Nghệ An | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Nghệ An

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 CNDP Nam Đàn -QT Trần Thị Huyên,Xóm 12, Chợ Tro, Nam Đàn, Nghệ An CNDP Nam Đàn -QT Trần Thị Huyên Chợ Tro Nam Đàn Nghệ An Trần Thị Huyên 01678913679
2 Chi Nhánh DP Nam Đàn – QT  Phạm Thị Hợi,X4, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An Chi Nhánh DP Nam Đàn – QT  Phạm Thị Hợi Kim Liên Nam Đàn Nghệ An Phạm Thị Hợi 01626424745
3 CNDP Nam Đàn -QT Trịnh Thị Sâm,Ngã Ba, TT Nam Đàn, Nam Đàn, Nghệ An CNDP Nam Đàn -QT Trịnh Thị Sâm TT Nam Đàn Nam Đàn Nghệ An Trịnh Thị Sâm 0912464792
4 CNDP Nam Đàn -QT Phan Thị Thúy,Ngã Tư Chợ Sa Nam, Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An CNDP Nam Đàn -QT Phan Thị Thúy Vân Diên Nam Đàn Nghệ An Phan Thị Thuý 0989265341
5 MDV CN Dược phẩm Đô Lương( Chị Lành),Xóm 11, Quang Sơn, Đô Lương, Nghệ An MDV CN Dược phẩm Đô Lương( Chị Lành) Quang Sơn Đô Lương Nghệ An Lê Thị Lành 01674925526
6 MDV CN Dược phẩm Đô Lương( Chị Thảo),Xóm 15, Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An MDV CN Dược phẩm Đô Lương( Chị Thảo) Thượng Sơn Đô Lương Nghệ An Dương Thị Thảo 0973639878
7 MDV CN Dược phẩm Anh Sơn( Chị Tâm),Khối 4, TT Anh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An MDV CN Dược phẩm Anh Sơn( Chị Tâm) TT Anh Sơn Anh Sơn Nghệ An Nguyễn Thị Tâm 0975714388
8 MDV CN Dược phẩm Anh Sơn( Dì Hòa),Khối 4, TT Anh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An MDV CN Dược phẩm Anh Sơn( Dì Hòa) TT Anh Sơn Anh Sơn Nghệ An Hà Thị Hoà 0971834879
9 MDV CN Dược phẩm Con Cuông( Chị Quỳnh Giang),Chợ Con Cuông, TT Con Cuông, Con Cuông, Nghệ An MDV CN Dược phẩm Con Cuông( Chị Quỳnh Giang) TT Con Cuông Con Cuông Nghệ An Lê Quỳnh Giang 01684898456
10 MDV CN Dược phẩm TP Vinh( Chị Hoài Thu),210 Phong Định Cảng, Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An MDV CN Dược phẩm TP Vinh( Chị Hoài Thu) Trường Thi Thành phố Vinh Nghệ An Nguyễn Thị Hoài Thu 0983883545
11 Công ty TNHH Phú Yên( Chị Lan),Đình Phía Tây Chợ Vinh, Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An Công ty TNHH Phú Yên( Chị Lan) Hồng Sơn Thành phố Vinh Nghệ An Trần Thị Bích Lan 0945848287
12 MDV CN Dược phẩm TP Vinh( Chị Thu),Số 93 Hồng Sơn, Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An MDV CN Dược phẩm TP Vinh( Chị Thu) Hồng Sơn Thành phố Vinh Nghệ An Nguyễn Thị Thu 0982565116
13 Nhà thuốc Hằng Thao,A9 Hồng Sơn, Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An Nhà thuốc Hằng Thao Cửa Nam Thành phố Vinh Nghệ An Phạm Thị Thu Hằng 0945567296
14 Nhà thuốc “3T”,170 Hồng Bàng, Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An Nhà thuốc “3T” Lê Mao Thành phố Vinh Nghệ An Nguyễn Thị Hiệp 01685778848
15 MDV CN Dược phẩm TP Vinh( Chị Hồng),16 Minh Khai, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An MDV CN Dược phẩm TP Vinh( Chị Hồng) Hưng Bình Thành phố Vinh Nghệ An Nguyễn Thị Hồng 0912922004
16 MDV CN DP Thanh Chương( Chị Lệ Hoa),Chợ Rộ, Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An MDV CN DP Thanh Chương( Chị Lệ Hoa) Võ Liệt Thanh Chương Nghệ An Trần Lệ Hoa 0383935836
