Quận 5 | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Quận 5

STT  NHÀ
THUỐC
 Địa chỉ ĐIỆN
THOẠI
 Người
Liên hệ
 Đường  Phường  Quận
1 Nhà thuốc Đại Khánh 75  Lương Nhữ Học 10 5 0907498953 Chị Oanh
2 Nhà thuốc Nam Phát 78   Triệu Quang Phục 10 5 0906718671 Chị Lương
3 Nhà thuốc Minh Phát Đại Lộc 73B   Hải Thượng Lãn Ông 10 5 0838571622 0933761622 Văn Thị Kim Loan/ Văn Thị Diễm Phấn
4 Nhà thuốc Vạn Phát 200   Lương Nhữ Học 11 5 0906376757 Chị Tuyền
5 Nhà thuốc Minh Loan 3   Chung cư Phan Văn Trị 3 5 0839232916 Chị Loan
Phạm Quỳnh Mai Trâm
6 Hiệu thuốc số 6 (XNK YT TP HCM) 65   Thuận Kiều 12 5 0838562314 Chị Hồng
7 Nhà thuốc Xuân Thành 64B   Nguyễn Thị Nhỏ 14 5 0918271388 Anh Thành
(Dư Quang Sanh)
8 Nhà thuốc Thành Thái 441   An Dương Vương 3 5 0838391024 Mã Kim Nhung
Mã Tú Linh
9 Nhà thuốc Ngọc Tuyết 39   Thuận Kiều 12 5 0839561671 0903008200 Phan Thị Thanh Huyên
10 Nhà thuốc Tiến Hải 203b   Nguyễn Chí Thanh 12 5 0822450854 Anh Hoành
11 Nhà thuốc Đức Nhân 40  Bùi Hữu Nghĩa 5 5 0909502465 Chị Nhi
12 Nhà thuốc Lộc Phát 690  Nguyễn Trãi 11 5 0978002747 Văn Dạ Thảo
13 Nhà thuốc Phúc Hưng 88 Triệu Quang Phục 10 5 0971417536 Chị Thúy
14 Nhà thuốc Thành Phát 95  Lương Nhữ Học 10 5 0902577869 Nguyễn Thúy Nguyệt
15 Nhà thuốc Vĩnh Khang 85  Triệu Quang Phục 10 5 0838554584 Chị MaiLâm Túy Cẩm
16 Nhà thuốc Vạn Hưng 25   Hải Thượng Lãn Ông 10 5 0838556406 Chị Hương
17 Nhà thuốc Đông Phương 146  Lương Nhữ Học 10 5 0906363747 Chị Dương Hồng Hoa
18 Nhà thuốc Hải Phong 144   Hải Thượng Lãn Ông 10 5 0938093335 Chị Yên
19 Nhà thuốc Mỹ Anh 37C  Thuận kiều 10 5 0839550886 Chị Sắc
20 Nhà thuốc Vân Minh 107 Lê Hồng Phong 2 5 01223930629 Phương Minh
21 Nhà thuốc Tâm Hưng 142 Triệu Quang Phục 11 5 0937964028 Chị Yến