Khánh Hòa | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Khánh Hòa

STT  NHÀ
THUỐC
 Đường  Phường  Quận  Tỉnh ĐIỆN
THOẠI
 Người
Liên hệ
1  Quầy Thuốc Ngọc Trường Thôn Hà Gìa Vạn Hưng Vạn Ninh Khánh Hòa 0974180941 Anh Thơ
2  Nhà Thuốc Thanh Cường Thôn Phước Trung Phước Đồng Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa 903582158 C.Lệ
3  Thanh Thủy  Ninh Hiệp  Ninh Hoà  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0977061974  Thủy
4  Nhà thuốc Nam Trân  Ninh Sim  Ninh Hoà  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 02583848131  Nguyễn Nam Trân
5  Hoàng Giang (quầy 12)  Ninh Quang  Ninh Hoà  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 01267160999  Trần Thị Lệ Dung
6  Nhà thuốc  Thu Lan  Ninh Hiệp  Ninh Hoà  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0974591500  Đặng Thu Lan
7  Quầy thuốc số 13 (Chị Trinh)  Ninh Diêm  Ninh Hoà  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0915778078  Nguyễn Đăng Trinh
8  Quầy 27 (Cty Dược)  Ninh An  Ninh Hoà  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 02583621035  Trần Minh Đức
9  Phúc lâm  Ninh Xuân  Ninh Hoà  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0906585245  Ngô Quốc Linh
10  Nhà thuốc Cao Vương  Lạc An  Ninh Hoà  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0995584788  Võ Thị Thu Hòa
11  Nhà thuốc Tường Vy  Ninh Phú  Ninh Hoà  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0917878774  Nguyễn Thị Thanh Thủy
12  Minh Nguyệt  Ninh Hiệp  Ninh Hoà  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0989849082  Nguyệt
13  Quầy 29  Ninh Xuân  Ninh Hoà  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 02583620159  Cô Tâm
14  Tâm Đức 1  Ninh Lộc  Ninh Hoà  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 01228586173  Nguyễn Thị Linh Tâm
15  Quầy 62  Ninh Thượng  Ninh Hoà  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0905828694  Em Hạnh
16  Quân Nhi  Ninh Ích  Ninh Hoà  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 01202885292  Trần Thị Kim Ngân
17  Quầy Thuốc Mai Hương  Ninh Tân  Ninh Hoà  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 01677573607  Trúc Vươn
18  Nhà thuốc Hoàng Hiệp  Vĩnh Hải  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 02583506448  Trịnh Thị Kiên
19  Quầy 82  Vĩnh Phước  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 02586251556  Phụng
20  Như Ngọc  Vĩnh Phước  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0906333347  Hiền
21  Nhà thuốc Khang An I  Phương Sài  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0905580463  Nguyễn Lữ Phụng Loan
22  Nhà thuốc Hữu Nghĩa  Vĩnh Hải  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0914770388  Nguyễn Thị Bích Thủy
23  Nhà thuốc Trọng Tín  Vĩnh Hải  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 02583836956 0935858836  Lê Đoàn Vân Phượng
24  Thúy Hằng  Vĩnh Hải  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0982962379  Trần Thị Thúy Hằng
25  Nhà thuốc Thanh Hải  Vạn Thạnh  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0913495292  Ngô Thị Mười
26  Nhà thuốc Dân Lợi  Phương Sài  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 02583561878 0917968368  Trương Thị Ngọc Trang
27  Nhà thuốc Ngọc Lan  Vĩnh Thọ  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 02583542099  Phùng Thị Mỹ Huệ
28  Trí Tuân  Vĩnh Lương  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0935600038  Lê Thị Báu
29  Quâỳ 55  Vĩnh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 02583543380  Bùi Đức Huy
30  Ngọc Nga  Vĩnh Hải  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 01264977326  Nguyễn Đình Khương
31  Quầy Tín Khôi  Vĩnh Thạnh  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0942402598  Đoàn Thị Phương Thảo
32  Nhà thuốc Quang Khánh  Phương Sài  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 025838214130935756585  Lê Thị Ngọc Ẩn
33  Quầy 81  Vĩnh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 02583550134  Nguyễn Thị Vĩnh
34  Quầy Vu Lan  Vĩnh Trung  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 01287569197  Sử Thụy Khắc Vy
35  Đại lý thuốc tây chị Diễm  Vĩnh Lương  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 02583839558  Đặng Thị Mỹ Diễm
36  Nhà thuốc Phương Ngân  Vĩnh Điềm Trung  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0984150489  Nguyễn Thị Bích Hợp