17 MDV CN DP Thanh Chương( Dì Lương),Chợ Thanh Nam, Ngọc Sơn, Thanh Chương, Nghệ An MDV CN DP Thanh Chương( Dì Lương) Ngọc Sơn Thanh Chương Nghệ An Phan Thị Lương 0383934893
18 MDV CN DP Thanh Chương( Chị Hà),Khối 4, TT Dùng, Thanh Chương, Nghệ An MDV CN DP Thanh Chương( Chị Hà) TT Dùng Thanh Chương Nghệ An Nguyễn Thị Hà 0973712006
19 MDV CN DP Thanh Chương (Dì Ảnh),Khối 11, TT Dùng, Thanh Chương, Nghệ An MDV CN DP Thanh Chương (Dì Ảnh) TT Dùng Thanh Chương Nghệ An Nguyễn Thị Ảnh 01696258225
20 MDV CN DP Thanh Chương( Chị Hòa Hào),Chợ Thanh Lĩnh, Thanh Lĩnh, Thanh Chương, Nghệ An MDV CN DP Thanh Chương( Chị Hòa Hào) Thanh Lĩnh Thanh Chương Nghệ An Nguyễn Thị Hòa 0989028520
21 MDV CN DP Thanh Chương (chị Hương),Xóm 5, Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An MDV CN DP Thanh Chương (chị Hương) Thanh Văn Thanh Chương Nghệ An Nguyễn Thị Hương 0943458456
22 MDV CN Dược phẩm Đô Lương (chị Thủy),Chợ Thương mại, TT Đô Lương, Đô Lương, Nghệ An MDV CN Dược phẩm Đô Lương (chị Thủy) TT Đô Lương Đô Lương Nghệ An Nguyễn Thị Thủy 0987340344
23 Chi Nhánh DP Nam Đàn – QT Nguyễn Thị Hiền,X1, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An Chi Nhánh DP Nam Đàn – QT Nguyễn Thị Hiền Kim Liên Nam Đàn Nghệ An Nguyễn Thị Hiền 0988003415
24 QT Nguyễn Thị Huyền,Xóm 6, Hồng Long, Nam Đàn, Nghệ An QT Nguyễn Thị Huyền Hồng Long Nam Đàn Nghệ An Nguyễn Thị Huyền 01678013343
25 QT Hoàng Thị Oanh,Ngã 3 Chợ Chùa, xóm 10, Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An QT Hoàng Thị Oanh Xuân Hòa Nam Đàn Nghệ An Hoàng Thị Oanh 01658992082
26 QT Trần Thị Hằng,Ngã 4, Khai Sơn, Anh Sơn, Nghệ An QT Trần Thị Hằng Khai Sơn Anh Sơn Nghệ An Trần Thị Hằng 0982426378
27 QT Lê Vân,Quán Cafe Mạnh Vân, Ngã 4, Khai Sơn, Anh Sơn, Nghệ An QT Lê Vân Khai Sơn Anh Sơn Nghệ An Lê Vân 01676277699
28 QT Phạm Thị Bé,Xóm 5, Bồi Sơn, Đô Lương, Nghệ An QT Phạm Thị Bé Bồi Sơn Đô Lương Nghệ An Phạm Thị Bé 0985812580
29 MDV CN Dược phẩm Anh Sơn(Chị Thảo), Khối 2, TT Anh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An MDV CN Dược phẩm Anh Sơn(Chị Thảo) TT Anh Sơn Anh Sơn Nghệ An Nguyễn Thị Thảo 0962428468
30 NT Nhung Lưu, Cổng chợ Nghi Trung, Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An NT Nhung Lưu Nghi Trung Nghi Lộc Nghệ An Bùi Thị Nhung 0984246909
31 QT Dương Hiền, 442 đường Nguyễn Trãi, Quán Bánh, Thành phố Vinh, Nghệ An QT Dương Hiền Quán Bánh Thành phố Vinh Nghệ An Chị Hiền 0982877113
32 NT Minhh Tâm, Chợ Quán Bánh, Quán Bánh, Thành phố Vinh, Nghệ An NT Minhh Tâm Quán Bánh Thành phố Vinh Nghệ An Đào Minh Tâm 0931118656
33 Chi Nhánh Dược Phẩm Quỳ Châu – QT Nguyễn Thị Thái,Khối 2, TT Tân Lạc, Quỳ Châu, Nghệ An Chi Nhánh Dược Phẩm Quỳ Châu – QT Nguyễn Thị Thái TT Tân Lạc Quỳ Châu Nghệ An Nguyễn Thị Thái 0985634550
34 Công ty dược và vật tư y tế Thành An – QT Khánh An,Xóm 5, Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An Công ty dược và vật tư y tế Thành An – QT Khánh An Quỳnh Tân Quỳnh Lưu Nghệ An Nguyễn Thị Liễu 01646877418
