Kon Tum | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Kon Tum

STT  NHÀ
THUỐC
 Đường  Phường  Quận  Tỉnh ĐIỆN
THOẠI
 Người
Liên hệ
1  Quầy Thuốc Sô 24- Thu Thanh Thôn 1 Thị Trấn  Đắk Rve Kon Rẫy Kon Tum 01694167927 Nguyễn Thị Minh Thu (Thanh)
2  QT số 122 839  Hùng Vương Thị Trấn Ngọc Hồi Ngọc Hồi  Kon Tum 0978107145 Nguyễn Thị Chu Đức
3  Đại lý Thiên Long 856 Hùng Vương Ngọc Hồi  Kon Tum 0986533727 Chị nương
4  Quầy 16 Chợ Đăk Tô  Tttm (Chợ) Đăktô Huyện Đăk Tô Đăk Tô  Kon Tum 0906116157 Bùi Thị Tình ( 8/2/1960)
5  Quầy 25 11  Chiến Thắng Huyện Đăk Tô Đăk Tô  Kon Tum 0933408069 Hà Thị Lệ (30/10/1963)
6  Đại lý 65 46  Hùng Vương Huyện Đăk Tô Đăk Tô  Kon Tum 01638631979 Chị Hồ
Huỳnh Thị Lang
7  Đại Lý Anh Kiêm 18  Lê Hồng Phong Thị Trấn Đăk Hà Đăk Hà  Kon Tum 0949710023 Cao Đăng Kiêm
8  Thuốc tây Tuyết Nhung 279 Nguyễn Huệ Thống Nhất Thành phố KonTum  Kon Tum 0603865679 Chị Nhung
9  Nhà thuốc Khánh Linh 57 P. Quyết Thắng Thành phố KonTum  Kon Tum 0905292222 Chị Linh
10  Nhà thuốc Hạnh Nguyên 293 P. Quyết Thắng Thành phố KonTum  Kon Tum 0905025933 Anh Đức
11  Quầy 01
– DS Nguyễn Bá Trực
18  Trần Phú Phường Thắng Lợi Thành phố KonTum  Kon Tum 01236007413 Cô Hoàng
12  Đại lý thuốc tây Phước Thiện Ngã 4 Huỳnh Thúc Kháng Và Hoàng Thị Loan Thành phố KonTum  Kon Tum 0913762259 Chị Trang
13  Nhà Thuốc Thu Hà 276  Trần Khánh Dư Phường Duy Tân Thành phố KonTum  Kon Tum 01667384095 Chị Hà
14  Đại Lý Thuốc Tây
– DS Nguyễn Trọng Long
Duy Tân P. Duy Tân Thành phố KonTum  Kon Tum             603,864,252  Cô Thủy
15  Nhà thuốc Thủy Giang 28  Hoàng Văn Thụ Phường Quyết Thắng Thành phố KonTum  Kon Tum 0978733378 Anh Thạo
16  NT Quỳnh 255  Lê Hồng Phong Phường Quyết Thắng Thành phố KonTum  Kon Tum 0905740889 Chị Loan
17  NT Vinh Sơn –
DS Nguyễn Thị Chắn
75  Trần Hưng Đạo Phường Quyết Thắng Thành phố KonTum  Kon Tum 0907473294 Anh Chức
18  Thuốc tây Hồng 276  Hoàng Thị Loan Quang Trung Thành phố KonTum  Kon Tum 01645957689 Chị Nhung
19  QT Oanh Xã Bờ Y Xã Bờ Y Ngọc Hồi  Kon Tum 0972835302 Nguyễn Thị Oanh
20  Đai lý thuốc tây Quỳnh Anh Thôn 3  Xã Tân Lập Xã Tân Lập Kon Rẫy  Kon Tum 01676308057 Nguyễn Thị Nụ
21  Quầy thuốc tây Hường phương quý 2 Xã Vinh Quang Thành phố KonTum  Kon Tum  0983965259  Nguyễn Thị Hường
22  ĐL thuốc tây Tân 18  Trần Nhấn Tông Thị Trấn Đăk Hà Đăk Hà  Kon Tum 0603822416 Vũ Thị Tân
