Ninh Bình | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Ninh Bình

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 QT Anh Bộ,Chợ Bút, Yên Mạc, Yên Mô, Ninh Bình QT Anh Bộ Yên Mạc Yên Mô Ninh Bình Đỗ Thị Hồng Anh 0303836029
2 NT Tân Dược,Đường Lý Thái Tổ- Phố Ngọc Mỹ, Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình NT Tân Dược Thanh Bình Thành phố Ninh Bình Ninh Bình Tạ Bích Hường 01682605226
3 Cty DP Ninh Bình-HT Số 12,Ngã 3 Yên Thịnh, TT Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình Cty DP Ninh Bình-HT Số 12 TT Yên Thịnh Yên Mô Ninh Bình Nguyễn Thị Hường 0987055046
4 QT Thu Hà,Khu Phú Thịnh, TT Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình QT Thu Hà TT Yên Thịnh Yên Mô Ninh Bình Phạm Thị Thu Hà 01649037014
5 NT Đinh Thị Phượng,Chợ Bợi, Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình NT Đinh Thị Phượng Ninh Phúc Thành phố Ninh Bình Ninh Bình Đinh Thị Phượng 0962297199
6 QT Thu Dự,Thượng Kiệm, TT Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình QT Thu Dự TT Phát Diệm Kim Sơn Ninh Bình Phạm Xuân Dự 0947183232
7 QT Bùi Thị Hồng,181 Phố Mới, TT Me, Gia Viễn, Ninh Bình QT Bùi Thị Hồng TT Me Gia Viễn Ninh Bình Bùi Thị Hồng 0303868597
8 QT Thảo Định,Đường 12B, Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình QT Thảo Định Gia Tân Gia Viễn Ninh Bình Đặng Thị Thảo 01682605603
9 Cty DP Sơn Tùng,Tổ 7, Tây Sơn, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình Cty DP Sơn Tùng Tây Sơn Thành phố Ninh Bình Ninh Bình Trịnh Thị Nhung 0303777046
10 CT DP Hoàng Long,Số 126- Hải Thượng Lãn Ông, Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình CT DP Hoàng Long Phúc Thành Thành phố Ninh Bình Ninh Bình Phạm Thị Hạnh 0303874245
11 CT DP Tràng An,Số 20 – Hải Thượng Lãn Ông, Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình CT DP Tràng An Phúc Thành Thành phố Ninh Bình Ninh Bình Hà Thị Mai 0303896294
12 NT Hà Hường,Số 52 – Đường Xuân Thành, Tân Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình NT Hà Hường Tân Thành Thành phố Ninh Bình Ninh Bình Hà Thị Hường 0303899135
13 ĐL thuốc tân dược,Chợ Thanh Bình, Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình ĐL thuốc tân dược Thanh Bình Thành phố Ninh Bình Ninh Bình Phạm Thị Yến 0988552987
14 ĐL TTD,số 110 – Đường Nguyễn Văn Cừ, Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình ĐL TTD Thanh Bình Thành phố Ninh Bình Ninh Bình Nguyễn Thị Thơm 0911185779
15 NT Tâm Dược,145 – Đường Lê Đại Hành, Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình NT Tâm Dược Thanh Bình Thành phố Ninh Bình Ninh Bình Mai Thị Hòa 01269055678
16 NT Vũ Duyên,15 – Hải Thượng Lãn Ông, Nam Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình NT Vũ Duyên Nam Thành Thành phố Ninh Bình Ninh Bình Đào Thị Dung 0974553400
17 NT Chị Giang,Khánh Dương, Khánh Dương, Yên Mô, Ninh Bình NT Chị Giang Khánh Dương Yên Mô Ninh Bình Nguyễn Thị Giang 01647489888
18 NT Minh Đức,51, Lương Đình Tụy, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình NT Minh Đức Lương Đình Tụy Thành phố Ninh Bình Ninh Bình Nguyễn Thị Hồng Yến 0967982222
19 NT Phúc Lộc,Thôn Yên Trung, Yên Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình NT Phúc Lộc Yên Sơn Thị xã Tam Điệp Ninh Bình Lê Thị Phương 01688710686
20 NT Hiệp Anh,Số 95 Nguyễn Công Trứ, Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình NT Hiệp Anh Thanh Bình Thành phố Ninh Bình Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hoài 0911828324
21 QT Trần Dung, Số 278 Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình QT Trần Dung Phúc Thành Thành phố Ninh Bình Ninh Bình Trần Thị Dung 02293875668
22 NT Thứ Chấp, SN 14/2, Tân Bình, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình NT Thứ Chấp Tân Bình Thị xã Tam Điệp Ninh Bình Đỗ Thị Chấp 0303865049