35 NT Dũng Trang,Vĩnh Lộc, Nghĩa Thái, Tân Kỳ, Nghệ An NT Dũng Trang Nghĩa Thái Tân Kỳ Nghệ An Võ Thị Mai Trang 0985163617
36 NT Phan Thị Thanh Nhàn,Xóm 8, Nghĩa An, Nghĩa Đàn, Nghệ An NT Phan Thị Thanh Nhàn Nghĩa An Nghĩa Đàn Nghệ An Phan Thị Thanh Nhàn 01688344582
37 NT Ngô Thị Thảo,Xóm 5, Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An NT Ngô Thị Thảo Quỳnh Thắng Quỳnh Lưu Nghệ An Ngô Thị Thảo 01652445338
38 NT Vũ Thị Hải,Chợ Tu, Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An NT Vũ Thị Hải Nghĩa Khánh Nghĩa Đàn Nghệ An Vũ Thị Hải 0984674290
39 NT Vũ Thị Phương,Xóm Quyết Tiến, Tam Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An NT Vũ Thị Phương Tam Hợp Quỳ Hợp Nghệ An Vũ Thị Phương 0987372038
40 Chi Nhánh Dược Phẩm Quỳnh Lưu – QT Kỳ An,Xóm 20, Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An Chi Nhánh Dược Phẩm Quỳnh Lưu – QT Kỳ An Quỳnh Vinh Thị xã Hoàng Mai Nghệ An Lê Thị An 0976350608
41 Công Ty CP Dược Và VTYT Thành An – QT Toàn Linh,Xóm 20, Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An Công Ty CP Dược Và VTYT Thành An – QT Toàn Linh Quỳnh Vinh Thị xã Hoàng Mai Nghệ An Thái Thị Linh 0989518688
42 Chi Nhánh Dược Phẩm Quỳnh Lưu – QT Nguyễn Thị Nguyệt,Ngã 3 Tuần, Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An Chi Nhánh Dược Phẩm Quỳnh Lưu – QT Nguyễn Thị Nguyệt Quỳnh Châu Quỳnh Lưu Nghệ An Nguyễn Thị Nguyệt 0975422293
43 Chi Nhánh Dược Phẩm Nghĩa Đàn – QT Nguyễn Thị Lịch,Chợ Mới, Nghĩa Thuận, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An Chi Nhánh Dược Phẩm Nghĩa Đàn – QT Nguyễn Thị Lịch Nghĩa Thuận Thị xã Thái Hòa Nghệ An Nguyễn Thị Lịch 01685589682
44 QT Nguyễn Thị Nghĩa,Chợ Mới, Nghĩa Thuận, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An QT Nguyễn Thị Nghĩa Nghĩa Thuận Thị xã Thái Hòa Nghệ An Nguyễn Thị Nghĩa 0984343929
45 Chi Nhánh Dược Phẩm Nghĩa Đàn – QT Phạm Thị Ngọc,Chợ Mới, Nghĩa Thuận, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An Chi Nhánh Dược Phẩm Nghĩa Đàn – QT Phạm Thị Ngọc Nghĩa Thuận Thị xã Thái Hòa Nghệ An Phạm Thị Ngọc 01692918955
46 Chi Nhánh Dược Phẩm Nghĩa Đàn – QT Trần Thị Vinh,Chợ Mới, Nghĩa Thuận, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An Chi Nhánh Dược Phẩm Nghĩa Đàn – QT Trần Thị Vinh Nghĩa Thuận Thị xã Thái Hòa Nghệ An Trần Thị Vinh 0983589840
47 Chi Nhánh Dược Phẩm Nghĩa Đàn – QT Nguyễn Thị Tâm,Chợ Mới, Nghĩa Thuận, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An Chi Nhánh Dược Phẩm Nghĩa Đàn – QT Nguyễn Thị Tâm Nghĩa Thuận Thị xã Thái Hòa Nghệ An Nguyễn Thị Tâm 0985871020
48 Chi Nhánh Dược Phẩm Nghĩa Đàn – QT Bùi Thị Hoà,Khối Đồng Tâm, Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An Chi Nhánh Dược Phẩm Nghĩa Đàn – QT Bùi Thị Hoà Hòa Hiếu Thị xã Thái Hòa Nghệ An Bùi Thị Hoà 0987935554
49 Chi Nhánh Dược Phẩm Quỳ Hợp – QT Phạm Thị Lài,Khối 12, TT Quỳ Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An Chi Nhánh Dược Phẩm Quỳ Hợp – QT Phạm Thị Lài TT Quỳ Hợp Quỳ Hợp Nghệ An Phạm Thị Lài 0973199522