23  ĐL thuốc tây 139 Thôn Lâm Tùng  Xã Yachim Xã Yachim Thành phố KonTum  Kon Tum 0915667944/ 0977912599 Lan
24  QTDN Ngọc Hồi 655  Trần Phú Thị Trấn Ngọc Hồi Ngọc Hồi  Kon Tum 0969579728 Nguyễn Thị Hải Quy
25  Đại lý số 71 Thôn Nghĩa An  Xã Yachim Xã Yachim Thành phố KonTum  Kon Tum 0913349416 Nguyễn Đình Hợi
26  Quầy thuốc số 3 Trường Chinh Quang Trung Thành phố KonTum  Kon Tum 01286189487 Cô Điệp
27  Đại lý thuốc tây 137 Thôn 8 Xã Diên Bình Đăk Tô  Kon Tum 01664522235 Chi Hoài
28  Đại lý thuốc tây 115 Thôn 4   Xã Diên Bình Xã Diên Bình Đăk Tô  Kon Tum 0969133378 Hoàng Thị Thúy Hiềm
29  Đại lý thuốc tây Hải Hà Thôn 2 Xã Đăk Can Ngọc Hồi  Kon Tum 01632676739 Anh Hải
30  Đại lý thuốc tây Bình Minh Trần Hưng Đạo Thị Trấn Ngọc Hồi Ngọc Hồi  Kon Tum 0972028499 Chị Minh
31  Quầy thuốc số 18 81 Lê Duẩn Đăk Tô  Kon Tum 0943331144 Cô Thương
32  Nhà thuốc Lương Trần Khánh Dư Duy Tân Thành phố KonTum  Kon Tum 01259156379 Nguyễn Đình Lương
33  Nhà thuốc cô Hải Sa Bình Thị Trấn Sa Thầy Thành phố KonTum  Kon Tum 01675508450 Cô Hải
34  Nhà thuốc Ánh Đông Hưng Sa ThẦy Thành phố KonTum  Kon Tum 0935640588 Chị Ánh
35  Quầy Thuốc Số 30 30 Hoàng Diệu, Phường Thống Nhất Thành phố KonTum  Kon Tum 0899389094 Anh Quốc
36  Quầy Thuốc  03 Xã Đăk Hring Đăk Hà  Kon Tum 0603826096 Chị Trưng
37  Quầy Thuốc Tây Nga Xã Đắk La Đăk Hà  Kon Tum 01687871517 Chi Nga
38  Quầy Thuốc Hải Yến Xã Bờ Y Ngọc Hồi  Kon Tum 01653954550 Chị Yến
39  Quầy Thuốc An An Xã Vinh Quang Thành phố KonTum  Kon Tum 01206221926 Chị An
40  Quầy Thuốc Mỹ Thẩm Thôn 3 Tân Cảnh Đăk Tô  Kon Tum 01689759202 Chị Thẩm
41  Quầy Thuốc Tây Thành Xã Rờ Cơi Sa Thầy  Kon Tum 01643678049 Anh Thành
42  Quầy Thuốc Tây Hồng Xã ĐắK Sú Ngọc Hồi  Kon Tum 0914459777 Chị Hồng
43  Quầy Thuốc Vân Anh Thôn 6 Đắk La Đăk Hà  Kon Tum 0969533352 Chị Vân
44  Quầy Thuốc Quốc Cường Chợ Ngọc Hồi Ngọc Hồi  Kon Tum 0985537025 Anh Cường
45  Nhà Thuốc Thiên Hà 21 Nguyễn Viết Xuân Thành phố KonTum  Kon Tum 0933035037 Anh Thiên
46  Quầy Thuốc Toàn Trang  Xã Sa Loong  Ngọc Hồi  Kon Tum  0988588618  Anh Phong
47  Quầy Thuốc Thịnh Phát  Tỉnh Lộ 676 Thôn Măng Đen  Xã Đắk Long  Kon Plông  Kon Tum  0977198441  Anh Viễn
48  Nhà  Thuốc Thanh Nga  60 Phạm Văn Đồng  Lê Lợi  Thành phố KonTum  Kon Tum  0963611222  Chị Nga