Quảng Ngãi | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Quảng Ngãi

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 ĐL Việt Úc,Tổ Dân Phố 2, TT Đức Phổ, Đức Phổ, Quảng Ngãi ĐL Việt Úc TT Đức Phổ Đức Phổ Quảng Ngãi Lê Thị  Úc 0553859389
2 ĐL Nguyên Hoa,Ngã Tư Thạch Trụ Đông, Thạch Trụ, Đức Phổ, Quảng Ngãi ĐL Nguyên Hoa Thạch Trụ Đức Phổ Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hồng Hoa 0553855893
3 ĐL Anh Hương,Khu vực 3, tổ dân phố 9, TT Mộ Đức, Mộ Đức, Quảng Ngãi ĐL Anh Hương TT Mộ Đức Mộ Đức Quảng Ngãi Phạm Thị Hương 0553857566
4 ĐL Nguyên,Khu 4, TT Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi ĐL Nguyên TT Châu Ổ Bình Sơn Quảng Ngãi Bùi Thị Nguyên 0553851318
5 NT Ngọc Ba,Khu 2, TT Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi NT Ngọc Ba TT Châu Ổ Bình Sơn Quảng Ngãi Nguyễn Viết Định 0976960365
6 ĐL Hương,Khu 1, TT Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi ĐL Hương TT Châu Ổ Bình Sơn Quảng Ngãi Trương Thị Hương 0553851296
7 ĐL Phi Yến,Thi Phổ, Tư Nghĩa, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi ĐL Phi Yến Tư Nghĩa Tư Nghĩa Quảng Ngãi Phạm Thị Yến 0553857073
8 NT Nam Thành,441 Hùng Vương, Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi NT Nam Thành Trần Phú Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi Nguyễn Thi Hoa Lý 0553710019
9 NT Thịnh Phát,301 Hùng Vương, Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi NT Thịnh Phát Trần Phú Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hồng Nhung 0553822194
10 NT Thanh Thanh,265 Hùng Vương, Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi NT Thanh Thanh Trần Phú Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi Lê Thi Tuyết 0553823372
11 NT dũng loan,243 Lê Trung Đình, Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi NT dũng loan Trần Hưng Đạo Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi Lý Thị Yến Loan 0553825669
12 HT 40 (NT Việt Phương),331 Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi HT 40 (NT Việt Phương) Nguyễn Nghiêm Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi Lê Thị Kiều Phương 0556271257
13 NT Mỹ Ngọc,25 Nguyễn Tự Tân, Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi NT Mỹ Ngọc Trần Hưng Đạo Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi Võ Thị Thanh Nhàn 0553822139
14 NT Thanh Bình,213 Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi NT Thanh Bình Nguyễn Nghiêm Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi Nguyễn Thị Kim Chi 0553826035
15 NT Phương Đông,254  Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi NT Phương Đông Nguyễn Nghiêm Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi Nguyễn Thị Minh Tâm 0984860027
16 NT Thanh Nguyên,05 Lê Lợi, Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi NT Thanh Nguyên Nghĩa Lộ Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi Huỳnh Thị Thúy Vân 0553823362
17 NT Thanh Hà,Chợ Quảng Ngãi, Nghiễm Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi NT Thanh Hà Nghiễm Nghiêm Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi Lê Thị Thu Hà 0905225060
18 NT Thuận Phát,117Hùng Vương, Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi NT Thuận Phát Hùng Vương Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi Nguyễn Trần Dương Giang 0553815251
19 ĐL Xuân Hòa,Phú Bình, Tịnh Châu, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi ĐL Xuân Hòa Tịnh Châu Sơn Tịnh Quảng Ngãi Lương Minh Trí 0983378962
20 ĐL Mỹ Lệ,Thôn Thạch Bi 2, Sa Huỳnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi ĐL Mỹ Lệ Sa Huỳnh Đức Phổ Quảng Ngãi Chị Lệ 0553860628
21 ĐL Anh Ba,Chợ Phú Thọ, Phú Thọ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi ĐL Anh Ba Phú Thọ Tư Nghĩa Quảng Ngãi Nguyễn Thị Cúc 0553846982
22 ĐL Hồng Nam,Phố Vinh Trung, TT Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi ĐL Hồng Nam TT Chợ Chùa Nghĩa Hành Quảng Ngãi Trịnh Thị Hồng 0553960089
23 NT Thái Bình,69 Lê Trung Đình, Lê Trung Đình, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi NT Thái Bình Lê Trung Đình Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi Chị Nhiên 0977171732