50 MDV CN Dược phẩm Tân Kỳ( Dì Châu Anh),Khối 7, TT Tân Kỳ, Tân Kỳ, Nghệ An MDV CN Dược phẩm Tân Kỳ( Dì Châu Anh) TT Tân Kỳ Tân Kỳ Nghệ An Trần Thị Anh 0949941959
51 MDV CN Dược phẩm Tân Kỳ( Chị tuyết),Chợ Cừa, Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ, Nghệ An MDV CN Dược phẩm Tân Kỳ( Chị tuyết) Nghĩa Hoàn Tân Kỳ Nghệ An Nguyễn Thị Tuyết 0982220977
52 NT Kim Huế,Nghĩa Bình, Nghĩa Bình, Tân Kỳ, Nghệ An NT Kim Huế Nghĩa Bình Tân Kỳ Nghệ An Hoàng Thị Kim Huế 0942602096
53 Công ty CP dược và vật tư y tế Nghệ An – CNDP Diễn Châu – QT Nguyễn Thị Giang,Xóm 1, chợ Tảo, Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An Công ty CP dược và vật tư y tế Nghệ An – CNDP Diễn Châu – QT Nguyễn Thị Giang Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Nguyễn Thị Giang 0975046477
54 QT Phan Thị Phương,Chợ Tảo, Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An QT Phan Thị Phương Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Phan Thị Phương 0969784383
55 QT Trần Thị Nhật,Chợ Tảo, Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An QT Trần Thị Nhật Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Trần Thị Nhật 01663992434
56 QT Đậu Thị Huyền,Xóm Đồng Trường, Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ An QT Đậu Thị Huyền Nghĩa Hội Nghĩa Đàn Nghệ An Đậu Thị Huyền Diệu 0984973972
57 QT Bùi Thị Lý,Hợp Liêu, Đồng Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An QT Bùi Thị Lý Đồng Hợp Quỳ Hợp Nghệ An Bùi Thị Lý 0962888958
58 QT Trương Thị Mỹ Thu,Chợ Sen, Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Nghệ An QT Trương Thị Mỹ Thu Nghĩa Đồng Tân Kỳ Nghệ An Trương Thị Mỹ Thu 0989774443
59 QT Nguyễn Thị Hòa,Xóm Chợ, Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ An QT Nguyễn Thị Hòa Nghĩa Hội Nghĩa Đàn Nghệ An Nguyễn Thị Hòa 01668343353
60 QT Nguyễn Thị Huyền, Xóm Đồng Trường, Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ An Qt Nguyễn Thị Huyền Nghĩa Hội Nghĩa Đàn Nghệ An Nguyễn Thị Huyền 0978467235
61 NT Ngô Thị Trang, Xóm 5, Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An NT Ngô Thị Trang Quỳnh Thắng Quỳnh Lưu Nghệ An Ngô Thị Trang 01686965067
62 QT Mạnh Yến, Xóm 1, Tân Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An QT Mạnh Yến Tân Sơn Quỳnh Lưu Nghệ An Vũ Thị Yến 0963566993
63 Chi Nhánh Dược Phẩm Quỳnh Lưu – QT Hà Huê, Xóm 20, Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An Chi Nhánh Dược Phẩm Quỳnh Lưu – QT Hà Huê Quỳnh Vinh Thị xã Hoàng Mai Nghệ An Lê  Văn Hà 0979492186
64 QT Quế Thị Thủy, Xóm Đông Hồng, Đông Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An QT Quế Thị Thủy Đông Hiếu Thị xã Thái Hòa Nghệ An Quế Thị Thủy 0963135676
65 CN Dược Phẩm TP. Vinh – QT Bành Thị Phương,165 Nguyễn Du, Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An CN Dược Phẩm TP. Vinh – QT Bành Thị Phương Bến Thủy Thành phố Vinh Nghệ An Bành Thị Phương 0983383737
66 NT Hoàng Long,04-Nguyễn Xiển, Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An NT Hoàng Long Hồng Sơn Thành phố Vinh Nghệ An Nguyễn Sỹ Dũng 0912293828
67 NT Đức Nguyệt,16-Nguyễn Xiển, Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An NT Đức Nguyệt Hồng Sơn Thành phố Vinh Nghệ An Phạm Minh Đức 0912280048
