Thanh Hóa | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Thanh Hóa

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 Cty Dược Phẩm Ánh Dương -Nhà Thuốc Mai Vân,171- Hàn Thuyên, Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa Cty Dược Phẩm Ánh Dương -Nhà Thuốc Mai Vân Ba Đình Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Tô Thị Vân 0373854417
2 Nhà thuốc Hoa Sự,414 Quang Trung, Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa Nhà thuốc Hoa Sự Đông Vệ Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Đặng Thị Hoa 0373851626
3 Nhà Thuốc Long Tuyết,02- Ỷ Lan, Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa Nhà Thuốc Long Tuyết Đông Thọ Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Mai Thị Tuyết 0373753516
4 NT Hoàn Huệ,Thổ Vị, Tế Thắng, Nông Cống, Thanh Hóa NT Hoàn Huệ Tế Thắng Nông Cống Thanh Hóa Lê Thị Huệ 0986198139
5 QT Lan Trì,Đông Thành, Vạn Hòa, Nông Cống, Thanh Hóa QT Lan Trì Vạn Hòa Nông Cống Thanh Hóa Vũ Thị Lan 01643230360
6 QT Số 6,45, Phố Giắt, Triệu Sơn, Thanh Hóa QT Số 6 Phố Giắt Triệu Sơn Thanh Hóa Trịnh Thị Liên 0373868601
7 QT Dũng Linh,Xóm 3, Thôn Thị Tứ, Dân Lực, Triệu Sơn, Thanh Hóa QT Dũng Linh Dân Lực Triệu Sơn Thanh Hóa Lê Thị Linh 0986491979
8 NT Nguyễn Thị Huyền,5 Cầu Cao, An Hoạch, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa NT Nguyễn Thị Huyền An Hoạch Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Nguyễn Thị Huyền 0373940550
9 QT Hằng Thông,QL45, TT Vạn Hà, Thiệu Hóa, Thanh Hóa QT Hằng Thông TT Vạn Hà Thiệu Hóa Thanh Hóa Lê Văn Thông 0376265010
10 NTTN Kim Phung (Trí Hiền),148- Lê Hoàn, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa NTTN Kim Phung (Trí Hiền) TT Thọ Xuân Thọ Xuân Thanh Hóa Hoàng Quốc Trí 0373833442
11 Đại Lý Cty Dươc Ánh Dương-QT Thúy Viên,Thôn Đoàn kết, TT Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa Đại Lý Cty Dươc Ánh Dương-QT Thúy Viên TT Lam Sơn Thọ Xuân Thanh Hóa Lê Thị Viên 0934633592
12 Cty DVTYT Thanh Hóa-QT Hiền Lập,04 Hữu Lễ, Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa Cty DVTYT Thanh Hóa-QT Hiền Lập Thọ Xương Thọ Xuân Thanh Hóa Nguyễn Thị Hiền 0373535122
13 NT Vinh Hiền 2,19 Cửa Hậu, Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa NT Vinh Hiền 2 Điện Biên Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Bùi Thị Hiền 0962433836
14 QT Quy Vóc,thôn 3 Xuân Bái, Bái Thượng, Thọ Xuân, Thanh Hóa QT Quy Vóc Bái Thượng Thọ Xuân Thanh Hóa Nguyễn Thị Quy 01653206811
15 QT số 25,Khối 5, TT Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hóa QT số 25 TT Rừng Thông Đông Sơn Thanh Hóa Nguyễn Thị Phương 0985714145
16 QT Quỳnh Thanh,Thôn Diễn Hòa, Hợp Thành, Triệu Sơn, Thanh Hóa QT Quỳnh Thanh Hợp Thành Triệu Sơn Thanh Hóa Nguyễn Thị Thanh 0983342011
17 CND Thọ Xuân – Quầy Số 55,Phố Neo, Nam Giang, Thọ Xuân, Thanh Hóa CND Thọ Xuân – Quầy Số 55 Nam Giang Thọ Xuân Thanh Hóa Trịnh Thị Gái 0378670662
18 NT Trâm An,08 Phạm Bành, Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa NT Trâm An Ngọc Trạo Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Phạm Thị Trâm 0904935778
19 NT Minh Quang,Lô 23, Liền kề 9, An Hoạch, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa NT Minh Quang An Hoạch Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Phạm Thị Phương Anh 02373636369