37  Vĩnh Điềm Trung  Vĩnh Hiệp  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 02583890076  Phương Thị Thắng
38  Quầy thuốc số 13 (Chị Thúy)  Ngọc Hiệp  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0905509599  Đỗ Thị Thanh Đầm
39  Quầy thuốc 84  Vĩnh Hải  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 02583836414  Phượng
40  Tùng Thảo  Vĩnh Hải  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0935736188  Đinh Thị Thu Thảo
41  Nhà thuốc Minh Thương  Vĩnh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 01677387168  Nguyễn Thị Ngọc Thương
42  Quầy Thuốc 59  Ngọc Hiệp  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 01229055927  Chị Uyên
43  kim Lợi  Vĩnh Thạnh  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0942928317  Phạm Ngọc Thúy
44  Quầy Tiến Thành  Ngọc Hiệp  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0963135545  Trần Thị Báu
45  Hy Vọng 1  Vĩnh Lương  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 02583728146  Nguyễn Thị Nam
46  Bảo Trân  Vĩnh Điềm Trung  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 01685753596  Nguyễn Thanh Tuyền
47  Kim Hoàng  Vĩnh Thạnh  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0905610316  Ngô Thị Kim Hoàng
48  Bảo Nam  Vĩnh Thái  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0905818147  Phạm Hồng Bạch
49  Ngân Hà  Vĩnh Thái  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0975353077  Phạm Hồng Thúy
50  Nhà thuốc Hòa Hưng  Vạn Thạnh  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0919999793  Dương Ngọc Bích
51  Quầy Đức Thành  Vĩnh Trung  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 02583890234  Ngô Văn Lý
52  Quyên Bình  Vĩnh Ngọc  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0976375987  Lê Thanh Bình
53  Quầy 51  Ngọc Hiệp  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0905390155  Trương Thị Tư
54  Hoàng Kim  Vĩnh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 0938780998  Nguyễn Pháp
55  Nhà thuốc Minh Sang  Vĩnh Phương  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 01262634567  Nguyễn Thị Nguyệt
56  Nhà Thuốc Nhã Uyên  Lộc Thọ  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 02583526011  C.Uyên
57  Quầy Thuốc Quang Thành  Vĩnh Ngọc  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1 01685605295  Đặng Thị Hường
58  Nhà thuốc Minh Khuê  Phước Hải  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1  0979388012  A.Thanh
59  Đức Thịnh  Tổ DP15  Ninh Hiệp  Ninh Hòa  Khánh Hòa 1 916279313  Trúc
60  Quầy Thuốc Thiên An  Ninh Bình  Ninh Hoà  Khánh Hòa  Khánh Hòa 1  01674631750  C.Thúy
61  Minh Phúc 25  Cam Lâm  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 01632574650  Sĩ
62  Thủy Tiên  Suối Cát  Cam Lâm  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0583743200  Tuyết
63  Quầy thuốc Quỳnh Như  Cam Lâm  Cam Lâm  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0935214740  Chị Như
64  Quỳnh Giao  Cam Lâm  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0583983367  Toàn
65  Nhà thuốc Quốc Khải  Cam Lâm  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0985142777  Trần Văn Đỉnh
66  Trường Sinh  Cam Lâm  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 01693537831  Thiết
67  Nhà thuốc Việt Khánh  TT.Diên Khánh  Diên Khánh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0583850913  ThơVõ Thị Xuân Trức
68  Nhà thuốc Thảo Nguyên  TT.Diên Khánh  Diên Khánh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0903544494  Trần Thọ Bình
69  Nhà thuốc Minh Nhựt  TT.Diên Khánh  Diên Khánh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0583853025  Lê Thị Minh Nhựt
70  Nhà thuốc Vạn Phúc 1  TT.Diên Khánh  Diên Khánh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 01689961921  Diệp Thị Thanh Thuận
71  Quầy Phú Lộc  TT.Diên Khánh  Diên Khánh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0583851543  Nhung
72  Tâm Đức  TT.Diên Khánh  Diên Khánh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0583852169  Tuyên
73  Quầy số 10  Diên Lạc  Diên Khánh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0583767878  Thỉ
74  Minh Phúc  Diên lạc  Diên Khánh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0905020537  Tiến
75  Thanh Duy  Diên Thạnh  Diên Khánh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0583503542  Nguyễn Thị Huệ Tuyền
76  Nhà thuốc An Bình  Diên Toàn  Diên Khánh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0906502679  Trần Thủy Tiên