68 NT Tâm Hào,75 Lê Huân, Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An NT Tâm Hào Hồng Sơn Thành phố Vinh Nghệ An Nguyễn Thị Tâm 0383845942
69 NT Yến Mùi,20-Nguyễn Xiển, Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An NT Yến Mùi Hồng Sơn Thành phố Vinh Nghệ An Nguyễn Thị Yến 0383844355
70 NT Liên Tý,1-Nguyễn Xiển, Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An NT Liên Tý Hồng Sơn Thành phố Vinh Nghệ An Phạm Thị Liên 0914768766
71 NT Hà Vinh,Khu Đtm, Vinh Tân, Thành phố Vinh, Nghệ An NT Hà Vinh Vinh Tân Thành phố Vinh Nghệ An Phan Thị Hà 0915898526
72 CNDPTP Vinh-QT Nguyễn Thị Thảo,43-Hải Thượng Lãn Ông, Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An CNDPTP Vinh-QT Nguyễn Thị Thảo Hà Huy Tập Thành phố Vinh Nghệ An Nguyễn Thị Thảo 0968896596
73 CN Dược Phẩm TP.Vinh – QT  Nguyễn Thị Toàn,355-Nguyễn Văn Cừ, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An CN Dược Phẩm TP.Vinh – QT  Nguyễn Thị Toàn Hưng Bình Thành phố Vinh Nghệ An Nguyễn Thị Toàn 0982135336
74 Công ty Cổ phần dược và VTYT Thái Phương,78-Nguyễn Phong Sắc, Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An Công ty Cổ phần dược và VTYT Thái Phương Hưng Dũng Thành phố Vinh Nghệ An Phạm Thị Thảo 0985540537
75 NT Phúc Duyên,44-Tôn Thất Tùng, Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An NT Phúc Duyên Hưng Dũng Thành phố Vinh Nghệ An Ngô Thị Duyên 01692984848
76 NT Ngọc Khang,159-Nguyễn Phong Sắc, Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An NT Ngọc Khang Hưng Dũng Thành phố Vinh Nghệ An Hoàng Thị Ngọc 0383847340
77 CTy Dược Thiên Phú (C. Oanh),26-Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An CTy Dược Thiên Phú (C. Oanh) Hưng Dũng Thành phố Vinh Nghệ An Trần Thị Oanh 0989197677
78 CTy CP DPVTYT Thành An-QT Thông Hồng,Xóm Khánh Sơn, Nghi Khánh, Nghi Lộc, Nghệ An CTy CP DPVTYT Thành An-QT Thông Hồng Nghi Khánh Nghi Lộc Nghệ An Trần Thị Hồng 0972003599
79 NT Tân Tú,Chợ Hôm, Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An NT Tân Tú Nghi Thủy Thị xã Cửa Lò Nghệ An Dương Thị Tân 0915038996
80 Chi Nhánh DP Nam Đàn – QT Nguyễn Thị Thúy,Sào Nam, Sào Nam, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An Chi Nhánh DP Nam Đàn – QT Nguyễn Thị Thúy Sào Nam Thị xã Cửa Lò Nghệ An Nguyễn Thị Thúy 0945399278
81 Chi Nhánh DP Nghi Lộc- QT Bình Nhi,K34, Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An Chi Nhánh DP Nghi Lộc- QT Bình Nhi Nghi Xuân Nghi Lộc Nghệ An Nguyễn Thị Nhi 0983263498
82 Đại Lý Công Ty Tnhh Dược Chiến Thắng (C.Hà),Số 64 Khối 16 Ql46, TT Hưng Nguyên, Hưng Nguyên, Nghệ An Đại Lý Công Ty Tnhh Dược Chiến Thắng (C.Hà) TT Hưng Nguyên Hưng Nguyên Nghệ An Nguyễn Thị Kim Hà 0986051429
83 Chi Nhánh DP Hưng Nguyên – QT Chị Gấm,TT Hưng Nguyên, TT Hưng Nguyên, Hưng Nguyên, Nghệ An Chi Nhánh DP Hưng Nguyên – QT Chị Gấm TT Hưng Nguyên Hưng Nguyên Nghệ An Trương Thị Gấm 0984549777
84 NT Lý Danh,1-Hồ Hán Thương, Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An NT Lý Danh Cửa Nam Thành phố Vinh Nghệ An Nguyễn Thị Lý 0987720579