20 QT số 12 – Tiền Huệ,Xóm 3, Thiệu Vân, Thiệu Hóa, Thanh Hóa QT số 12 – Tiền Huệ Thiệu Vân Thiệu Hóa Thanh Hóa Nguyễn Thị Huệ 0912548430
21 Công ty TNHH TMDP Lam Sơn,120 Quang Trung, Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa Công ty TNHH TMDP Lam Sơn Ngọc Trạo Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Lưu Trường Sơn 0913871986
22 NT Số 56, Hữu Kiện, Tế Lợi, Nông Cống, Thanh Hóa NT Số 56 Tế Lợi Nông Cống Thanh Hóa Lê Thị Ngọc Hiền 0987003858
23 NT Lam Sơn, SN 670 đường Lam Sơn, TT Nông Cống, Nông Cống, Thanh Hóa NT Lam Sơn TT Nông Cống Nông Cống Thanh Hóa Nguyễn Hoàng Sơn 01636488686
24 QT Bích Báu, 226- Thành Thái, Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa QT Bích Báu Đông Thọ Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Lê Thị Bích 0373710578
25 NT Nhất Nhất, Số 05A đường Lê Thánh Tông, Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa NT Nhất Nhất Đông Vệ Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Nguyễn Thị Tuyết 0947321983
26 QT Truyền Na, 271 Lê Lợi Khu 9, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa QT Truyền Na TT Thọ Xuân Thọ Xuân Thanh Hóa Nguyễn Văn Truyền 0915393494
27 QT Trần Văn Thanh, 49-Lê Hoàn, Phố Giắt, Triệu Sơn, Thanh Hóa QT Trần Văn Thanh Phố Giắt Triệu Sơn Thanh Hóa Trần Văn Thanh 0945387989
28 NT Toàn Nghĩa,Ki ốt 14 Chợ Nam Thành, Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa NT Toàn Nghĩa Đông Vệ Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Lê Thị Nghĩa 0373720126
29 QT Trần Thị Liễu,22 Tiểu Khu 5, TT Hậu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa QT Trần Thị Liễu TT Hậu Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa Trần Thị Liễu 0986826858
30 NT Hà Hinh,Ngã Tư, Minh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa NT Hà Hinh Minh Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa Nguyễn Thị Hinh 0912395228
31 QT Mắn Lới,162 Phố Môi, Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa QT Mắn Lới Quảng Tâm Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Đoàn Thị Lới 0949082778
32 QT Hà Đua,Thôn 8, Quảng Cát, Quảng Xương, Thanh Hóa QT Hà Đua Quảng Cát Quảng Xương Thanh Hóa Lê Thị Hà 0972201843
33 QT Hồng Dân,Phố Môi, Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa QT Hồng Dân Quảng Tâm Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Phan Thị Hồng 0976077536
34 NT Mạnh Thúy,50 Phố Môi, Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa NT Mạnh Thúy Quảng Tâm Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Nguyễn Thị Thúy 01663460388
35 QT Nguyễn Thị Hương,45 Lê Lợi, Trung Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa QT Nguyễn Thị Hương Trung Sơn Thị xã Sầm Sơn Thanh Hóa Nguyễn Thị Hương 0966081686
36 NT Hải Anh,57 Tống Duy Tân, Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa NT Hải Anh Lam Sơn Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Lê Thị Việt 0373754413
37 QT Tuấn Hiền,Đội 2, Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa QT Tuấn Hiền Quảng Thịnh Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Nguyễn Thị Hiền 01694734442
38 QT Số 01,Khu Phố 1, Quảng Trung, Quảng Xương, Thanh Hóa QT Số 01 Quảng Trung Quảng Xương Thanh Hóa Dương Thị Bích 0975369196
