Phú Thọ | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Phú Thọ

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 QT Nga Linh,Khu 2A, Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ QT Nga Linh Nông Trang Thành phố Việt Trì Phú Thọ Nguyễn Thị Nga 02103814435
2 NT Giang Thanh,2A, Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ NT Giang Thanh Nông Trang Thành phố Việt Trì Phú Thọ Nguyễn Trường Giang 0964921003
3 QT Nguyệt Châu,Khu 1, Vân Phú, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ QT Nguyệt Châu Vân Phú Thành phố Việt Trì Phú Thọ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 0947141717
4 Nguyễn Thị Ái Liên,Khu 2, Phú Lạc, Cẩm Khê, Phú Thọ Nguyễn Thị Ái Liên Phú Lạc Cẩm Khê Phú Thọ Nguyễn Thị Ái Liên 02103637164
5 Công ty TNHH Y Dược Ngọc Thiện,Khu 8, TT Hạ Hòa, Hạ Hòa, Phú Thọ Công ty TNHH Y Dược Ngọc Thiện TT Hạ Hòa Hạ Hòa Phú Thọ Phùng Thị Hiền 0987357446
6 QT Số 20 – Kim Thảo,Chợ Cao Xá, Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ QT Số 20 – Kim Thảo Cao Xá Lâm Thao Phú Thọ Đào Thị Kim Thảo 0982729795
7 QT Đỗ Thị Ngân,Phố Vàng, TT Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ QT Đỗ Thị Ngân TT Thanh Sơn Thanh Sơn Phú Thọ Đỗ Thị Ngân 0983249764
8 NT Ngọc Oanh,Chợ Vàng, TT Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ NT Ngọc Oanh TT Thanh Sơn Thanh Sơn Phú Thọ Đỗ Thị Ngọc Oanh 0975209420
9 NT Lê Văn Luận,Tân Phú, Tân Phú, Tân Sơn, Phú Thọ NT Lê Văn Luận Tân Phú Tân Sơn Phú Thọ Lê Văn Luận 01653435288
10 QT Phạm Thị Tâm,Khu 3, Xương Thịnh, Cẩm Khê, Phú Thọ QT Phạm Thị Tâm Xương Thịnh Cẩm Khê Phú Thọ Phạm Thị Tâm 0936067027
11 NT Toản Nga,67 Phan Chu Trinh, Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ NT Toản Nga Gia Cẩm Thành phố Việt Trì Phú Thọ Dương Quốc Toản 0985917567
12 NT Thanh Thúy,SnN181 Quang Trung, Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ NT Thanh Thúy Nông Trang Thành phố Việt Trì Phú Thọ Đỗ Thị Thúy 0963172403
13 Nguyễn Thị Kim Lan, Khu 9, Đồng Cam, Cẩm Khê, Phú Thọ Nguyễn Thị Kim Lan Đồng Cam Cẩm Khê Phú Thọ Nguyễn Thị Kim Lan 01676208416
14 QT Đỗ Ngọc Tú, Khu 5, Vụ Cầu, Hạ Hòa, Phú Thọ QT Đỗ Ngọc Tú Vụ Cầu Hạ Hòa Phú Thọ Đỗ Ngọc Tú 0989863603
15 QT Số 3 -Hồng Vượng, Khu 13, Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ QT Số 3 -Hồng Vượng Cổ Tiết Tam Nông Phú Thọ Nguyễn Hồng Vượng 02103794757
16 QT Đinh Công Hiến, Xóm Mật 2, Văn Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ QT Đinh Công Hiến Văn Miếu Thanh Sơn Phú Thọ Đinh Công Hiến 0975121368
17 QT Số 10, Tổ 4 phố Vàng, TT Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ QT số 10 TT Thanh Sơn Thanh Sơn Phú Thọ Đinh Ngọc Trâm 0986380947
18 QT Số 32 – Cô Sản, Khu 6, Đoan Hạ, Thanh Thủy, Phú Thọ QT Số 32 – Cô Sản Đoan Hạ Thanh Thủy Phú Thọ Nguyễn Thị Sản 01695145666
19 QT Sơn Nga, Khu 12, Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ QT Sơn Nga Đào Xá Thanh Thủy Phú Thọ Hoàng Bích Nga 0972808761
20 QT Lê Thị Đan, Khu 3, Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ QT Lê Thị Đan Thạch Đồng Thanh Thủy Phú Thọ Lê Thị Đan 01687839246
21 NT Vân Anh,Đường Nam, TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ NT Vân Anh TT Phong Châu Phù Ninh Phú Thọ Chị Vân Anh 0912009143
22 QT Châu Sinh,Kiot 39-Chợ Bãi Bằng, TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ QT Châu Sinh TT Phong Châu Phù Ninh Phú Thọ Nguyễn Thị Sinh 0987957050