85 CTCPDVTYT Nghệ An-CN thành phố Vinh,58 Hoàng Phan Thái xóm 17, Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An CTCPDVTYT Nghệ An-CN thành phố Vinh Nghi Phú Thành phố Vinh Nghệ An Nguyễn Thị Thanh Dung 0912626303
86 QT Ngọc Tú,Hưng Chính, Hưng Chính, Thành phố Vinh, Nghệ An QT Ngọc Tú Hưng Chính Thành phố Vinh Nghệ An Đặng Thị Ngọc Tú 0977553252
87 NT Nguyễn Thị Thành,Chợ Mý, Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An NT Nguyễn Thị Thành Hưng Châu Hưng Nguyên Nghệ An Nguyễn Thị Thành 0978688163
88 NT Hoài Thu,Đội 1,Chợ Nghi Hợp, Nghi Hợp, Nghi Lộc, Nghệ An NT Hoài Thu Nghi Hợp Nghi Lộc Nghệ An Phạm Hoài Thu 0979323662
89 CTy Dược Nam Vinh,Trần Hưng Đạo, Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An CTy Dược Nam Vinh Cửa Nam Thành phố Vinh Nghệ An Nguyễn Thị Thu Hương 0974659661
90 NT Dũng Hằng, Mai Thúc Loan, Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An NT Dũng Hằng Nghi Thu Thị xã Cửa Lò Nghệ An Trần Thị Hằng 01628314936
91 QT Trần Thị Vinh,Ngã 4, Công Thành, Yên Thành, Nghệ An QT Trần Thị Vinh Công Thành Yên Thành Nghệ An Trần Thị Vinh 01694562286
92 QT Phan Thị Vinh,Chợ Rộc, Trung Thành, Yên Thành, Nghệ An QT Phan Thị Vinh Trung Thành Yên Thành Nghệ An Phan Thị Vinh 0976612853
93 QT Lăng Thị Cương,Cổng BV Yên Thành, Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An QT Lăng Thị Cương Tăng Thành Yên Thành Nghệ An Lăng Thị Cương 0987673235
94 QT Hồng Thế,Xóm 4, Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An QT Hồng Thế Hoa Thành Yên Thành Nghệ An Nguyễn Thị Hồng 0976224322
95 QT Hằng Hải,Xóm 3, Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An QT Hằng Hải Hoa Thành Yên Thành Nghệ An Phan Thị Hằng 01644058267
96 QT Phạm Thị Thúy,Chợ Diễn Hạnh, Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An QT Phạm Thị Thúy Diễn Hạnh Diễn Châu Nghệ An Phạm Thị Thúy 0973544505
97 QT Nga Thắng,Khối 4, TT Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An QT Nga Thắng TT Diễn Châu Diễn Châu Nghệ An Phạm Thị Nga 01684487347
98 QT Cao Thị Hương,Xóm 5, Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An QT Cao Thị Hương Diễn Thành Diễn Châu Nghệ An Cao Thị Hương 0974658012
99 QT Cao Thị Tuyết,Chợ Phủ Diễn, Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An QT Cao Thị Tuyết Diễn Thành Diễn Châu Nghệ An Cao Thị Tuyết 0973806649
100 QT Phạm Thị Huyền,Khối 4, TT Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An QT Phạm Thị Huyền TT Diễn Châu Diễn Châu Nghệ An Phạm Thị Huyền 0936643567
101 QT Nguyễn Thị Sâm,Khối 4, TT Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An QT Nguyễn Thị Sâm TT Diễn Châu Diễn Châu Nghệ An Nguyễn Thị Sâm 0914669088
102 QT Minh Vân,Khối 6, TT Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An QT Minh Vân TT Diễn Châu Diễn Châu Nghệ An Ngô Thị Vân 01679405880
103 QT Nam Hồng,Xóm 14, Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An QT Nam Hồng Diễn An Diễn Châu Nghệ An Nguyễn Thị Nam Hồng 01279004441