39 QT Thu Thủy,Chợ Lưu Vệ, Quảng Tân, Quảng Xương, Thanh Hóa QT Thu Thủy Quảng Tân Quảng Xương Thanh Hóa Lê Thị Thủy 0934615436
40 QT số 45,Chợ Đình-Thôn 7, Quảng Lộc, Quảng Xương, Thanh Hóa QT số 45 Quảng Lộc Quảng Xương Thanh Hóa Trần Văn Hà 0987661109
41 QT Nguyễn Thị Phê,Vinh Sơn, TT Bút Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa QT Nguyễn Thị Phê TT Bút Sơn Hoằng Hóa Thanh Hóa Nguyễn Thị Thúy 01649100925
42 QT Bùi Thị Hà,Thôn 6, Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa QT Bùi Thị Hà Hoằng Ngọc Hoằng Hóa Thanh Hóa Bùi Thị Hà 01668609602
43 QT Thu Hợi,Thôn 4, Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa QT Thu Hợi Hoằng Ngọc Hoằng Hóa Thanh Hóa Chu Thị Hợi 0974518952
44 CN Dược Hoằng Hóa QT Lê Thị Hằng,Thôn 1, Hoằng Thành, Hoằng Hóa, Thanh Hóa CN Dược Hoằng Hóa QT Lê Thị Hằng Hoằng Thành Hoằng Hóa Thanh Hóa Lê Thị Hằng 01679880488
45 QT Nguyễn Xuân Tới,Chợ Quăng, Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa QT Nguyễn Xuân Tới Hoằng Lộc Hoằng Hóa Thanh Hóa Nguyễn Xuân Tới 0976669766
46 QT Hoàng Liên,Đông Phú, Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa QT Hoàng Liên Hoằng Lộc Hoằng Hóa Thanh Hóa Nguyễn Thị Bích Liên 01672263785
47 NT số 03,198 Nghĩa Sơn 1, TT Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa NT số 03 TT Tào Xuyên Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Nguyễn Thị Quế 0916158266
48 NT Ngọc Sắc,441 Lê Lai, Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa NT Ngọc Sắc Đông Sơn Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Tô Ngọc Sắc 0373729188
49 QT Bình Minh,Minh Hợp, Minh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa QT Bình Minh Minh Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa Luyện Bích Thảo 0973951609
50 QT Thiện Hoa,Đường 5, Hoằng Kim, Hậu Lộc, Thanh Hóa QT Thiện Hoa Hoằng Kim Hậu Lộc Thanh Hóa Lê Thị Hoa 0916757557
51 Cty TNHH TM DP Thuận Phát,Lô 199 đường 5 khu Đông Phát, Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa Cty TNHH TM DP Thuận Phát Đông Vệ Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Đặng Thị Thúy 0919733761
52 Trung Tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản,23B, Phan ChuTrinh, , Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa Trung Tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Lương Thị Minh 0982433004
53 QT Tùng Dung,Thôn 3, Quảng Hòa, Quảng Xương, Thanh Hóa QT Tùng Dung Quảng Hòa Quảng Xương Thanh Hóa Nguyễn Thị Dung 0963144698
54 QT Bình Lợi,95 Tân Phong, TT Quảng Xương, Quảng Xương, Thanh Hóa QT Bình Lợi TT Quảng Xương Quảng Xương Thanh Hóa Lê Thị Lợi 0985966557
55 NT Nhung Huế,826 Quang Trung 3, Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa NT Nhung Huế Ngọc Trạo Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Nguyễn Thị Nhung 0949024633
56 Cty DVTYT Thanh Hóa-CN Bỉm Sơn-QT Văn Thơm,91-Nguyễn Huệ, Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa Cty DVTYT Thanh Hóa-CN Bỉm Sơn-QT Văn Thơm Ngọc Trạo Thị xã Bỉm Sơn Thanh Hóa Mai Thị Thơm 0944385100
57 QT Minh Thịnh,225 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa QT Minh Thịnh Ngọc Trạo Thị xã Bỉm Sơn Thanh Hóa Tống Minh Thịnh 0942845423
