Quận 6 | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Quận 6

STT  NHÀ
THUỐC
 Địa chỉ ĐIỆN
THOẠI
 Người
Liên hệ
 Đường  Phường  Quận
1 Nhà thuốc Nguyên Bình 168 Phạm Phú Thứ 4 6 0905309418 Chị Phượng
2 Nhà thuốc Phạm Văn Chí 266  Phạm Văn Chí 4 6 38542445 Chú Đức
3 Nhà thuốc Mỹ Dung 186 Tân Hòa Đông 14 6 0909547484 Chị Dung
4 Nhà thuốc Phú Tâm 276A Bà Hom 13 6 0948756222 Chị Dân
5 Nhà thuốc Thiện Tâm A4   Bà Hom 14 6 0938904804 0838751776 Dương Thị Thường
6 Nhà thuốc Ngọc Thảo 219F Phạm Phú Thứ 4 6 0939273952 Chị Thảo
7 Nhà thuốc Minh Phúc 468/9 Nguyễn Văn Luông 12 6 0939180163 Chị Xuyến
8 Nhà thuốc Minh Huệ 8G Cư xá Phú Lâm D 10 6 08362945671 Anh Vinh
9 Nhà thuốc Thúy Loan 204 Gia  Phú 1 6 0975408883 Chị Loan
10 Nhà thuốc Thành Tâm 105B Bãi Sậy 1 6 0838564599 Chị Tâm
11 Nhà thuốc Ngọc Hân (tên cũ: Nemo) D2A   Cư xá Phú Lâm B 13 6 0909001329 Chị Minh
12  Nhà thuốc Bảo Lộc 87 Tân Hòa Đông 14 6 0908769376 Chị Hà
13 Nhà thuốc Gia Nghi 230  Nguyễn Văn Luông 11 6 0941753193 Chị Nhung
14 Nhà thuốc Thái Minh 77A  Lê Quang Sung 2 6 0933300485 Chị Nguyệt
15 Nhà thuốc Thanh Giang 889 Hậu Giang 11 6 0983 745 422 Anh Phú
16 Nhà thuốc Thảo Trinh 163  Văn Thân 8 6 0938168879 Chị Trinh
17 Nhà thuốc Minh Vy 326  Nguyễn Văn Luông 12 6 0935038972 Chị Ngân
Nguyễn Ngọc Hưng
18 Nhà thuốc Khánh Vân 247A  Đặng Nguyên Cẩn 14 6 0905167103 Chị Vân
19 Nhà thuốc Bình Dân 249E Nguyễn Văn Luông 11 6 0986020278 Chị Phượng
20 Nhà Thuốc Mỹ Bình 59 Tân Hòa Đông 19 6 0904623181 Chị Linh
21 Nhà thuốc Trúc Quỳnh 163 Đường số 23 11 6 0919054580 Chị Trúc
22 Nhà thuốc Ngọc Cẩm 240/141/12 Nguyễn Văn Luông 11 6 0908191600 Chị Cẩm
23 Nhà thuốc Vi Khang 148 Tân Hòa Đông 14 6 01674257908 Quách Thị Hiền
24  Nhà thuốc Tâm Giao 125C Văn Thân 8 6 0931404230 Anh Phong