Quảng Bình | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Quảng Bình

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 NT Tuấn Thoa,Kioss7-Chợ Đồng Hới, Hải Định, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình NT Tuấn Thoa Hải Định Thành phố Đồng Hới Quảng Bình Lê Thị Bảo Thoa 0978555068
2 NT Viết Nhân,30- Mẹ Suốt, Hải Định, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình NT Viết Nhân Hải Định Thành phố Đồng Hới Quảng Bình Hoàng Thị Hoài Hương 0982099069
3 Cty TNHH Dược Phẩm Ngọc Hà,483 Lý Thường Kiệt, Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình Cty TNHH Dược Phẩm Ngọc Hà Bắc Lý Thành phố Đồng Hới Quảng Bình Phạm Thị Hạnh 0914657327
4 QT Số 27,Chợ Đồng Phú, Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình QT Số 27 Đồng Phú Thành phố Đồng Hới Quảng Bình Hoàng Thi Bích Thủy 0984368306
5 NT Thiên Ân,Cầu vượt, chợ Nam Lý, Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình NT Thiên Ân Bắc Lý Thành phố Đồng Hới Quảng Bình Dương Thị Thùy 01658899935
6 NT Hoàng Anh,Tổ Dân Phố 10- Võ Thị Sáu, Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình NT Hoàng Anh Nam Lý Thành phố Đồng Hới Quảng Bình Nguyễn Như Quỳnh 0968295388
7 NT Lan Sơn,Chợ Công Đoàn, Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình NT Lan Sơn Bắc Lý Thành phố Đồng Hới Quảng Bình Nguyễn Thị Phương Lan 0919451349
8 Thanh Nguyệt,247 Lý Thái Tổ, Đồng Sơn, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình Thanh Nguyệt Đồng Sơn Thành phố Đồng Hới Quảng Bình Trần Thị Mỹ Vân 0523826137
9 NT Hiền Mai,Chợ Hiền Ninh, Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình NT Hiền Mai Hiền Ninh Quảng Ninh Quảng Bình Lê Thị Tuyết Mai 0985701858
10 NT Nga Sơn,Chợ Đồng Phú, Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình NT Nga Sơn Đồng Phú Thành phố Đồng Hới Quảng Bình Lâm Thị Hằng Nga 0935110809
11 QT Chị Thu,Ngã 3 Chợ Tréo, Kiến Giang, Lệ Thuỷ, Quảng Bình QT Chị Thu Kiến Giang Lệ Thuỷ Quảng Bình Trương Thị Thu 0523883061
12 NT Hồng Nhơn,Tổ Dân Phố 6, Kiến Giang, Lệ Thuỷ, Quảng Bình NT Hồng Nhơn Kiến Giang Lệ Thuỷ Quảng Bình Nguyễn Hồng Nhơn 0523883050
13 NT Thỏa Duyệt,Bệnh Viện Lệ Thủy, Kiến Giang, Lệ Thuỷ, Quảng Bình NT Thỏa Duyệt Kiến Giang Lệ Thuỷ Quảng Bình Nguyễn Thị Duyệt 01225532672
14 QT số 7,Chợ Tuy Lộc, Kiến Giang, Lệ Thuỷ, Quảng Bình QT số 7 Kiến Giang Lệ Thuỷ Quảng Bình Bùi Thị Tiến 0981265552
15 QT Số 1,Cổng Bv Dinh Mười, Dinh Mười, Quảng Ninh, Quảng Bình QT Số 1 Dinh Mười Quảng Ninh Quảng Bình Hoàng Thị Chiến 0905776616
16 QT Số 25,Chợ Thanh Hà, Thanh Khê, Bố Trạch, Quảng Bình QT Số 25 Thanh Khê Bố Trạch Quảng Bình Đặng Thị Thảo 01247196468
17 NT Phương Thảo,Chợ Cầu Roòn, Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình NT Phương Thảo Quảng Phú Quảng Trạch Quảng Bình Nguyễn Phương Thảo 0972223141
18 QT SỐ 7,Chợ Ba Đồn, Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình QT SỐ 7 Quảng Thọ Thị xã Ba Đồn Quảng Bình Hoàng Thị Lới 01672916567
19 QT Số 11,Chợ Ba Đồn, Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình QT Số 11 Quảng Thọ Thị xã Ba Đồn Quảng Bình Đoàn Thị Dung 0914512029
20 NT Hồng Minh,Cổng Bệnh Viện Quảng Trạch, Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình NT Hồng Minh Quảng Thọ Thị xã Ba Đồn Quảng Bình Phan Thị Hồng Minh 0935685777
21 QT Hoàng Dung,Chợ Hoàn Lão, Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình QT Hoàng Dung Hoàn Lão Bố Trạch Quảng Bình Đặng Thị Dung 0914006266
22 NT Long Nga,Chợ Quy Đạt, Tiểu khu 7, TT Quy Đạt, Minh Hoá, Quảng Bình NT Long Nga TT Quy Đạt Minh Hoá Quảng Bình Trần Thị Ánh Nga 0935596555
23 QT số 1,Chợ Quy Đạt, Tiểu khu 7, TT Quy Đạt, Minh Hoá, Quảng Bình QT số 1 TT Quy Đạt Minh Hoá Quảng Bình Đinh Thị Hoài Thương 0915272416
24 QT Minh Long,Bệnh Viện Dinh 10, Gia Linh, Quảng Ninh, Quảng Bình QT Minh Long Gia Linh Quảng Ninh Quảng Bình Trần Thị Ngọc 0945137337
25 QT số 1,Chợ Tréo, Kiến Giang, Lệ Thuỷ, Quảng Bình QT số 1 Kiến Giang Lệ Thuỷ Quảng Bình Lê Thị Hiền 0986808259
26 QT Trung Tâm,Bệnh Viện Dinh 10, Gia Linh, Quảng Ninh, Quảng Bình QT Trung Tâm Gia Linh Quảng Ninh Quảng Bình Lê Thị Cẩm Nhung 02323504511
27 QT Lệ Hằng,360A, Nguyễn Thị Định, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình QT Lệ Hằng Nguyễn Thị Định Thành phố Đồng Hới Quảng Bình Dương Thị Lệ Hằng 0944238073
28 NT Hoàng Kiều,Bến Xe Lệ Thủy, Kiến Giang, Lệ Thuỷ, Quảng Bình NT Hoàng Kiều Kiến Giang Lệ Thuỷ Quảng Bình Hoàng Thị Kiều 0523655765
29 QT Hoài Phương,Chợ Cảnh Dương, Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình QT Hoài Phương Quảng Tùng Quảng Trạch Quảng Bình Nguyễn Thị Hoài Phương 0919453676
30 QT số 12,Chợ Ba Đồn, Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình QT số 12 Quảng Thọ Thị xã Ba Đồn Quảng Bình Đoàn Thị Kim Ánh 0985398000
31 NT Tuấn Linh, Chợ Ga, Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình NT Tuấn Linh Nam Lý Thành phố Đồng Hới Quảng Bình Cao Thị Thúy Liễu 01248255657