Quảng Nam | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Quảng Nam

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 NT Ngọc Liên,103 Trần Cao Vân, An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam NT Ngọc Liên An Sơn Thành phố Tam Kỳ Quảng Nam Lê Thị Ngọc Liên 05103851606
2 HT 52 Vườn Lài,364 Hùng Vương, An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam HT 52 Vườn Lài An Sơn Thành phố Tam Kỳ Quảng Nam Lê Thị Minh 0945501117
3 NT Ngân Nguyễn,6 Phan Chu Trinh, An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam NT Ngân Nguyễn An Mỹ Thành phố Tam Kỳ Quảng Nam Lê Thị Lệ Thủy 0905662531
4 NT Quỳnh Thi,252 Nguyễn Văn Trỗi, An Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam NT Quỳnh Thi An Phú Thành phố Tam Kỳ Quảng Nam Nguyễn Thị Ngọc Nhi 0905791798
5 QT Sơn Uyên,Thôn Cây Sanh, Tam Dân, Phú Ninh, Quảng Nam QT Sơn Uyên Tam Dân Phú Ninh Quảng Nam Phạm Thị Vương 01669210964
6 NT Hoàng Mai,109 Huỳnh Thúc Kháng, Tiên Kỳ, Tiên Phước, Quảng Nam NT Hoàng Mai Tiên Kỳ Tiên Phước Quảng Nam Hoàng Thị Mai 0908447416
7 QT Kim Thoa,33 Phan Châu Trinh, Tiên Kỳ, Tiên Phước, Quảng Nam QT Kim Thoa Tiên Kỳ Tiên Phước Quảng Nam Lê Thị Kim Thoa 0972429302
8 QT Quang Hùng,254 Võ Nguyên Giáp, TT Bắc Trà My, Bắc Trà My, Quảng Nam QT Quang Hùng TT Bắc Trà My Bắc Trà My Quảng Nam Vũ Quang Hùng 0905164227
9 QT Diễm,Thôn Hà Bình, Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam QT Diễm Bình Minh Thăng Bình Quảng Nam Trần Thị Diễm 0935134269
10 NT Kim Linh,Chợ Trạm, Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam NT Kim Linh Tam Hiệp Núi Thành Quảng Nam Huỳnh Phan Kim Linh 01202699815
11 QT Hùng Ngân,Khối 7B, Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam QT Hùng Ngân Điện Nam Đông Điện Bàn Quảng Nam Trần Thị Kim Ngân 0989636230
12 QT Duy Trí,Chợ Phong Thử, Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam QT Duy Trí Điện Thọ Điện Bàn Quảng Nam Nguyễn Như Năm 0914036252
13 QT Thu Lam,Thôn 5 – Châu Bí, Điện Tiến, Điện Bàn, Quảng Nam QT Thu Lam Điện Tiến Điện Bàn Quảng Nam Hồ Thị Thu Lam 0972091170
14 QT 431,Khu 2, TT Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam QT 431 TT Ái Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam Trần Thị Trinh 0916836445
15 HT 314,Chợ Đại Hiệp, Phú Trung, Đại Lộc, Quảng Nam HT 314 Phú Trung Đại Lộc Quảng Nam Nguyễn Thị Mười 05103762279
16 NT Mỹ Yến,Ngã 4 Trường Xuân, Trường Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam NT Mỹ Yến Trường Xuân Thành phố Tam Kỳ Quảng Nam Nguyễn Thị Yến 0905336156
17 HT Số 01,67 Phạm Văn Đồng-Khối 1, TT Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam HT Số 01 TT Núi Thành Núi Thành Quảng Nam Nguyễn Thị Diễm 0908422655
18 QT Hồng Biên,Chợ Tiên Thọ, Tiên Thọ, Tiên Phước, Quảng Nam QT Hồng Biên Tiên Thọ Tiên Phước Quảng Nam Nguyễn Thị Hồng 0982308046
19 QT Huy Xuân 1,Khu 2, TT Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam QT Huy Xuân 1 TT Ái Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam Nguyễn Thị Nở 0983865218
20 QT Ngọc Trâm,Hòa Mỹ, Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam QT Ngọc Trâm Đại Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam Phạm Huỳnh Ngọc Trâm 0977478261