104 QT Tuấn Bảo,Xóm 14, Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An QT Tuấn Bảo Diễn An Diễn Châu Nghệ An Nguyễn Tuấn Bảo 0984900368
105 Nhà Thuốc GPP 365,Số 178 – Trần Phú, Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An Nhà Thuốc GPP 365 Hồng Sơn Thành phố Vinh Nghệ An Nguyễn Thị Oanh 0982952795
106 NT Trường Sơn,Chợ Vinh, Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An NT Trường Sơn Hồng Sơn Thành phố Vinh Nghệ An Trần Mạnh Sơn 0913543827
107 NT Thu Dung,Chợ Vinh, Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An NT Thu Dung Hồng Sơn Thành phố Vinh Nghệ An Võ Thị Dung 0948234999
108 NT Như Hương,Số 88 , Nguyễ Trường Tộ, Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Nghệ An NT Như Hương Đông Vĩnh Thành phố Vinh Nghệ An Trần Thị Hường 0977880481
109 NT Hằng Ngô,Số 173, Nguyễn Trường Tộ, Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Nghệ An NT Hằng Ngô Đông Vĩnh Thành phố Vinh Nghệ An Ngô Thị Hằng 0979393454
110 NT Hải Đăng,167,Nguyễn Trường Tộ, Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Nghệ An NT Hải Đăng Đông Vĩnh Thành phố Vinh Nghệ An Trần Thị Luận 0942424655
111 NT Hiên Toàn,Chợ Ga, Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An NT Hiên Toàn Lê Lợi Thành phố Vinh Nghệ An Nguyễn Thị Hiên 0932252029
112 NT Huệ Lan,Chợ Ga, Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An NT Huệ Lan Lê Lợi Thành phố Vinh Nghệ An Nguyễn Thị Lan 0383853613
113 QT Phạm Thị Linh,Số 1, Đốc Thiết, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An QT Phạm Thị Linh Hưng Bình Thành phố Vinh Nghệ An Phạm Thị Linh 0976605922
114 QT Chu Kim Thoa,Số 3, Đốc Thiết, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An QT Chu Kim Thoa Hưng Bình Thành phố Vinh Nghệ An Chu Kim Thoa 0948104249
115 QT Phạm Thị Hải,Xóm 4, Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An QT Phạm Thị Hải Diễn Thọ Diễn Châu Nghệ An Phạm Thị Hải 0987870550
116 QT Hồng Ân,Thôn 7, Diễn Kỵ, Diễn Châu, Nghệ An QT Hồng Ân Diễn Kỵ Diễn Châu Nghệ An Ngô Thị Hồng Ân 0973612599
117 NT Bích Lợi,158, Phan Chu Trinh, Thành phố Vinh, Nghệ An NT Bích Lợi Phan Chu Trinh Thành phố Vinh Nghệ An Nguyễn Thị Bích Lợi 01674656887
118 Phòng khám bs Long,Xóm 3, Diễn Tháp, Diễn Châu, Nghệ An Phòng khám bs Long Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Ngô Thùy Linh 01674195171
119 QT Võ Thị Quế,Xóm Thành Vinh 2, Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An QT Võ Thị Quế Nghi Quang Nghi Lộc Nghệ An Võ Thị Quế 0989914332
120 QT Hoàng Thị Nga,Xóm 2, Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An QT Hoàng Thị Nga Diễn Lộc Diễn Châu Nghệ An Hoàng Thị Nga 01669284872
121 QT Bùi Thị Nhã,Xóm 6, Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An QT Bùi Thị Nhã Diễn Đồng Diễn Châu Nghệ An Bùi Thị Nhã 01679403478
122 QT Nguyễn Thị Huyền,Ngã 4, Long Thành, Yên Thành, Nghệ An QT Nguyễn Thị Huyền Long Thành Yên Thành Nghệ An Nguyễn Thị Huyền 01649102486
123 NT Bình Phương, 264 Trường Chinh, Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An NT Bình Phương Lê Lợi Thành phố Vinh Nghệ An Nguyễn Thị Phương 0962415683