58 Cty DVTYT Thanh Hóa-CN Bỉm Sơn-QT Lê Dung,566-Trần Phú, Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa Cty DVTYT Thanh Hóa-CN Bỉm Sơn-QT Lê Dung Lam Sơn Thị xã Bỉm Sơn Thanh Hóa Lê Thị Dung 01253304458
59 NT Thảo Nguyên,554-Trần Phú, Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa NT Thảo Nguyên Lam Sơn Thị xã Bỉm Sơn Thanh Hóa Vũ Thanh Tùng 0902693879
60 NT Hoa Quế,342-Trần Hưng Đạo, Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa NT Hoa Quế Lam Sơn Thị xã Bỉm Sơn Thanh Hóa Trịnh Thị Hoa 0912444060
61 NT Yến Anh,210 Trường Thi, Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa NT Yến Anh Trường Thi Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Trịnh Thị Yến 0986991273
62 Cty TNHHTM DP D.O.P,SN 234-236 Trần Phú, Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa Cty TNHHTM DP D.O.P Lam Sơn Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Đỗ Thị Hiền 0912604074
63 Cty TNHH Thương Mại Thành Đạt- NT Hồng Thanh,100_ Nguyễn Trãi, Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa Cty TNHH Thương Mại Thành Đạt- NT Hồng Thanh Tân Sơn Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Lê Thị Hồng Thanh 0373754312
64 Cty Dược VTYT Thanh Hóa-QT Số 307,307_Nguyễn Trãi, Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa Cty Dược VTYT Thanh Hóa-QT Số 307 Tân Sơn Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Nguyễn Thị Đào 0373751933
65 Cty Dược VTYT Thanh Hóa-NT Dũng Thanh,339_Nguyễn Trãi, Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa Cty Dược VTYT Thanh Hóa-NT Dũng Thanh Tân Sơn Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Lê Thị Thanh 0373853174
66 Cty Dược VTYT Thanh Hóa-QT Thanh Chúc,701_Nguyễn Trãi, Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa Cty Dược VTYT Thanh Hóa-QT Thanh Chúc Tân Sơn Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Ngô Thị Thanh 0904749111
67 NT Chung Hiền,542_Nguyễn Trãi, Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa NT Chung Hiền Tân Sơn Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Nguyễn Thị Chung 01669191518
68 Cửa hàng kinh doanh số 1-Cty TNHH TMDP Lam Sơn,17 Lê Phụng Hiểu, Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa Cửa hàng kinh doanh số 1-Cty TNHH TMDP Lam Sơn Ba Đình Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Lê Thị Sâm 0912395402
69 Cty DVTYT Thanh Hóa-CN Tĩnh Giá-QT Đỗ Xuân Tháo,Chợ Hải Châu, Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Cty DVTYT Thanh Hóa-CN Tĩnh Giá-QT Đỗ Xuân Tháo Hải Châu Tĩnh Gia Thanh Hóa Đỗ Xuân Tháo 0915254534
70 Đại Lý Cho Cty TNHH An Khang-QT Lê Thị Huệ,Chợ kho-Thôn Hạnh Phúc, Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Đại Lý Cho Cty TNHH An Khang-QT Lê Thị Huệ Hải Ninh Tĩnh Gia Thanh Hóa Lê Thị Huệ 0974967782
71 Cty DVTYT Thanh Hóa-CN Tĩnh Gia-QT Hoa Tuất,Xuân Hòa, Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Cty DVTYT Thanh Hóa-CN Tĩnh Gia-QT Hoa Tuất Hải Hòa Tĩnh Gia Thanh Hóa Trương Thị Hoa 0373861336
72 Cty DVTYT Thanh Hóa-CN Tĩnh Gia-QT Số 63,Xuân Hòa, Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Cty DVTYT Thanh Hóa-CN Tĩnh Gia-QT Số 63 Hải Hòa Tĩnh Gia Thanh Hóa Lê Thị Duyến 01697598749
73 Cty TNHH DP Thanh Tùng,Thôn Trung Chính, Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Cty TNHH DP Thanh Tùng Hải Hòa Tĩnh Gia Thanh Hóa Đào Thị Chinh 0974610801