24 NT Quỳnh Thủy,Khu 4, TT Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi NT Quỳnh Thủy TT Châu Ổ Bình Sơn Quảng Ngãi Phạm Quỳnh  Thủy 0553851823
25 ĐL Ngọc Thạch,Phổ Quang, Thạch Trụ, Đức Phổ, Quảng Ngãi ĐL Ngọc Thạch Thạch Trụ Đức Phổ Quảng Ngãi Trần Thị Ngọc Thạch 0932182911
26 NT Thuộc Đường,394 Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi NT Thuộc Đường Trần Hưng Đạo Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi Trịnh Thị Đường 0553823990
27 ĐL Anh Hưng,TT Sa Huỳnh, TT Sa Huỳnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi ĐL Anh Hưng TT Sa Huỳnh Đức Phổ Quảng Ngãi Cao Xuân Kiều Hưng 01282625607
28 QT Liên,Thôn An Hà 3, Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi QT Liên Nghĩa Trung Tư Nghĩa Quảng Ngãi Cô Liên 0914011422
29 ĐL Hoa Tím,Khu 2, TT Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi ĐL Hoa Tím TT Châu Ổ Bình Sơn Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hoa Tím 0553851460
30 ĐL Vũ Đạt,Bình Hiệp, Bình Hiệp, Bình Sơn, Quảng Ngãi ĐL Vũ Đạt Bình Hiệp Bình Sơn Quảng Ngãi Phạm Vũ Đạt 0553850303
31 QT Dũng Loan,Chợ Thi Phổ, TT Mộ Đức, Mộ Đức, Quảng Ngãi QT Dũng Loan TT Mộ Đức Mộ Đức Quảng Ngãi Phạm Thị Loan 0917857768
32 ĐL Cô Hằng,Phố Vinh Trung, TT Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi ĐL Cô Hằng TT Chợ Chùa Nghĩa Hành Quảng Ngãi Đỗ Thị Thanh Hằng 0944618069
33 QT Hồng Hạnh,Thôn Hiệp Phổ Tây, Bình Tân, X Bình Trung, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi QT Hồng Hạnh X Bình Trung Nghĩa Hành Quảng Ngãi Lê Thị Hồng Loan 02553823739
34 ĐL Ngọc Dũng,Khu dân cư 9, TT Sơn Tịnh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi ĐL Ngọc Dũng TT Sơn Tịnh Sơn Tịnh Quảng Ngãi Anh Dũng 0977718349
35 ĐL Thúy Phượng,Chợ Sông Vệ, TT Sông Vệ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi ĐL Thúy Phượng TT Sông Vệ Tư Nghĩa Quảng Ngãi Nguyễn Thị Kim Phương 0948569451
36 ĐL Ngọc Hân,Nghĩa Thương, Nghĩa Thương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi ĐL Ngọc Hân Nghĩa Thương Tư Nghĩa Quảng Ngãi Võ Thị Ngọc Hân 01675338258
37 NT Thùy Cẩm,76, Nguyễn Công Phương, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi NT Thùy Cẩm Nguyễn Công Phương Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi Lê Thị Thùy Cẩm 01694891591
38 NT Hữu Quang,187, Lê Trung Đình, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi NT Hữu Quang Lê Trung Đình Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi Nguyễn Hữu Quang 01282732880
39 NT Vy Hạnh,219, Lê Trung Đình, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi NT Vy Hạnh Lê Trung Đình Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Dũng 0984828218
40 NT Vũ Yên,627, Nguyễn Văn Linh, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi NT Vũ Yên Nguyễn Văn Linh Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi Trần Thị Yên 0935509279
41 QT Cẩm Dung,Phố Vinh Trung, TT Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi QT Cẩm Dung TT Chợ Chùa Nghĩa Hành Quảng Ngãi Châu Thị Cẩm Dung 0934709917
42 QT Nam Phương,314, Nguyễn Công Phương, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi QT Nam Phương Nguyễn Công Phương Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi Minh Phương 02553815095
43 NT Minh Nguyên,311, Nguyễn Công Phương, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi NT Minh Nguyên Nguyễn Công Phương Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi Phạm Minh Nguyên 01265665071
44 NT Ngọc Trang,Số 10 Hoàng Văn Thụ, Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi NT Ngọc Trang Quảng Phú Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi Chị Trang 01224525057
45 HT 19, Thôn Thạch Bi 2, Sa Huỳnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi HT 19 Sa Huỳnh Đức Phổ Quảng Ngãi Huỳnh Thị Thu 0553860403
46 NT Ngọc Loan (Chị Loan), 301 Hùng Vương, Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi NT Ngọc Loan (Chị Loan) Trần Phú Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi Lê Thị Loan 0905810330