Kiên Giang | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Kiên Giang

STT  NHÀ
THUỐC
 Đường  Phường  Quận  Tỉnh ĐIỆN
THOẠI
 Người
Liên hệ
1  Thuốc Tây Thiên Hương Số 40 L2 Trung Tâm Thương Mại Ba Hòn, TT Kiên Lương Kiên Lương Kiên Giang 01686850973 C.Hương
2  Quầy Thuốc 66  An Biên  Kiên Giang  Kiên Giang 0773510867  Cô Việt
3  Quầy Thuốc Hải Lợi  Tây Yên  An Biên  Kiên Giang  Kiên Giang 0949361366  A. Lợi
4  Quầy Thuốc Hải Tân  Nam Thái  An Biên  Kiên Giang  Kiên Giang 0947599227  A. Tân
5  Quầy Thuốc Duy Tân 2  Đông Thái  An Biên  Kiên Giang  Kiên Giang 01237929939  C. Út
6  Quầy Thuốc Mỹ Linh  Hưng Yên  An Biên  Kiên Giang  Kiên Giang 0773.513.058  C.Linh
7  Quầy Thuốc YLil Nguyễn  xã Tây Yên  An Biên  Kiên Giang  Kiên Giang 01679006663  chị YLil
8  Phòng Chuẩn Trị Y Học Cổ Truyền Ích Thọ Đường  TT Thứ 11  An Minh  Kiên Giang  Kiên Giang 0773884097  A.Thọ
9  Quầy Thuốc Phi Thoàn  Xã Đông Hưng A  An Minh  Kiên Giang  Kiên Giang 888331199  Anh Thoàn
10  Quầy Thuốc Oanh Thế  X. Đông Thạnh  An Minh  Kiên Giang  Kiên Giang 0773.844.178  Chị Oanh
11  Đại Lý Thuốc Tây Hai Đẹp  X.An Minh Bắc  An Minh  Kiên Giang  Kiên Giang 0949777053  Cô Hai
12  Phòng Chuẩn Trị Y Học Cổ Truyền. Đông Huê -Ly.Tô Quốc Huy  TT Minh Lương  Châu Thành  Kiên Giang  Kiên Giang 0773836086  A.Huy
13  Quầy Thuốc Bỉnh Kiệt  Bình An  Châu Thành  Kiên Giang  Kiên Giang 985744449  Chú Kiệt
14  Quầy Thuốc Hưng Phát  Xã  Vĩnh Hòa Hiệp  Châu Thành  Kiên Giang  Kiên Giang 0773.837.005  C Phụng
15  Quầy Thuốc Thanh Liêm  Xã giục Tượng  Châu Thành  Kiên Giang  Kiên Giang 0947.666.285  C Tạo
16  Quầy Thuốc Bửu Minh  Vĩnh Hòa Hiệp  Châu Thành  Kiên Giang  Kiên Giang 983272796  A. Minh
17  Quầy Thuốc Ngọc Xuân  X An Bình  Châu Thành  Kiên Giang  Kiên Giang 0945.002.955  Cô Xuân
18  Quầy Thuốc Thảo Vy  TT Minh Lương  Châu Thành  Kiên Giang  Kiên Giang 0942674079  A. ươn
19  Tiệm Thuốc Bắc Đức Thành -Ly.Nguyễn Thị Loan  TT Gò Quao  Gò Quao  Kiên Giang  Kiên Giang 0939006186  C.Loan
20  Tiệm Thuốc Bắc Cẩm Hưng  Định An  Gò Quao  Kiên Giang  Kiên Giang 0773.826.060  C.Như
21  Quầy Thuốc Thanh Liêm  TTTM Giồng Riềng  Giồng Riềng  Kiên Giang  Kiên Giang 0919755342  A.Liêm
22  Tiệm Thuốc Bắc Đức Mậu  TT Giồng Riềng  Giồng Riềng  Kiên Giang  Kiên Giang 0773654668  c. Hạnh
23  Quầy Thuốc Thị Phận  Long Thạnh  Giồng Riềng  Kiên Giang  Kiên Giang 0913217308  C. Phận
24  Quầy Thuốc Sách Khoa  TT Giống Riềng  Giồng Riềng  Kiên Giang  Kiên Giang 01242.717.555  Chị Khoa
25  Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Tế Sanh Đường  Bàn Tân Định  Giồng Riềng  Kiên Giang  Kiên Giang 0944339100  C.Sơn
26  Quầy Thuốc Hoa Nga  TT Hòn Đất  Hòn Đất  Kiên Giang  Kiên Giang 01237333599  Cô Nga
27  Quầy Thuốc Như Hoa.Ds Ưng Văn Lư  TT Hòn Đất  Hòn Đất  Kiên Giang  Kiên Giang 0776633868  Chú Lư
