Thừa Thiên Huế | Trẻ biếng ăn phải làm sao
Home | Bạn muốn mua ÍCH NHI ? | Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 Bích Ngọc,143-Đinh Tiên Hoàng, Thuận Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Bích Ngọc Thuận Lộc Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Lê Thị Anh Đào 0543512609
2 Ngô Qúy Thích,157-Trần Hưng Đạo, Phú Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Ngô Qúy Thích Phú Hòa Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Trần Thị Ánh Huyền 0543522764
3 Nguyệt Biều,566-Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Nguyệt Biều Phường Đúc Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Lê Thị Thùy Nhi 0935896649
4 Tâm Nữ,Cự Lại Nam, Phú Hải, Phú Vang, Thừa Thiên Huế Tâm Nữ Phú Hải Phú Vang Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Nữ 0905606085
5 Đăng Khoa,37A-Nguyễn Trường Tộ, Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Đăng Khoa Phước Vĩnh Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Trần Thiện Thanh 0946943883
6 Tâm Phúc,27-Yết Kiêu, Thuận Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Tâm Phúc Thuận Hòa Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Phan Bá Phúc 0935178586
7 Đại Lý Thuốc Tây,150-Bao Vinh, Hương Vinh, Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế Đại Lý Thuốc Tây Hương Vinh Thị xã Hương Trà Thừa Thiên Huế Hoàng Thị Ngọc Diệp 0917077961
8 Thanh Thanh,160-Nguyễn Sinh Cung, Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Thanh Thanh Vỹ Dạ Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Ngô Thị Tuyết Thanh 01677876492
9 Ngọc Trân,Chợ Mai, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế Ngọc Trân Phú Thượng Phú Vang Thừa Thiên Huế Trần Anh Lâm 0914019843
10 Kim Anh,179-Nguyễn Sinh Cung, Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Kim Anh Vỹ Dạ Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Trần Thị Oanh 0543827895
11 Hiệu Thuốc Tốt Số 1,185-Nguyễn Sinh Cung, Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Hiệu Thuốc Tốt Số 1 Vỹ Dạ Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Thu Hương 0935019504
12 Bách Thảo,42-Đặng Tất, An Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Bách Thảo An Hòa Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Chế Tâm Liệu 01236037918
13 Mỹ Thắm,Chợ An Lỗ, Phong Hiền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế Mỹ Thắm Phong Hiền Phong Điền Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Mỹ Thắm 0946884763
14 Thùy Trang (Alỗ),Chợ An Lỗ, Phong Hiền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế Thùy Trang (Alỗ) Phong Hiền Phong Điền Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Thùy Trang 0543552475
15 Thiên Phú,Chợ Phò Ninh, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế Thiên Phú Phong An Phong Điền Thừa Thiên Huế Võ Thị Thủy 0934764918
16 Tứ Hạ,Chợ Tứ Hạ, Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế Tứ Hạ Tứ Hạ Thị xã Hương Trà Thừa Thiên Huế Nguyễn Hữu Tùng 0983516020
17 Tân Quang,19-Chợ Đông Ba, Phú Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Tân Quang Phú Hòa Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Thanh Thủy 0935220861
18 Thanh Nữ,20-Chợ Đông Ba, Phú Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Thanh Nữ Phú Hòa Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Đoàn Thị Nữ 0905241471
19 Nhật Lan,Chợ Đông Ba, Phú Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Nhật Lan Phú Hòa Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Cẩm Trinh 0905768168
20 Hoài Đức,7- Hàm Nghi, Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Hoài Đức Phước Vĩnh Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Tịnh Hoài 0914638478
21 Hạnh Trang,Ngã 3 La Sơn, Lộc Sơn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế Hạnh Trang Lộc Sơn Phú Lộc Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Hạnh Trang 01694929816
22 Minh Hồng,Quốc Lộ 1A, Lộc Bổn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế Minh Hồng Lộc Bổn Phú Lộc Thừa Thiên Huế Trần Thi Minh Hồng 01687852078