21 QT Thùy Trâm,Chợ Thanh Quýt, Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam QT Thùy Trâm Điện Thắng Điện Bàn Quảng Nam Nguyễn Thị Thùy Trâm 0906518508
22 NT Phúc Hòa,119 Tôn Đức Thắng, An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam NT Phúc Hòa An Sơn Thành phố Tam Kỳ Quảng Nam Lê Bá Hòa 0977927619
23 QT 394,Thôn 5 Châu Bí, Điện Tiến, Điện Bàn, Quảng Nam QT 394 Điện Tiến Điện Bàn Quảng Nam Đinh Thị Tam 01229561001
24 QT Lệ Tâm,Chợ Được, Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam QT Lệ Tâm Bình Triều Thăng Bình Quảng Nam Đỗ Thị Lệ Tâm 0975443117
25 Quầy thuốc 02,Chợ Được, Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam Quầy thuốc 02 Bình Triều Thăng Bình Quảng Nam Dương Thị Thúy Kiều 01688637487
26 QT Thu Thủy,Bình Quang, Bình Quế, Thăng Bình, Quảng Nam QT Thu Thủy Bình Quế Thăng Bình Quảng Nam Nguyễn Thị Thu Thủy 01695644732
27 QT Nguyệt,Trạm y tế xã Bình An, Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam QT Nguyệt Bình An Thăng Bình Quảng Nam Trần Thị Nguyệt 02356502979
28 QT 181,Thanh Quýt, Điện Thắng Trung, Điện Bàn, Quảng Nam QT 181 Điện Thắng Trung Điện Bàn Quảng Nam Nguyễn Thị Kim Chi 0917348371
29 QT 174,Cao Sơn Pháo, Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam QT 174 Vĩnh Điện Điện Bàn Quảng Nam Trần Thị Minh Hiền 01282095072
30 ĐL Thanh Phong, Chợ Khánh Thọ, Tam Thái, Phú Ninh, Quảng Nam ĐL Thanh Phong Tam Thái Phú Ninh Quảng Nam Nguyễn Thanh Phong 0905146465
31 Yhdt Số 25,23 Trần Cao Vân, An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam Yhdt Số 25 An Mỹ Thành phố Tam Kỳ Quảng Nam Thái Thị Duyên 05103858059
32 NT Mai Anh,15 Nguyễn Du, An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam NT Mai Anh An Mỹ Thành phố Tam Kỳ Quảng Nam Võ Thị Anh 01262716077
33 HT 238,04 Nguyễn Du, Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam HT 238 Tân Thạnh Thành phố Tam Kỳ Quảng Nam Dương Thị Tuyết Sương 01663606044
34 NT An Phong,316 Nguyễn Duy Hiệu, Sơn Phong, Thành phố Hội An, Quảng Nam NT An Phong Sơn Phong Thành phố Hội An Quảng Nam Phạm Thị Hoàng Phương 05103861870
35 NT Huy Hoàng,268 Lý Thường Kiệt, Tân An, Thành phố Hội An, Quảng Nam NT Huy Hoàng Tân An Thành phố Hội An Quảng Nam Trương Thị Thanh Hương 0905288757
36 HT Yhdt Xuân Thu Đường,06 Hoàng Diệu, Minh An, Thành phố Hội An, Quảng Nam HT Yhdt Xuân Thu Đường Minh An Thành phố Hội An Quảng Nam Nguyễn Thị Thu 0935458424
37 NT Minh Trung,199 Lê Thánh Tông, Phương, Thành phố Hội An, Quảng Nam NT Minh Trung Phương Thành phố Hội An Quảng Nam Phùng Thị Thủy 0935626628
38 HT 211,458 Cửa Đại, Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Quảng Nam HT 211 Cẩm Châu Thành phố Hội An Quảng Nam Đặng Thị Hậu 05103862997
39 NT Mỹ Anh,40 Cửa Đại, Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Quảng Nam NT Mỹ Anh Cẩm Châu Thành phố Hội An Quảng Nam Huỳnh Thị Như Thi 0912016260
40 HT 146,Chợ Trà Kiệu, Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam HT 146 Duy Sơn Duy Xuyên Quảng Nam Quách Vũ Nhân 01284654695
41 HT 319,Chợ Trà Kiệu, Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam HT 319 Duy Sơn Duy Xuyên Quảng Nam Trần Thị Tám 01699626576
42 QT Hồng Nhung,43 Tiểu La, TT Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam QT Hồng Nhung TT Hà Lam Thăng Bình Quảng Nam Phạm Thị Hồng Nhung 01247822874