77  Minh Phúc 28  Diên Xuân  Diên Khánh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 01682210302  Chị Thoa
78  Quầy thuốc Trà Giang  Chợ Tân Đức  Diên Khánh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0982636551  Trà Giang
79  Quầy thuốc Trang Hoàn  Xã Diên Toàn  Diên Khánh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 01213782616  Trương Thị Mỹ Trang
80  Quầy Thuốc Như Hoài  Diên An  Diên Khánh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 01223538218  Võ Thị Như hoài
81  Quầy Thuốc Tâm Thư  Khánh Sơn  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0986786962  Hoàng Văn Sửu
82  Nhà thuốc Lan Anh  Thành phố Cam Ranh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 01668738355 058385465  Liên
Huỳnh Thiện
83  Lan Tập  Thành phố Cam Ranh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0583950117  Lan
84  Nhà thuốc Phùng Hưng  Cam Thuận  Thành phố Cam Ranh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0583951909  XuânTrương Võ Tường Vy
85  Nhà thuốc Thanh Thủy  Thành phố Cam Ranh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0583857189  Thái Thị Thanh Thủy
86  Quầy Hùng Lánh  Thành phố Cam Ranh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0583854562  Trương Thị Lánh
87  Hoàng Anh  Cam Nghĩa  Thành phố Cam Ranh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0986977869  Anh
88  Hồng Loan  Cam Hòa  Thành phố Cam Ranh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 01673817340  Loan
89  Quầy số 1 – Mỹ Ca  Thành phố Cam Ranh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 01698525457  Dương Thị Thanh Trà
90  Nhà thuốc Thiên Hòa  Thành phố Cam Ranh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0583953232  Nguyễn Tấn Hòa
91  Quầy Chị lệ  Thành phố Cam Ranh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 01287669106  Chị Lệ
92  Quầy Thuốc Van Thanh 7(Tân Sinh)  Thành phố Cam Ranh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0916935377  sinh
93  Nhà thuốc Tâm Đức  P. Cam Thuận  Thành phố Cam Ranh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0961.227.239
94  Nhà thuốc Quang Trung  Tân Lập  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0583510402  Lê Thị Tuyết Trinh
95  Cty CP Dược Khánh Hòa  Phương Sài  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0583812897  Nguyễn Thị Bích Thanh
96  Vạn Thắng  Phương Sài  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0583825681  Kim Anh
97  Thiện Phương  Phước Hải  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0583883545  Trần Thị Nam Phương
98  Nhà thuốc Nguyên Phúc  Phước Đồng  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0905353907  Nguyễn Thị Kim Mai
99  Băng Nhi  Vĩnh Trường  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0918266372  Chị Ánh
100  Quầy Chị Quế  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 01268545562  Chị Quế
101  Quầy 38  Phước Long  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0582210282  Chị Hằng
102  khánh nam  Vĩnh Nguyên  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0905255086  Thanh
103  Nhà thuốc số 48  Phước Hải  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0583878534  Liên
104  Nhà thuốc Minh Thúy  Phước Hải  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0583872108  Tạ Thị Cẩm Thúy
105  Quầy 24  Vĩnh Nguyên  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0586283385  Thêu
106  Nhà thuốc Lan Chi  Vĩnh Nguyên  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0583882563 0903553439  Nguyễn Thị Lan Chi
107  Nhà thuốc Thuận Thảo  Phước Hải  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 058387896  Nguyễn Thị Thọ
108  Quầy số 52  Vĩnh Nguyên  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0583884948  Chị Loan
109  Nhà Thuốc Thảo Nguyên  Phước Long  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 0935434237  Thanh Hải
110  Quầy số 9  Vĩnh Nguyên  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2 583882754  Cô Liên
111  Quầy Thuốc Hồng Tâm  Diên Sơn  Diên Khánh  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2  0905349866  Trần Thị Thanh Thùy
112  Nhà Thuốc Gia Đình  Phước Tân  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2  0126273193  Ngô Tống Vinh
113  Quầy Thuốc Hải Yến  Thị Trấn Cam Đức  Cam Lâm  Khánh Hòa  Khánh Hòa 2  0989103384  Trương Thị Hải Yến