28  Phòng Chuẩn Trị Y Học Cổ Truyền Vĩnh Hòa Đường – Ly. Dương Thị Ý Nhi  TT Hòn Đất  Hòn Đất  Kiên Giang  Kiên Giang 947049720  C.Nhi
29  Quầy Thuốc Anh Tường  H.Hòn Đât  Hòn Đất  Kiên Giang  Kiên Giang 01677771663  C. Kim
30  Quầy Thuốc Thanh Mỹ  TT Sóc Sơn  Hòn Đất  Kiên Giang  Kiên Giang 0909595141  C. Thùy
31  Quầy Thuốc Phương Trúc  TT Sóc Sơn  Hòn Đất  Kiên Giang  Kiên Giang 0986686227  C. Thảo
32  Quầy Thuốc Mỹ Hoàng  Sơn Kiên  Hòn Đất  Kiên Giang  Kiên Giang 0973.335.100  C. HOàng
33  Quầy Thuốc Bé Đương  Thổ Sơn  Hòn Đất  Kiên Giang  Kiên Giang 0975.354.514  C. Đương
34  Quầy Thuốc Tú Anh  TT Sóc Sơn  Hòn Đất  Kiên Giang  Kiên Giang 0773.842.911  C. Tú Anh
35  Quầy Thuốc Trúc Mai  TT Sóc Sơn  Hòn Đất  Kiên Giang  Kiên Giang 1683379776  C. Mai
36  Quầy Thuốc Tân Hưng  TT Kiên Lương  Kiên Lương  Kiên Giang  Kiên Giang 12327220269  C. Diệu
37  Quầy Thuốc Trúc Anh  TT Kiên Lương  Kiên Lương  Kiên Giang  Kiên Giang 0773856296  C. Trúc
38  Quầy Thuốc Kim Sáng  KP Kiên Tân  Kiên Lương  Kiên Giang  Kiên Giang 0919.662.175  Chị Tâm
39  Quầy Thuốc Số 4 – Hương Thơm  KP3, TT An Thới  Phú Quốc  Kiên Giang  Kiên Giang 0983.344.164  Chị Thơm
40  Nhà Thuốc Phương Nguyễn  Phú Quốc  Kiên Giang  Kiên Giang 0919828866  ANH Tuấn
41  Quầy Thuốc Bửu Châu  Phú Quốc  Kiên Giang  Kiên Giang 0913885257  Lâm Bửu Ý
42  Quầy Thuốc  Thiện Thành  TT Tân Hiệp  Tân Hiệp  Kiên Giang  Kiên Giang 909979722  Chú Thành
43  Quầy Thuốc Phương Dân  TT Tân Hiệp  Tân Hiệp  Kiên Giang  Kiên Giang 945409809  Chị Dân
44  Nhà Thuốc Cường  Vĩnh Bảo  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 0773872944  C.Ngọc
45  Nhà Thuốc Giang Nam-Ds.Phạm Thị Dung  Vĩnh Thanh  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 934310557  Cô Dung
46  Nhà Thuốc Việt Bình -Ds.Nguyễn Việt Bình  Vĩnh Bảo  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 0773874796  C.Bình
47  Nhà Thuốc Thái Xuân -Ds.Trần Thị Phương Thúy  An Hòa  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 0773828980  C.Thúy
48  Nhà Thuốc Anh Thư -Ds.Mai Thị Diệp  Vĩnh Bảo  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 0773941658  C.Diệp
49  Nhà Thuốc Nguyên Trinh -Ds.Trinh  An Hòa  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 918787720  C.Trinh
50  Nhà Thuốc Thủy – Ds.Đỗ Thị Thủy  Rạch Sỏi  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 969936471  C.Thủy
51  Nhà Thuốc Bửu Thành  Rạch sỏi  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 0942611612  A.Thành
52  Nhà Thuốc Băng Quyên  Vĩnh Lợi  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 948960606  C.Quyên
53  Nhà Thuốc Như Ý Lê(Nhà Thuốc B23- Ds. Lê Thị Ý cũ)  An Hòa  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 0773928013  C.Ý
54  Nhà Thuốc Hồng Hải  An Hòa  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 1232572391  A.Hải
