Quận 1 | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Quận 1

STT  NHÀ
THUỐC
 Địa chỉ ĐIỆN
THOẠI
 Người
Liên hệ
 Đường  Phường  Quận
1 Nhà thuốc Vĩnh Sanh Đường 15  Yersin Cầu Ông Lãnh 1 0838251859 0918272093 Lê Vĩ Cường
2 Cô Nguyệt (Cty Dược Phẩm Bến Thành) 44 Đặng Dung Tân Định 1 838483374 Cô Nguyệt
3 Quầy chị Thoại – Chợ Sỉ Q.1 44 Đặng Dung Tân Định 1 0838483585 Chị Thoại
4 Quầy Chị Ngọc – Chợ Sỉ Q.1 ( DP Bến Thành-Date) 190E  Trần Quang Khải Tân Định 1 0835267135 Cô Ngọc
5 Chị Vân – Chợ sỉ quận 1 44 Đặng Dung Tân Định 1 0838483395 0835267556 Vũ Thị Bích Vân
6 Quầy Loan Thuận – CSQ.1 44 Đặng Dung Tân Định 1 0835267822 0937760201 Nguyễn Huy Thuận
Cô Hương
7 Quầy Chị Hương – CSQ.1 44 Đặng Dung Tân Định 1 0937760201 Cô Hương
8 Quầy Chị Trinh 298  Hai Bà Trưng Tân Định 1 0838206548 0909200065 Cô Trinh
9 Chị Tiến 298  Hai Bà Trưng Tân Định 1 0838206601 0906943475 Cô Tiến
10 Hiệu thuốc số 20 – Cô  Vân (DP bến thành) 190E  Trần Quang Khải Tân Định 1 0838483646 0908131988 Cô Vân
11 Quầy Chị Vân 298  Hai Bà Trưng Tân Định 1 0838483354 0908626993 Cô Tăng
Chị Vân
12 Quầy Tăng thành Chợ Sỉ Q.1 44 Đặng Dung Tân Định 1 0838483354 Cô Tăng
Huỳnh Chánh Thành
13 Quầy Chị Đào (bến thành) 298  Hai Bà Trưng Tân Định 1 0918874075 Chị Đào
14 Quầy Cô Loan – CSQ.01 44 Đặng Dung Tân Định 1 0838483356 Vũ Thị Kim Loan
15 Quầy Chị Ty 44 Đặng Dung Tân Định 1 0918646007 Chị Nguyên
16 Nhà Thuốc Khoa Nguyên (CTY Khoa Nguyên) 44 Đặng Dung Tân Định 1 0838483365 Nguyễn Thị Điểu
17 Chị Quyên 44 Đặng Dung Tân Định 1 0907690040 Chú Kiệt