Thái Nguyên | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Thái Nguyên

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 Qt Thanh Liêm,Cổng Đồn, Cố Lũng, Phú Lương, Thái Nguyên Qt Thanh Liêm Cố Lũng Phú Lương Thái Nguyên Trần Thị Lệ Giang 0986456931
2 Qt Hằng Sáu,Xóm 13, Hà Thượng, Đại Từ, Thái Nguyên Qt Hằng Sáu Hà Thượng Đại Từ Thái Nguyên Nguyễn Thị Sáu 01677783270
3 Qt Minh Huấn,Xóm 6 Cây Đa Đôi, Phú Xuyên, Đại Từ, Thái Nguyên Qt Minh Huấn Phú Xuyên Đại Từ Thái Nguyên Đàm Thị Minh 01694590783
4 Nt Dũng Hoa,Tổ 26 Lưu Nhân Chú, Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Nt Dũng Hoa Cam Giá Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Lương Thị Thanh Hoa 0944277454
5 Nt Hằng Hải -Cô Ngần,213 Lưu Nhân Chú, Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Nt Hằng Hải -Cô Ngần Hương Sơn Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Đinh Thúy Ngần 0912456783
6 Nt 57- Anh Thiện,Số Nhà 57 Đường Gang Thép, Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Nt 57- Anh Thiện Trung Thành Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Vũ Nguyên Thiện 02803832151
7 Nt Cẩm Phong Sơn,Tổ 18 Đường Phố Hương, Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Nt Cẩm Phong Sơn Trung Thành Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nông Thị Lan 0988302015
8 Nt Lan Đức,Đường Phố Hương, Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Nt Lan Đức Trung Thành Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Dương Thị Mai Lan 0975123890
9 Nt Hiệp Thúy,19/1 -Tổ 2 Cách Mạng Tháng 8, Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Nt Hiệp Thúy Hương Sơn Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thị Thúy 01668261266
10 Http Số 11 – Chị Linh,Tổ 17 Cách Mạng Tháng 8, Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Http Số 11 – Chị Linh Hương Sơn Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thị Hoài Linh 0942181228
11 Cty CP DP Hoàng Lan,SN 3 tổ 3 đường Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Cty CP DP Hoàng Lan Hoàng Văn Thụ Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Dương Thị Lan 0912700699
12 Ht Số 02 Cô  Ninh,Chợ Hanh, Điềm Thụy, Phú Bình, Thái Nguyên Ht Số 02 Cô  Ninh Điềm Thụy Phú Bình Thái Nguyên Hoàng Thị Ninh 0977869132
13 Nt Số 4 Chị Bích,Tổ 1, TT Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên Nt Số 4 Chị Bích TT Hương Sơn Phú Bình Thái Nguyên Vũ Thị Ngọc Bích 0962189969
14 NT Hương Thịnh,288 Cách Mạng Tháng 10, Lương Châu, Thị xã Sông Công, Thái Nguyên NT Hương Thịnh Lương Châu Thị xã Sông Công Thái Nguyên Trần Thị Ngọc Loan 01282076404
15 Nt Minh Hiền,Tổ 8 Chợ Phụ Tùng, Mỏ Chè, Thị xã Sông Công, Thái Nguyên Nt Minh Hiền Mỏ Chè Thị xã Sông Công Thái Nguyên Vũ Thị Minh Hiền 01687780628
16 Nt Giang Yến,Tổ 8 Chợ Phụ Tùng, Mỏ Chè, Thị xã Sông Công, Thái Nguyên Nt Giang Yến Mỏ Chè Thị xã Sông Công Thái Nguyên Lê Thị Hải Yến 01236633883
17 Nt Thu Thịnh,Tổ 3 Chợ Phụ Tùng, Thắng Lợi, Thị xã Sông Công, Thái Nguyên Nt Thu Thịnh Thắng Lợi Thị xã Sông Công Thái Nguyên Trần Thị Minh Thu 0986914667
18 Qt Thúy Hằng,Xóm Giếng, Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên Qt Thúy Hằng Hồng Tiến Phổ Yên Thái Nguyên Trần Thị Thúy Hằng 0968195316
19 NT Số 14 Nguyễn Thị Tú Uyên,626  Dương Tự  Minh, Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên NT Số 14 Nguyễn Thị Tú Uyên Quán Triều Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thị Tú Uyên 0977008245
20 Nt Thặng Liễu,252  Tổ 25 Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Nt Thặng Liễu Quang Trung Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Trương Thúy Liễu 02806293290
21 Qt Duy Trang,Xóm Nam Đồng, Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Qt Duy Trang Tân Cương Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thị Thu Trang 0968516923
