị Thảo 0985028818
2 Qt Phạm Thị Điệp,Thôn  Tiên Tiến, Tiên Tiến, Phù Cừ, Hưng Yên Qt Phạm Thị Điệp Tiên Tiến Phù Cừ Hưng Yên Phạm Thị Điệp 01645790900
3 Qt Tuấn Anh,Ngã 5 Đình Cao, Đình Cao, Phù Cừ, Hưng Yên Qt Tuấn Anh Đình Cao Phù Cừ Hưng Yên Nguyễn Văn Anh 0979016892
4 Qt Oanh Quý,Phố Cao, TT Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên Qt Oanh Quý TT Trần Cao Phù Cừ Hưng Yên Doãn Thị Oanh 0979054860
5 Chi Nhánh Dược Phủ Cừ Qt Số 2,Phố Cao, TT Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên Chi Nhánh Dược Phủ Cừ Qt Số 2 TT Trần Cao Phù Cừ Hưng Yên Dào Mạnh Hùng 03213854034
6 Qt Phạm Thị Mong,Phù Oanh, Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên Qt Phạm Thị Mong Nhật Tân Tiên Lữ Hưng Yên Phạm Thị Mong 01664340883
7 Qt Thang Huyền,125 Hải Thượng Lãn Ông, Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên Qt Thang Huyền Hiến Nam Thành phố Hưng Yên Hưng Yên Hoàng Thanh Huyên 0987760858
8 Qt Minh Thúy,97 Hải Thượng Lãn Ông, Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên Qt Minh Thúy Hiến Nam Thành phố Hưng Yên Hưng Yên Bùi Thị Thúy 03213550754
9 Qt Nguyễn Thị Hằng,31 Tây Thành, Quang Trung, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên Qt Nguyễn Thị Hằng Quang Trung Thành phố Hưng Yên Hưng Yên Nguyễn Thị Hằng 01699156722
10 Qt Đỗ Thị Hà,An Xá, Toàn Thắng, Kim Động, Hưng Yên Qt Đỗ Thị Hà Toàn Thắng Kim Động Hưng Yên Đỗ Thị Hà 01698170288
11 QT 127,Hải Thượng Lãn Ông, Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên QT 127 Hiến Nam Thành phố Hưng Yên Hưng Yên Phan Thị Thi 0983102388
12 QTTD,Trúc Đình, Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên QTTD Xuân Trúc Ân Thi Hưng Yên Nguyễn Quốc Đại 01685153540
13 QT Huy Hoàng,Phố Trương Xá, Trương Xá, Kim Động, Hưng Yên QT Huy Hoàng Trương Xá Kim Động Hưng Yên Đào Huy Bách 0988381907
14 QT Trần Anh,Đội 2, Dị Chế, Tiên Lữ, Hưng Yên QT Trần Anh Dị Chế Tiên Lữ Hưng Yên Trần Thị Vân Anh 01667732358
15 NT Minh Tâm,Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên NT Minh Tâm Nguyễn Bỉnh Khiêm Thành phố Hưng Yên Hưng Yên Nguyễn Thị Điệp 0931590288
16 NT Hoàng Duyên, Bối Khê, Bãi Sậy, Ân Thi, Hưng Yên NT Hoàng Duyên Bãi Sậy Ân Thi Hưng Yên Chị Duyên 0983034076
17 Qttn Số 11,Lưu Trung, Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên Qttn Số 11 Liêu Xá Yên Mỹ Hưng Yên Nguyễn Thị Hà 0976226746
18 Qt Linh Giang,Chợ Thứa, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên Qt Linh Giang Dị Sử Mỹ Hào Hưng Yên Lê Thị Giang 03213944507
19 Chi Nhánh Dược Mỹ Hào Quầy Thuốc Số 2,72 Chợ Bần, Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên Chi Nhánh Dược Mỹ Hào Quầy Thuốc Số 2 Yên Nhân Mỹ Hào Hưng Yên Nguyễn Thị Minh Hường 0974255171
20 Sở Y Tế Hưng Yên Qt Số 018,Thôn Đỗ, Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên Sở Y Tế Hưng Yên Qt Số 018 Bạch Sam Mỹ Hào Hưng Yên Bùi Thị Thu Hà 0975816214
21 Chi Nhánh Dược Văn Giang Qt Số 7,Bạc Thượng, Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên Chi Nhánh Dược Văn Giang Qt Số 7 Long Hưng Văn Giang Hưng Yên Giang Thị Anh 0979461298
22 Chi Nhánh Dược Văn Giang Qt Số 4,Thôn Nguyễn, Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên Chi Nhánh Dược Văn Giang Qt Số 4 Cửu Cao Văn Giang Hưng Yên Nguyễn Thị Minh Huệ 0982724069
23 Chi Nhánh Dược Văn Lâm Qt Số 6,Văn Ổ, Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên Chi Nhánh Dược Văn Lâm Qt Số 6 Đại Đồng Văn Lâm Hưng Yên Đinh Xuân Năm 0973999835
24 QT Bảo Nam,Làng Đại, Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên QT Bảo Nam Phụng Công Văn Giang Hưng Yên Đoàn Thị Thúy 01676148598
25 QT Nhất Thư,Lý Thường Kiệt, Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên QT Nhất Thư Lý Thường Kiệt Yên Mỹ Hưng Yên Nguyễn Thị Thư 0986969867
26 QTTD,Cảnh Lâm, Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên QTTD Tân Việt Yên Mỹ Hưng Yên Lê Thị Thu Loan 0976360199
27 QT Minh Tuyết,Cầu Treo, Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên QT Minh Tuyết Tân Lập Yên Mỹ Hưng Yên Đỗ Minh Tuyết 01642402807
28 QT Giang Phương,Thôn Nghĩa Lộ, Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên QT Giang Phương Chỉ Đạo Văn Lâm Hưng Yên Đặng Thị Minh Phương 0975860688
29 QT Anh Thu,Chợ Đồng Than, Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên QT Anh Thu Đồng Than Yên Mỹ Hưng Yên Lê Thị Thu 0963935155
30 QT Khánh Tình,Thôn 3, Thuần Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên QT Khánh Tình Thuần Hưng Khoái Châu Hưng Yên Đào Thị Tươi 0985530513
31 QT Tâm Phúc,Đường Bệnh viện đa khoa, Phố Nối, Mỹ Hào, Hưng Yên QT Tâm Phúc Phố Nối Mỹ Hào Hưng Yên Nguyễn Thị Thanh Huyền 01684894601
32 QT Nguyễn Đạt, 119 , Phố Bần, Mỹ Hào, Hưng Yên QT Nguyễn Đạt Phố Bần Mỹ Hào Hưng Yên Nguyễn Trung Anh 0989457669
33 QT Tâm Dung, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Liên Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên QT Tâm Dung Liên Xá Yên Mỹ Hưng Yên Đoàn Thị Mỹ Dung 0989218049
34 QT Hoàng Yến, Lạc Cầu, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên QT Hoàng Yến Giai Phạm Yên Mỹ Hưng Yên Nguyễn Thị Yến 0968303681