23 Thanh Tuyền,Thôn 9, Thủy Phù, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế Thanh Tuyền Thủy Phù Thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế Ngô Thị Thanh Tuyền 01223595850
24 Bảo Ân,Thôn 9, Thủy Phù, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế Bảo Ân Thủy Phù Thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế Trần Thị Nguyệt Minh 0973163159
25 HT Số 3,Chợ Phú Bài, Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế HT Số 3 Phú Bài Thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Hồng 0934803437
26 HT Thái Uyên,1142 Nguyễn Tất Thành, Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế HT Thái Uyên Phú Bài Thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Oanh 0935304550
27 Thủy Châu,Chợ Thần Phù, Thủy Châu, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế Thủy Châu Thủy Châu Thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Thu Cúc 0543862551
28 Nam Giao,336-Điện Biên Phủ, Trường An, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế Nam Giao Trường An Thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế Nguyễn Minh Nga 0935253591
29 Hiệu Thuốc Số 1,Chợ Trường An, Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Hiệu Thuốc Số 1 Trường An Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Hồ Thị Hường 01266527825
30 Thu Hương,34- Đặng Huy Trứ, Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Thu Hương Trường An Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Trần Thị Ly 0912152393
31 Nhật Thịnh,38-Hồ Đắc Di, Ngự Bình, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Nhật Thịnh Ngự Bình Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Hoàng Thảo Trang 01697163899
32 Anh Quân,Chợ Cầu Ngói, Thủy Thanh, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế Anh Quân Thủy Thanh Thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế Lê Thị Hiệp 0982854412
33 Bảo Hưng,34-Bà Triệu, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Bảo Hưng Xuân Phú Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Tuyết Anh 0906470227
34 Hoàng Châu,Mục Trụ, Vinh Phú, Phú Vang, Thừa Thiên Huế Hoàng Châu Vinh Phú Phú Vang Thừa Thiên Huế Lê Thị Thanh Châu 0987716885
35 Bình Tây,Hà Trữ Thượng, Vinh Thái, Phú Vang, Thừa Thiên Huế Bình Tây Vinh Thái Phú Vang Thừa Thiên Huế Văn Thanh Bình 0977888758
36 Vĩnh Phú,56-Phan Bội Châu, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Vĩnh Phú Vĩnh Ninh Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Lê Thị Tuyến 0543821900
37 Thuận Thảo,34-Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Thuận Thảo Vĩnh Ninh Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Trương Nguyễn Phương Thảo 0905828676
38 Cty CP TMDP Khôi Nguyên,42-Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Cty CP TMDP Khôi Nguyên Vĩnh Ninh Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Đào Thị Thùy Trang 01227434342
39 Vĩnh Nghĩa,7-Phạm Văn Đồng, Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Vĩnh Nghĩa Vỹ Dạ Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Vĩnh 0935532020
40 NT Thủy Xuân,12 Lê Ngô Cát, Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế NT Thủy Xuân Trường An Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Lê Thị Mỹ Nga 0984005642
41 Út Bạch,QL 1A, Lộc Bổn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế Út Bạch Lộc Bổn Phú Lộc Thừa Thiên Huế Bạch Thị Mộng Loan 0932409745
42 Phùng Hưng,35-Phùng Hưng, Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Phùng Hưng Thuận Thành Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Trần Thị Tân 0542241897
43 Minh Đức,12-Tăng Bạc Hổ, Thuận Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Minh Đức Thuận Lộc Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Trần Thị Thanh Nhàn 0943303377
44 Minh Ty,149-Thái Phiên, Thuận Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Minh Ty Thuận Lộc Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Hồ Thị Ngọc Ánh 0961552626
45 Thùy Trang,7-Hoàng Quốc Việt, An Đông, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế Thùy Trang An Đông Thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế Hoàng Công Thùy Trang 0919960107