55  Nhà Thuốc Hưng Nhất  Vỉnh Thanh  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 0946535383  C Nhất
56  Nhà Thuốc Khánh Quân  An Hòa  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 0772470358  Cô Thoa
57  Nhà Thuốc Ngọc Thảo (Bich Thảo Cũ)  Vĩnh Thanh  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 0773130715/ 0944812525  Thu Thảo
58  Nhà Thuốc Trung Nguyên  Tp Rạch Giá  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 1695193164  Trà My
59  Nhà Thuốc Anh Khôi  An Hòa  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 944393982  C Phẩm
60  Nhà Thuốc Đức Tính  An Bình  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 0918833092  A Tính
61  Nhà Thuốc Tâm Đức  Vĩnh Lạc  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 0773.923.989  C. Kiên
62  Nhà Thuốc Thanh Thảo  Vĩnh Bảo  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 0919144900  C. Trúc
63  Nhà Thuốc Nam Nguyên  Vĩnh Lạc  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 0949882911  C. Nhung
64  Nhà Thuốc Nguyễn Mến  Viĩnh Lạc  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 907457545  Anh Mến
65  Nhà Thuốc Thiên Phú  An Bình  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 0942938563  C. Linh
66  Nhà Thuốc Ngọc Hằng  An hòa  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 0773.926.875  C. Hằng
67  Nhà Thuốc Thắng Khanh  Vinh Lac  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 0918922935  C. Thắng
68  Nhà Thuốc Lâm Linh  An Hòa  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 0939.313.780  Chị Trân
69  Nhà Thuốc Phương Trang  Rạch Sỏi  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 0946. 474744  Chị Trang
70  Phòng Chuẩn Trị Y Học Cổ Truyền Ích An Đường  Vĩnh Thanh  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 0933.866.788  Chị Dung
71  Nhà thuốc Việt Anh  TT Thương Mại Rạch Sỏi  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 0914788005  Chị Triều
72  Nhà Thuốc Ngọc Ánh  Thành phố Rạch Giá  Kiên Giang  Kiên Giang 0913623607  Chú Ánh
73  Nhà Thuốc Hồng Nhị  Đông Hồ  Thị xã Hà Tiên  Kiên Giang  Kiên Giang 0919044656  C. Nhị
74  Nhà Thuốc Hiệp Hương  Bình San  Thị xã Hà Tiên  Kiên Giang  Kiên Giang 0918.321.660  A. Hương
75  Nhà Thuốc Tuyết Hoa  Bình San  Thị xã Hà Tiên  Kiên Giang  Kiên Giang 0918123599  Cô Hoa
76  Nhà Thuốc Hạnh  Pháo Đài  Thị xã Hà Tiên  Kiên Giang  Kiên Giang 0914298886  Anh Hạnh
77  Quầy Thuốc Hoài Mơ  Xã Minh Thuận  U minh Thượng  Kiên Giang  Kiên Giang 978099097  C.Mơ
78  Quầy Thuốc Nam Nhi  TT Vĩnh Thuận  Vĩnh Thuận  Kiên Giang  Kiên Giang 939335565  C. Thiện
79  NT B Anh Đặng -DS.Huỳnh Thị Bình  TT Minh Lương  TT Minh Lương  H.Châu Thành  Kiên Giang 773836146  C.Bình
80  NT Mỹ Hồng  KP Ba Hòn  Ba Hòn  Kiên Lương  Kiên Giang 1257190111  A.Vũ
81  NT Phước An  Nguyễn Trung Trực  An Bình  Rạch Giá  Kiên Giang 01228118177  A. An