Quận 11 | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Quận 11

STT  NHÀ
THUỐC
 Địa chỉ ĐIỆN
THOẠI
 Người
Liên hệ
 Đường  Phường  Quận
1 Hiệu thuốc Số 1 14  Ông Bích Khiêm 14 11 0838650988 Cô Tài
2 Nhà Thuốc Việt Số 1 596  Nguyễn Chí Thanh 7 11 0839561247 Trần Hùng Cường
Nguyễn Thị Bích Vân
3 Nhà Thuốc Mỹ Linh 618  Nguyễn Chí Thanh 7 11 0839560753 Lâm Thị Mai Thi
4 Nhà Thuốc Kim Trinh 341/3C Lạc Long Quân 5 11 0903886811 Chị Trinh
5 Nhà thuốc Hiền Hòa 106I/19 Lạc Long Quân Phường 3 11 0916721679 Chị Cúc