46 Cty TNHH TMDP Mạnh Tý-Việt Mỹ,74-76 Ngô quyền, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Cty CP TM DP Mạnh Tý-Việt Mỹ Vĩnh Ninh Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Ngọc Nhi 02343839090
47 NT Dung Nghi,Dương Nổ Tây, Phú Dương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế NT Dung Nghi Phú Dương Phú Vang Thừa Thiên Huế Trần Thị Mỹ Dung 01282728687
48 NT Nguyên Vân,TT Lăng Cô, TT Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế NT Nguyên Vân TT Lăng Cô Phú Lộc Thừa Thiên Huế Phạm Thị Thu Vân 0944077429
49 NT Hương Thảo,23 Nguyễn Gia Thiều, Phú Hậu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế NT Hương Thảo Phú Hậu Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Hoàng Thị Lan Hương 0918772256
50 NT Phú Đức,13 Ngự Bình, An Cựu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế NT Phú Đức An Cựu Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Lê Phú Đức 0903570580
51 NT Thủy,112 Phò Trạch, TT Phong Điền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế NT Thủy TT Phong Điền Phong Điền Thừa Thiên Huế Võ Thị Thủy 0977470473
52 NT Thùy Anh,168 Nhật Lệ, Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế NT Thùy Anh Thuận Thành Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Hoàng Thị Ngọc Diệp 0935224587
53 Cty TNHH TMDV DP Phong Hà,02 Trần Cao Vân, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Cty TNHH TMDV DP Phong Hà Vĩnh Ninh Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Đào Duy Phong 0983128643
54 NT Kim Nhung,Thôn 3, Thủy Phù, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế NT Kim Nhung Thủy Phù Thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Kim Nhung 01699652787
55 NT Bảo Ngọc,108 Bảo Vinh, Hương Vinh, Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế NT Bảo Ngọc Hương Vinh Thị xã Hương Trà Thừa Thiên Huế Hoàng Thị Ty 0905140498
56 NT Phước Lộc,270 Tăng Bạc Hổ, Phú Thuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế NT Phước Lộc Phú Thuận Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Lê Thị Thúy Nhi 01224438836
57 Bảo Thy,Chợ Quảng Thái, , , Quảng Điền, Thừa Thiên Huế Bảo Thy Quảng Điền Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Bé 01232008126
58 NT Thoan,945 Nguyễn Tất Thành, Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế NT Thoan Phú Bài Thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Thoan 02343862334
59 NT Ngọc Thùy,Thủy Yên Môn, Lộc Thủy, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế NT Ngọc Thùy Lộc Thủy Phú Lộc Thừa Thiên Huế Lê Thị Ngọc Thùy 0935746965
60 NT Tuyết Ngân,QL1A, Lộc Thủy, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế NT Tuyết Ngân Lộc Thủy Phú Lộc Thừa Thiên Huế Nguyễn Trần Tuyết Ngân 01269996569
61 NT Anh Minh,146, Nguyễn Tất Thành, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế NT Anh Minh Nguyễn Tất Thành Thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế Lê Thị Thảo 01214648700
62 NT Quốc Hưng,Số 9 Lê Duẩn, Kim Long, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế NT Quốc Hưng Kim Long Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Ngô Thị Ty 0932567822
63 Phương Lan, Quốc Lộ 1A, Lộc Bổn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế Phương Lan Lộc Bổn Phú Lộc Thừa Thiên Huế Trần Thị Phương Lan 01664150477
64 QT Bảo Minh, 165 Kinh Dương Vương, TT Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế QT Bảo Minh TT Thuận An Phú Vang Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Lợi 0934949695
65 NT Thanh Châu, 30 Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế NT Thanh Châu Vĩnh Ninh Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Thúy 0914147372
66 NT Bích Ngọc, Lô 40 chợ Đông Ba, Phú Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế NT Bích Ngọc Phú Hòa Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Trần Thị Bích Ngọc 0935845968
67 NT Khánh Vân, 11 Nguyễn Xuân Ôn, Thuận Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế NT Khánh Vân Thuận Lộc Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Võ Thị Hằng 0984556912
68 NT số 9, 280 Điện Biên Phủ, Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế NT số 9 Trường An Thành phố Huế Thừa Thiên Huế Lê Thị Ngọc Hà 01698289457