Lạng Sơn | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Lạng Sơn

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 QT Số 127,56-Phố Bờ Sông, Lộc Bình, Lộc Bình, Lạng Sơn QT Số 127 Lộc Bình Lộc Bình Lạng Sơn Nguyễn Xuân An 0966016111
2 NT Thanh Hương,76 Đường Chi Lăng, TT Mẹt, Hữu Lũng, Lạng Sơn NT Thanh Hương TT Mẹt Hữu Lũng Lạng Sơn Phùng Thị Hương 0984487119
3 NT Hương Quỳnh,162 B-Bà Triệu, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn NT Hương Quỳnh Hoàng Văn Thụ Thành phố Lạng Sơn Lạng Sơn Phạm Thị Thu Hương 0982190966
4 QT Long Thỏa,Số 68 khu 3, TT Thất Khê, Tràng Định, Lạng Sơn QT Long Thỏa TT Thất Khê Tràng Định Lạng Sơn Nguyễn Văn Long 0978998770
5 QT Thu Thủy,225 đường Tương Giang, TT Hữu Lũng, Hữu Lũng, Lạng Sơn QT Thu Thủy TT Hữu Lũng Hữu Lũng Lạng Sơn Lương Thu Thủy 0948028860
6 NT Việt Đức,32 Phai Vệ, Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn NT Việt Đức Đông Kinh Thành phố Lạng Sơn Lạng Sơn Hoàng Thị Thùy 0912205357
7 QT số 52,Chợ Điềm He, Văn Quan, Văn Quan, Lạng Sơn QT số 52 Văn Quan Văn Quan Lạng Sơn Lộc Thị Duyên 0987877442
8 QT Văn Trường 2, Số 214, đường 3/2, Khối 7, Cao Lộc, Lạng Sơn QT Văn Trường 2 Khối 7 Cao Lộc Lạng Sơn Anh Trường 0974376896
9 NT Trường Thọ 1, 114 Bắc Sơn, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn NT Trường Thọ 1 Hoàng Văn Thụ Thành phố Lạng Sơn Lạng Sơn Hoàng Thị Tuyên 0982205368