Quảng Trị | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Quảng Trị

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 NT Đông Hải,Số 227 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị NT Đông Hải Phường 2 Thị xã Quảng Trị Quảng Trị Lê Thị Ngọc Dũng 0905660818
2 QT Số 04,Số 40 Nguyễn Thị Lý, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị QT Số 04 Phường 2 Thị xã Quảng Trị Quảng Trị Vỏ Thị Tuyến 0533862495
3 QT Số 08,Chợ Diên Sanh-, Hải Thọ, Hải Lăng, Quảng Trị QT Số 08 Hải Thọ Hải Lăng Quảng Trị Trương Thị Hồng Hà 0533873083
4 QT Số 16,Chợ Phường Lang, Lang, Hải Lăng, Quảng Trị QT Số 16 Lang Hải Lăng Quảng Trị Võ Thị Hưởng 0977422414
5 QT Tây Số 7,Chợ Thuận, Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị QT Tây Số 7 Triệu Đại Triệu Phong Quảng Trị Nguyễn Thị Kế 0949549180
6 NT Thảo Tâm,Số 331 Lê Duẩn, TT Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị NT Thảo Tâm TT Ái Tử Triệu Phong Quảng Trị Hồ Thị Bé 01683678111
7 NT Tuấn Hà,Số 118 Hàm Nghi, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị NT Tuấn Hà Phường 5 Thành phố Đông Hà Quảng Trị Nguyễn Thị Hà 0533851906
8 NT Bảo Châu,Số 04 Lê Duẩn, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị NT Bảo Châu Phường 1 Thành phố Đông Hà Quảng Trị Tạ Thị Mai Trang 0919153458
9 NT Hà Thu,Chợ Hồ Xá, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị NT Hà Thu TT Hồ Xá Vĩnh Linh Quảng Trị Trương Thị Bích Thủy 0533820223
10 Đại Lý Thuốc Tây,Chợ Hồ Xá, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị Đại Lý Thuốc Tây TT Hồ Xá Vĩnh Linh Quảng Trị Nguyễn Thị Khương 0533623609
11 QT Số 9,Chợ Do, Vĩnh Tân, Vĩnh Linh, Quảng Trị QT Số 9 Vĩnh Tân Vĩnh Linh Quảng Trị Nguyễn Thị Hợi 01234882875
12 ĐL Bán Thuốc,Chợ Do, Vĩnh Tân, Vĩnh Linh, Quảng Trị ĐL Bán Thuốc Vĩnh Tân Vĩnh Linh Quảng Trị Đặng Thị Như Quỳnh 01644307319
13 ĐL thuốc tây,Quốc lộ 1A, Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị ĐL thuốc tây Cam An Cam Lộ Quảng Trị Lý Thị Trinh 01682878971
14 QT Số 9,Chợ Cam Lộ, TT Cam Lộ, Cam Lộ, Quảng Trị QT Số 9 TT Cam Lộ Cam Lộ Quảng Trị Hồ Thị Thu 01686157010
15 ĐL Anh Đào,Chợ Phiên, TT Cam Lộ, Cam Lộ, Quảng Trị ĐL Anh Đào TT Cam Lộ Cam Lộ Quảng Trị Nguyễn Thị Việt
Hằng
0946652757
16 QT Số 1,138 Lê Duẩn, TT Gio Linh, Gio Linh, Quảng Trị QT Số 1 TT Gio Linh Gio Linh Quảng Trị Hoàng Thị  Oanh 0944203009
17 QT Số 11,Chợ Tân Liên, TT Khe Sanh, Hướng Hoá, Quảng Trị QT Số 11 TT Khe Sanh Hướng Hoá Quảng Trị Trần Thị Hạnh Nhi 01684782023
18 QT Hằng Trữ,Chợ Khe Sanh, TT Khe Sanh, Hướng Hoá, Quảng Trị QT Hằng Trữ TT Khe Sanh Hướng Hoá Quảng Trị Trần Thị Hằng 0979880509
19 ĐL Thuốc Tư Nhân,Số 134 Lê Thế Tiết, TT Lao Bảo, Hướng Hoá, Quảng Trị ĐL Thuốc Tư Nhân TT Lao Bảo Hướng Hoá Quảng Trị Nguyễn Thị Thắm 0977208052
20 NT Lao Bảo,Quốc Lộ 9, TT Lao Bảo, Hướng Hoá, Quảng Trị NT Lao Bảo TT Lao Bảo Hướng Hoá Quảng Trị Lê Thị Út 0533877208
21 NT Ngân Hoa,Số 27 Phan Bội Châu, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị NT Ngân Hoa Phường 1 Thành phố Đông Hà Quảng Trị Võ Thị Ngân Hoa 0945308559
22 NT Tý Hường,Chợ Đông Hà, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị NT Tý Hường Phường 1 Thành phố Đông Hà Quảng Trị Nguyễn Thị Hường 0533854050
23 NT Bình An,Đường Lê Duẩn, Phường 2, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị NT Bình An Phường 2 Thành phố Đông Hà Quảng Trị Hồ Quế Lan 0915330986