43 HT 77,200 Tiểu La, TT Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam HT 77 TT Hà Lam Thăng Bình Quảng Nam Võ Thị Thu Hà 05103874184
44 HT Thu Hà,180 Tiểu La, TT Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam HT Thu Hà TT Hà Lam Thăng Bình Quảng Nam Lưu Thị Bích Hà 05103874405
45 HT 400,47 Huỳnh Thúc Kháng, An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam HT 400 An Xuân Thành phố Tam Kỳ Quảng Nam Nguyễn Thị Hà 0935339266
46 HT Á Liên,Thôn Châu Lâm, Bình Trị, Thăng Bình, Quảng Nam HT Á Liên Bình Trị Thăng Bình Quảng Nam Võ Thị  Liên 0984424658
47 QT Triệu Thảo,Ngã 4 thông Kim Sơn, Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam QT Triệu Thảo Duy Sơn Duy Xuyên Quảng Nam Nguyễn Thị Thảo 05103878259
48 NT Tưởng Yên,Ngã ba Kỳ Lý, Tam Đàn, Phú Ninh, Quảng Nam NT Tưởng Yên Tam Đàn Phú Ninh Quảng Nam Anh Tưởng 0935395883
49 NT Minh Huy,Chợ Cẩm Khê, Tâm Phước, Phú Ninh, Quảng Nam NT Minh Huy Tâm Phước Phú Ninh Quảng Nam Chị Thu 0989290215
50 QT Thiên Nga,Ngã 3 chợ Bình Quý, Quý Phước, Thăng Bình, Quảng Nam QT Thiên Nga Quý Phước Thăng Bình Quảng Nam Thiên Nga 0905371127
51 QT 421,Trà Kiệu, Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam QT 421 Duy Sơn Duy Xuyên Quảng Nam Chị Lan 0905057233
52 NT Bình Minh,193, Phan Chu Trinh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam NT Bình Minh Phan Chu Trinh Thành phố Tam Kỳ Quảng Nam Anh Bình 0981090016
53 HT 310,Chợ Kiểm Lâm, Duy Hóa, Duy Xuyên, Quảng Nam HT 310 Duy Hóa Duy Xuyên Quảng Nam Hồ Lập 0918353980
54 HT Thiện Nhân,Quốc lộ 14A, Quế Thọ, Hiệp Đức, Quảng Nam HT Thiện Nhân Quế Thọ Hiệp Đức Quảng Nam Anh Nhân 0932580190
55 HT Tâm Đức,An Mỹ, Tam Phước, Phú Ninh, Quảng Nam HT Tâm Đức Tam Phước Phú Ninh Quảng Nam Chị Sơn Nguyên 0977304335
56 HT 29,Chợ Quán Gường, Tâm An, Phú Ninh, Quảng Nam HT 29 Tâm An Phú Ninh Quảng Nam Chị Thuận 02353899308
57 HT số 205,Chợ Hội An, Bạch Đằng, Thành phố Hội An, Quảng Nam HT số 205 Bạch Đằng Thành phố Hội An Quảng Nam Phạm Thị Mười 02353911010
58 HT Nguyên Kim,18, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam HT Nguyên Kim Lê Lợi Thành phố Tam Kỳ Quảng Nam Chị Kim 0985549456
59 NT Lộc Thiện,70, Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam NT Lộc Thiện Nguyễn Du Thành phố Tam Kỳ Quảng Nam Anh Thiện 02353851336
60 QT 369,943 Hùng Vương, Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam QT 369 Duy Sơn Duy Xuyên Quảng Nam Phan Thị Ngân 0906543737
61 NT Minh Tâm,Thôn Vĩnh Bình, Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam NT Minh Tâm Tam Thăng Thành phố Tam Kỳ Quảng Nam Kim Anh 0947800095
62 HT 217,18 Nguyễn Tri Phương, Cẩm Nang, Thành phố Hội An, Quảng Nam HT 217 Cẩm Nang Thành phố Hội An Quảng Nam An Nam 0972725745
63 QT số 1 Ngọc Sương,Khu tái định cư mới, Thôn Tây Sơn Đông, Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam QT số 1 Ngọc Sương Duy Hải Duy Xuyên Quảng Nam Ngọc Sương 0973022313
64 NT An Sinh,Tổ 7, Thôn Vĩnh Bình, Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam NT An Sinh Tam Thăng Thành phố Tam Kỳ Quảng Nam Trần Văn Năm 0965354113
65 NT Xuân Thảo, 495 Tiểu La, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam NT Xuân Thảo Hà Lam Thăng Bình Quảng Nam Cô Xuân Thảo 0984523917