22 Qt Thành Phượng,Xóm Nam Đồng, Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Qt Thành Phượng Tân Cương Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Vũ Thị Phượng 01635277562
23 QT Cương Duyên,Tổ 4, Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên QT Cương Duyên Tân Thịnh Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thị Duyên 0983687242
24 NT Thúy Nga,Kiot 04 Chợ Phú Thái-Tổ 10, Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên NT Thúy Nga Tân Thịnh Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Ngô Thị Thúy Nga 0989512700
25 NT Hà Lâm,444/1 đường cách mạng tháng 8, Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên NT Hà Lâm Trung Thành Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Khánh Hà 0966874610
26 NT Thảo Vân,SN 32 tổ 17, Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên NT Thảo Vân Quán Triều Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Lê Thị Vân 0984632797
27 NT số 16-Hải Dung,280 Tổ 4, Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên NT số 16-Hải Dung Tân Thịnh Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Hoàng Thị Kim Toan 0972751638
28 Nhà thuốc Lương Hiền,Tổ 10, Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Nhà thuốc Lương Hiền Tân Long Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Trần Thị Thu Huyền 01689984360
29 QT số 5 Nguyễn Thị Nghĩa,Đồng Tiến, La Bằng, Đại Từ, Thái Nguyên QT số 5 Nguyễn Thị Nghĩa La Bằng Đại Từ Thái Nguyên Nguyễn Thị Nghĩa 0978442463
30 QT Thu Trang,Xóm Chợ, Kỳ Phú, Đại Từ, Thái Nguyên QT Thu Trang Kỳ Phú Đại Từ Thái Nguyên Trần Thị Huyền Trang 0973045264
31 QT Long Mai,Xóm Thái Sơn 1, Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên QT Long Mai Quyết Thắng Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thị Mai 0982051105
32 NTTN,Số 23 đường 3/2 tổ 19, Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên NTTN Trung Thành Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Phạm Thị Hương 0976307917
33 NT Uy Vũ,Xóm Đức Cường, Thịnh Đức, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên NT Uy Vũ Thịnh Đức Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Phạm Thị Kim Ngân 0973342000
34 Ht Số 10- Thu Hiền, 89 Tổ 9, Thắng Lợi, Thị xã Sông Công, Thái Nguyên Ht Số 10- Thu Hiền Thắng Lợi Thị xã Sông Công Thái Nguyên Trần Thu Hiền 01686648574
35 NT Thanh Thủy, Khu Dân Phố Nguyên Bẩy, Cải Đan, Thị xã Sông Công, Thái Nguyên Nt Thanh Thủy Cải Đan Thị xã Sông Công Thái Nguyên Vũ Thanh Thủy 01686685655
36 NT Vân Hải,Ki_ốt 1 Bến Tượng, Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên NT Vân Hải Trưng Vương Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Tạ Vân Hải 02803851689
37 Cty Tuyên Thân,tổ 13, Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Cty Tuyên Thân Túc Duyên Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thanh Tuyên 01233603388
38 NT Ngọc Anh,128_ bắc nam, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên NT Ngọc Anh Phan Đình Phùng Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Lê Ngọc Anh 0974529324
39 NT Khánh Ly,334 khu 5, TT Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên NT Khánh Ly TT Ba Hàng Phổ Yên Thái Nguyên Nguyễn Khánh Ly 0986474181
40 QT Phương Trâm,Xóm Chùa, Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên QT Phương Trâm Hồng Tiến Phổ Yên Thái Nguyên Nguyễn Thị Phương 0979403811
41 QT Tuấn Phượng,Nam Tiến, Nam Tiễn, Phổ Yên, Thái Nguyên QT Tuấn Phượng Nam Tiễn Phổ Yên Thái Nguyên Vũ Thị Phượng 0988211318
42 NT Hiếu Chung,353 Tổ 15, Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên NT Hiếu Chung Chùa Hang Đồng Hỷ Thái Nguyên Đoàn Thủy Chung 0971108908
43 HT Số 3 Đồng Hỷ,Đồng Thái, Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên HT Số 3 Đồng Hỷ Hóa Thượng Đồng Hỷ Thái Nguyên Bùi Thị Thủy 01666189443