74 Cty DVTYT Thanh Hóa-CN Tĩnh Gia-QT Lê Sỹ Bồng,Tiểu Khu 6, TT Còng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Cty DVTYT Thanh Hóa-CN Tĩnh Gia-QT Lê Sỹ Bồng TT Còng Tĩnh Gia Thanh Hóa Lê Thị Bình 01688703432
75 Cty DVTYT Thanh Hóa-CN Tĩnh Gia-QT Số 12,Chợ Còng, TT Hà Trung, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Cty DVTYT Thanh Hóa-CN Tĩnh Gia-QT Số 12 TT Hà Trung Tĩnh Gia Thanh Hóa Nguyễn Thị Lan 0983440157
76 Cty DVTYT Thanh Hóa- NT Thanh Hùng,248_Hải Thượng Lãn Ông, Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa Cty DVTYT Thanh Hóa- NT Thanh Hùng Đông Vệ Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Lê Thị Thu 0913638248
77 Quầy thuốc Minh Quang,45 Trần Phú, Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa Quầy thuốc Minh Quang Ba Đình Thị xã Bỉm Sơn Thanh Hóa Nguyễn Thị Bình 0962315353
78 NT Thịnh Hường,Phố Phan Đình Phùng, Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa NT Thịnh Hường Đông Hương Thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa Lê Thị Hường 0976695236
79 QTTD số 82- CN Dược Nga Sơn,SN 57, Tiểu Khu 3, TT Nga Sơn, Nga Sơn, Thanh Hóa QTTD số 82- CN Dược Nga Sơn TT Nga Sơn Nga Sơn Thanh Hóa Phạm Thị Hoa 0977740355
80 QT Dung Tuấn, 803-Trần Phú, Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa QT Dung Tuấn Lam Sơn Thị xã Bỉm Sơn Thanh Hóa Lê Thị Vân Anh 01674360675
81 QT Hoàng Thị Kim Thái, 106 Trần Phú, Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa QT Hoàng Thị Kim Thái Ba Đình Thị xã Bỉm Sơn Thanh Hóa Hoàng Thị Kim Thái 01695613904
82 QT Số 25 – Nguyễn Thị Hiền,Khu 5, Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa QT Số 25 – Nguyễn Thị Hiền Quán Lào Yên Định Thanh Hóa Nguyễn Thị Hiền 0373866178
83 QT Số 26 – Trịnh Thị Hằng,Khu 5, Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa QT Số 26 – Trịnh Thị Hằng Quán Lào Yên Định Thanh Hóa Trịnh Thị Hằng 0376263002
84 QT Nguyễn Thị Thoa,Thôn 5, Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa QT Nguyễn Thị Thoa Yên Phong Yên Định Thanh Hóa Nguyễn Thị Thoa 01695574262
85 QT Lê Thị Liên,Ngã 3 Si, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa QT Lê Thị Liên TT Ngọc Lặc Ngọc Lặc Thanh Hóa Lê Thị  Liên 01692564333
86 QT Dương Thị Lâm,Phố 1, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa QT Dương Thị Lâm TT Ngọc Lặc Ngọc Lặc Thanh Hóa Dương Thị Lâm 01679883655
87 QT Lê Trân,102-TK4, TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa QT Lê Trân TT Hà Trung Hà Trung Thanh Hóa Lê Thị Trân 0373624487
88 NT Mai Cân,36- Hòa Bình, TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa NT Mai Cân TT Hà Trung Hà Trung Thanh Hóa Lê Thị Mai 01679240915
89 QT Nguyễn Thị Quyên,Cổng bệnh viện, TT Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa QT Nguyễn Thị Quyên TT Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Thanh Hóa Nguyễn Thị Quyên 0984153396
90 HT Số 31 – Lê Thị Hoa,Khu 2, TT Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa HT Số 31 – Lê Thị Hoa TT Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Thanh Hóa Lê Thị Hòa 0914535449
91 QT Hoài Thương,Khu 2, TT Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa QT Hoài Thương TT Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Thanh Hóa Trịnh Hoài Thương 0934503666