24 NT Tiến Thương,24 Lê Lợi, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị NT Tiến Thương Phường 5 Thành phố Đông Hà Quảng Trị Trần Thị Thương 0533853072
25 NT Ngọc Châu,Số 2 Nguyễn Du, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị NT Ngọc Châu Phường 5 Thành phố Đông Hà Quảng Trị Trần Thị Quỳnh Châu 0979709333
26 QT Số 15,Chợ Hồ Xá, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị QT Số 15 TT Hồ Xá Vĩnh Linh Quảng Trị Trần Thị Thúy Nga 0973207220
27 NT Bảo Ngọc,Lý Thường Kiệt, Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị NT Bảo Ngọc Đông Lương Thành phố Đông Hà Quảng Trị Nguyễn Thị Vân 0533511225
28 QT tây Chị Yến,Chợ Cửa Việt, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị QT tây Chị Yến TT Cửa Việt Gio Linh Quảng Trị Mỹ Yến 0944934469
29 ĐL Thuốc Tây,Chợ Tân Liên, TT Khe Sanh, Hướng Hoá, Quảng Trị ĐL Thuốc Tây TT Khe Sanh Hướng Hoá Quảng Trị Lê Thị Hồng Hải 0913128676
30 NT Đức Thịnh Phát,Số 07 Nguyễn Trãi – Khu phố 8, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị NT Đức Thịnh Phát Phường 1 Thành phố Đông Hà Quảng Trị Nguyễn Thị Truyền 0945648618
31 NT Hoàng Đức,129 Lê Thế Hiếu, , Thành phố Đông Hà, Quảng Trị NT Hoàng Đức Thành phố Đông Hà Quảng Trị 02333852759
32 QT Tây Nguyễn Cúc,114 Hùng Vương, TT. Khe Sanh, Hướng Hoá, Quảng Trị QT Tây Nguyễn Cúc TT. Khe Sanh Hướng Hoá Quảng Trị Nguyễn Thị Kim Cúc 0905861186
33 NT Thiện Thanh,Số 456, Lê Duẩn, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị NT Thiện Thanh Lê Duẩn Thành phố Đông Hà Quảng Trị Trần Thiện Thanh 0935833505
34 Đl Thuốc Tây,Thôn Thống Nhất, Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị Đl Thuốc Tây Vĩnh Long Vĩnh Linh Quảng Trị Chị Hương 0974464132
35 ĐL thuốc tây Dì Bảy,Chợ Chùa, Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị ĐL thuốc tây Dì Bảy Triệu Phước Triệu Phong Quảng Trị Nguyễn Thị Bảy 01664822628
36 QT Số 6,Chợ Hồ Xá, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị QT Số 6 TT Hồ Xá Vĩnh Linh Quảng Trị Nguyễn Thị Thúy Hoa 0915532135
37 ĐL thuốc tây Trường Giang, Nam Sơn, Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị ĐL thuốc tây Trường Giang Trung Giang Gio Linh Quảng Trị Trần Văn Trường 0946829794
38 NT Lê Phượng, 157 Lê Lợi, Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị NT Lê Phượng Đông Lương Thành phố Đông Hà Quảng Trị Lê Thị Phượng 0943797465
39 NT Kim Ty, Chợ Đông Hà, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị NT Kim Ty Phường 1 Thành phố Đông Hà Quảng Trị Nguyễn Thị Kim Ty 0935357756
40 QT 37, Chợ Đông Hà, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị QT 37 Phường 1 Thành phố Đông Hà Quảng Trị Phan Thị Quỳnh 0942492528
41 NT Hải Nhân, Chợ Đông Hà, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị NT Hải Nhân Phường 1 Thành phố Đông Hà Quảng Trị Trần Thị Nhân 01263394559
42 NT Minh Ngọc, 603, Lê Duẩn, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị NT Minh Ngọc Lê Duẩn Thành phố Đông Hà Quảng Trị Lê Thị Mỹ Ngọc 0944582466
43 NT Hoàng Lan, 45A, Tôn Thất Thuyết, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị NT Hoàng Lan Tôn Thất Thuyết Thành phố Đông Hà Quảng Trị Ngô Thị Hoàng Lan 01686671843
44 NT Tâm Phúc, Số 168 Hai Bà Trưng, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị NT Tâm Phúc Phường 2 Thị xã Quảng Trị Quảng Trị Võ Thị Thuận 0935163707
45 ĐL thuốc tây Chị Linh Đa, Khu phố An Đức 2, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị ĐL thuốc tây Chị Linh Đa TT Cửa Tùng Vĩnh Linh Quảng Trị Ngô Thị Linh Đa 0978849248