44 QT Thắng Hằng,307_Phố Thái Long, Đình Cả, Đồng Hỷ, Thái Nguyên QT Thắng Hằng Đình Cả Đồng Hỷ Thái Nguyên Dương QuốcThắng 0912710717
45 QT Thuận Hải,59 Tổ 9, Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên QT Thuận Hải Chùa Hang Đồng Hỷ Thái Nguyên Trịnh Thị Thuận 0977008824
46 NT Ba Hạnh,Ki ốt chợ T3 Nhất, Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên NT Ba Hạnh Tích Lương Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thúy Hạnh 0943653814
47 NT Sơn Anh,Ki ốt 4 Chợ Gia Sàng, Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên NT Sơn Anh Gia Sàng Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên HoàngTuấn  Anh 0945908280
48 NT Hoàng Hà,193 đường cách mạng tháng 8 tổ 34, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên NT Hoàng Hà Phan Đình Phùng Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Hồng Thanh 0972118663
49 QT Trạm Y Tế Gia Sàng,Tổ 2, Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên QT Trạm Y Tế Gia Sàng Gia Sàng Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thị Hường 01699670286
50 NT Tú Vân,22_Phủ Liễn, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên NT Tú Vân Hoàng Văn Thụ Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Đỗ Thị Thu Hương 0913085662
51 Nt Hoàng Giang,Sn 364 Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Nt Hoàng Giang Đồng Quang Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Phùng Thị Kim Hoàn 0915216028
52 NT Xuân Hòa 8,Đường Xuân Hòa, Xuân Hòa, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên NT Xuân Hòa 8 Xuân Hòa Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Phan Thị Hiền 0914960069
53 QT Thảo Oanh,Thanh Xuyên 5, Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên QT Thảo Oanh Trung Thành Phổ Yên Thái Nguyên Nguyễn Thị Kim Oanh 0978668342
54 NT Yến Tú,559 Cách Mạng Tháng 8, Tổ 4, Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên NT Yến Tú Gia Sàng Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Hoàng Hải Yến 0979881009
55 NT Đức Thiện,15d tổ 22, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên NT Đức Thiện Hoàng Văn Thụ Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Hoàng Thị Chi 0987930859
56 NT Trọng Vọng,Chợ Chã, Đông Cao, Phổ Yên, Thái Nguyên NT Trọng Vọng Đông Cao Phổ Yên Thái Nguyên Nguyễn Đình trọng 0986333566
57 NT Giang Châu,25A1 đường Phủ Liễn, tổ 19, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên NT Giang Châu Hoàng Văn Thụ Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Phạm Thị Thanh Tâm 0973539836
58 NT Minh Hoàng,242 Đường Ga, Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên NT Minh Hoàng Quang Trung Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Khúc Tuyết Hường 0985290506
59 NT Khánh Hằng, Ngã Ba Tân Hương, Tân Hương, Phổ Yên, Thái Nguyên NT Khánh Hằng Tân Hương Phổ Yên Thái Nguyên Đào Thị Hằng 0986755088
60 HT phổ yên số 10, 528 đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 2, Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên HT phổ yên số 10 Ba Hàng Phổ Yên Thái Nguyên Nguyễn Hồng Nga 0985739345
61 QT Thủy Nga, Xóm Trai, Tân Hương, Phổ Yên, Thái Nguyên QT Thủy Nga Tân Hương Phổ Yên Thái Nguyên Nguyễn Thị Thủy 0974696655
62 QT Thảo Nguyên,Tiểu Khu Thái An, TT Đu, Phú Lương, Thái Nguyên QT Thảo Nguyên TT Đu Phú Lương Thái Nguyên Lê Thị Nguyên 0915126426
63 HT Phú Lương số 4,Chợ Chè, Phấn Mễ, Phú Lương, Thái Nguyên HT Phú Lương số 4 Phấn Mễ Phú Lương Thái Nguyên Chu Thanh Quỳnh 01699512983
64 QT Hương Mai, Bờ Đậu, Cổ Lũng, Phú Lương, Thái Nguyên QT Hương Mai Cổ Lũng Phú Lương Thái Nguyên Lê Thị Ngọc Mai 0979802139
65 Qt Vũ Đành,Phố Trung Kiên, Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên Qt Vũ Đành Chợ Chu Định Hóa Thái Nguyên Ma Thị Đành 0974961362
66 Qt Chiên Vĩnh,Đoàn Kết 2, Trung Hội, Định Hóa, Thái Nguyên Qt Chiên Vĩnh Trung Hội Định Hóa Thái Nguyên Nông Thị Chiên 01672056346