23 NT Long Lợi,Khu 6, TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ NT Long Lợi TT Phong Châu Phù Ninh Phú Thọ Lê  Văn Long 02103829669
24 QT Linh Chi,Khu 10-Ngã Ba Then, TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ QT Linh Chi TT Phong Châu Phù Ninh Phú Thọ Trần Linh Chi 01634899093
25 NT Thành Hồng,SN 809-Đại Lộ Hùng Vương, Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ NT Thành Hồng Bến Gót Thành phố Việt Trì Phú Thọ Trần Thị Lê Hồng 0988344688
26 NT Chúc Quỳnh,Khu 9-Đường Trần Nguyên Hãn, Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ NT Chúc Quỳnh Thanh Miếu Thành phố Việt Trì Phú Thọ Đào Thị Như Quỳnh 0976845162
27 QT11,Kiot 1-Khu Dịch Vụ-Z121, Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ QT11 Phú Hộ Thị xã Phú Thọ Phú Thọ Cấn Thị Thơm 01698063951
28 QT 21,SN 24-Phố Tân An, Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ QT 21 Hùng Vương Thị xã Phú Thọ Phú Thọ Nguyễn Thị Phương 0964992555
29 QT Phương Liên,Khu 4, TT Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ QT Phương Liên TT Thanh Ba Thanh Ba Phú Thọ Nguyễn Thị Phương Liên 0943034014
30 QT 10,Khu 3, Chí Tiên, Thanh Ba, Phú Thọ QT 10 Chí Tiên Thanh Ba Phú Thọ Nguyễn Thị Vui 0976424955
31 QT 26,Khu 9, Chí Tiên, Thanh Ba, Phú Thọ QT 26 Chí Tiên Thanh Ba Phú Thọ Lê Thị Minh Hồng 01686215749
32 NT Lê Soạn,SN 111-Cao Du, Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ NT Lê Soạn Âu Cơ Thị xã Phú Thọ Phú Thọ Lê Thị Thoa 01666234618
33 QT Hùng Thanh,Khu Tân Long, TT Đoan Hùng, Đoan Hùng, Phú Thọ QT Hùng Thanh TT Đoan Hùng Đoan Hùng Phú Thọ Bùi Thị Kim Thanh 0986555358
34 QT 18,Tân An 3, TT Yên Lập, Yên Lập, Phú Thọ QT 18 TT Yên Lập Yên Lập Phú Thọ Trần Thị Ánh 01678594152
35 QT Số 36,Ngã 3 Xuân Tân, Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ QT Số 36 Mỹ Lương Yên Lập Phú Thọ Trần Văn Luật 01667469361
36 QT 20,Khu 4-Đồng Xuân, Xuân Viên, Yên Lập, Phú Thọ QT 20 Xuân Viên Yên Lập Phú Thọ Đinh Thị Hòa 0976971864
37 QT số 12,Khu Đình Cả, Hưng Long, Yên Lập, Phú Thọ QT số 12 Hưng Long Yên Lập Phú Thọ Lê Văn In 0962820250
38 NT Tú Anh,Kiot 56+57, Chợ Mè, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ NT Tú Anh Chợ Mè Thị xã Phú Thọ Phú Thọ Hán Thị Thanh Vân 0976404849
39 NT Mai Hải,Kiot 36-Chợ Mè, Châu Phong, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ NT Mai Hải Châu Phong Thị xã Phú Thọ Phú Thọ Nhâm Thị Mai Hải 01699142027
40 NT Linh Vân,Khu 5, Yên Nội, Thanh Ba, Phú Thọ NT Linh Vân Yên Nội Thanh Ba Phú Thọ Nguyễn Thị Thúy Vân 0976592796
41 QT 23 – Chị Tới,Khu 4, Phù Ninh, Phù Ninh, Phú Thọ QT 23 – Chị Tới Phù Ninh Phù Ninh Phú Thọ Nguyễn Thị Tới 0977867819
42 QT Trường Phương,SN 115 tổ 2 khu 6, TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ QT Trường Phương TT Phong Châu Phù Ninh Phú Thọ Chị Phương 0986239138
43 QT Lợi Dân,Đồng Xuân 4, Xuân Viên, Yên Lập, Phú Thọ QT Lợi Dân Xuân Viên Yên Lập Phú Thọ Đinh Thị Ngọ 01679208868
44 NT 338,SN 34-Tổ 10-Phú Bình, Phong Châu, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ NT 338 Phong Châu Thị xã Phú Thọ Phú Thọ Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 01238589550
45 QT 42, Khu 3, Hanh Cù, Thanh Ba, Phú Thọ QT 42 Hanh Cù Thanh Ba Phú Thọ Dương Thị Kim Ngân 0972743959