92 HT Số 8 -Nguyễn Thị Thúy,Khu 5, Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa HT Số 8 -Nguyễn Thị Thúy Kim Tân Thạch Thành Thanh Hóa Nguyễn Thị Thúy 01645890761
93 QT Trường Hằng,Ngã 3 Phố Cát, Thành Vân, Thạch Thành, Thanh Hóa QT Trường Hằng Thành Vân Thạch Thành Thanh Hóa Hà Đức Trường 0975172947
94 QT Số 3 – Nguyễn Thị Thu Hương,Thị Trấn, TT Lang Chánh, Lang Chánh, Thanh Hóa QT Số 3 – Nguyễn Thị Thu Hương TT Lang Chánh Lang Chánh Thanh Hóa Nguyễn Thị Thu Hương 0986836479
95 QT Số 5 – Nguyễn Văn Chính,Thị Trấn, TT Lang Chánh, Lang Chánh, Thanh Hóa QT Số 5 – Nguyễn Văn Chính TT Lang Chánh Lang Chánh Thanh Hóa Nguyễn Văn Chính 0987473973
96 QT Số 25 – Nguyễn Thị Hằng,Thiết Ông, Thiết Ông, Bá Thước, Thanh Hóa QT Số 25 – Nguyễn Thị Hằng Thiết Ông Bá Thước Thanh Hóa Nguyễn Thị Hằng 0985150720
97 QT Số 22 – Trần Thị Nga,Thôn Bá Lộc, Thiết Ống, Đồng Tâm, Bá Thước, Thanh Hóa QT Số 22 – Trần Thị Nga Đồng Tâm Bá Thước Thanh Hóa Trần Thị Nga 0984707701
98 QT Ngô Thị Lệ,Phố Vạc, Cẩm Thành, Cẩm Thủy, Thanh Hóa QT Ngô Thị Lệ Cẩm Thành Cẩm Thủy Thanh Hóa Ngô Thị Lệ 0974412898
99 QT số 12 – Trịnh Thị Thoa,Thôn Thống Nhất, Luận Thành, Thường Xuân, Thanh Hóa QT số 12 – Trịnh Thị Thoa Luận Thành Thường Xuân Thanh Hóa Trịnh Thị Thoa 0982927083
100 NT Hoàng Thị Hoa,Tổ 1 phố 2, TT Lang Chánh, Lang Chánh, Thanh Hóa NT Hoàng Thị Hoa TT Lang Chánh Lang Chánh Thanh Hóa Hoàng Thị Hoa 0968090936
101 QT Số 10 – Nguyễn Thị Dung,Thị Trấn, TT Lang Chánh, Lang Chánh, Thanh Hóa QT Số 10 – Nguyễn Thị Dung TT Lang Chánh Lang Chánh Thanh Hóa Nguyễn Thị Dung 0976847506
102 QT Lê Thị Sen, Cẩm Tân, Cẩm Tân, Cẩm Thủy, Thanh Hóa QT Lê Thị Sen Cẩm Tân Cẩm Thủy Thanh Hóa Lê Thị Sen 01299093678
103 QT Thanh Nhàn, Tổ 7, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy, Thanh Hóa QT Thanh Nhàn TT Cẩm Thủy Cẩm Thủy Thanh Hóa Đoàn Thị Nhàn 01643778268
104 QT Hà Phương, 04-Hoàng Hoa Thám, TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa QT Hà Phương TT Hà Trung Hà Trung Thanh Hóa Nguyễn Thị Phương 01662631678
105 QT Ông Này – Nguyễn Quang Hòa, Khu 1, TT Lang Chánh, Lang Chánh, Thanh Hóa QT Ông Này – Nguyễn Quang Hòa TT Lang Chánh Lang Chánh Thanh Hóa Nguyễn Quang Hòa 0986622591
106 QT Số 3 – Phạm Anh Dũng, Khu 5, Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa QT Số 3 – Phạm Anh Dũng Kim Tân Thạch Thành Thanh Hóa Lê Thị Sinh 01699101778
107 QT Chú Thiệp, Quảng Yên, Thạch Quảng, Thạch Thành, Thanh Hóa QT Chú Thiệp Thạch Quảng Thạch Thành Thanh Hóa Bùi Văn Thiệp 0973416062
108 QT Nguyễn Thị Thương, Ngã tư Hà Lương, Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa QT Nguyễn Thị Thương Vĩnh Thành Vĩnh Lộc Thanh Hóa Nguyễn Thị Thương 01255342676
109 Công ty CP dược vật tư y tế Thanh Hóa – CN dược Như Xuân – QT Nguyễn Thị Bích,Chợ Bãi Trành, Bãi Trành, Như Xuân, Thanh Hóa Công ty CP dược vật tư y tế Thanh Hóa – CN dược Như Xuân – QT Nguyễn Thị Bích Bãi Trành Như Xuân Thanh Hóa Nguyễn Thị  Bích 0986648673
110 QT Lê Thị Thủy,Thôn Cầu, Bãi Chành, Như Xuân, Thanh Hóa QT Lê Thị Thủy Bãi Chành Như Xuân Thanh Hóa Lê Thị Thủy 01274478465
111 QT Phạm Thị Toán,Thôn Cầu, Bãi Chành, Như Xuân, Thanh Hóa QT Phạm Thị Toán Bãi Chành Như Xuân Thanh Hóa Phạm Thị Toán 0979925803