Quận 8 | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Quận 8

STT  NHÀ
THUỐC
 Địa chỉ ĐIỆN
THOẠI
 Người
Liên hệ
 Đường  Phường  Quận
1 Nhà Thuốc Đức Anh 81  Bùi Minh Trực 5 8 0908759499 Anh Chật
2 Nhà thuốc Yến Nhi 170  Âu Dương Lân 2 8 0838517347 0912976508 Đỗ Thị Vân Anh
3 Nhà thuốc Hữu Nghị 152A  Nguyễn Thị Tần 2 8 949826306 Trần Thị Hạnh
4 Hiệu Thuốc Số 17 ( USAR) 273 Âu Dương Lân 8 02838511214 Chị Giang
5 Nhà Thuốc Công Hiệu 1597  Phạm Thế Hiển 6 8 0908237348 0978766994 Chị Quế
Chị Phương/ Anh Nam
6 Nhà Thuốc Ngọc Sơn 3325A Ba Tơ 7 8 01264639637 Chị Ngọc
7 Nhà Thuốc Minh Phương 127  Âu Dương Lân 3 8 908058244 Nguyễn Minh Huy
8 Nhà Thuốc Ngọc Hoa 668 Hưng Phú 10 8 0909460620 Chị Vân
9 Nhà Thuốc Lương Tâm 1939  Phạm Thế Hiển 6 8 01694079119:0289815328 Cô Phương
10 Nhà Thuốc Cường Trang 53 Dương Bá Trạc 1 8 0907170964 Chị Trang
11 Nhà Thuốc Phạm Thể Hiển 2572 Phạm Thế Hiển 7 8 01658052971 Chị Mỹ Hưng
12 Nhà Thuốc Kim Ngân 125  Đường số 8 4 8 0933993283 Chị Kim
13 Nhà Thuốc Trung Tín 97  Hoài Thanh 14 8 0822128454 Chị Hương
14 Nhà Thuốc Hiền Vương 20B Nguyễn Thị Tần 2 8 01222225242 0909457866 Chị Trang
15 Nhà Thuốc Thanh Hảo 74 Trương Đình Hội 16 8 0908316288 Cao Thị Hiền
16 Nhà Thuốc Ngọc Kiều 316  Bùi Minh Trực 6 8 0919069899 01212949479 Chị Kiều
17 Nhà Thuốc Ngân Hà 3 258 Bùi Minh Trực 6 8 0862786020, 0988661456 Cô Sáu
18 Hiệu Thuốc Số 36 (USA) 2715A  Phạm Thế Hiển 7 8 0946282898 Nguyễn Bá Đình
19 Nhà thuốc Tâm Khoa (Tên cũ: Hiệu Thuốc 55) 43/3/2 Bến Phú Định 16 8 0913879911 Chị Tâm
20 Nhà Thuốc Tâm Khoa 1 (Tên cũ: Tân Phúc 9) Kios số 5 53 Phú Định 16 8 0913879911 Chị Tâm
21 Nhà Thuốc Phan Hiền 274  Dương Bá Trạc 2 8 0938899335 Chị Hiền
22 Nhà  thuốc Tân Mỹ 275  Âu Dương Lân 3 8 0917132334 02838512803 Anh Kiên
23 Nhà Thuốc 16 A 1283  Phạm Thế Hiển 5 8 0906929246 Chị Dung
24 Nhà thuốc Dương Bá Trạc 77 Phạm Thế Hiển 2 8 0913979178 Chị Quyên
25 Nhà thuốc Gia An 8 220-221 Lưu Hữu Phước 15 8 0986398586 Mai Thị Hiền
26 Nhà thuốc Phương Ngân 199 Đường số 41 16 8 0933188415 Chị Ngọc
27 Nhà thuốc An Bình 43A Trương Đình Hội 16 8 0986398586 Mai Thị Hiền
28 Nhà thuốc Nhân Hoàng 163 Đường 204, Cao Lỗ 4 8 0908219177 01687884392 Đoàn Kim Phượng
29 Nhà thuốc Hồng Ánh 90 Đường 1001 Phạm Thế Hiển 5 8 0965224849 Chị Huệ
30 Nhà thuốc Trúc Đào 308 Dương Bá Trạc 1 8 0902321369 Ngô Thị Trúc Đào
31 Nhà thuốc Phương Yên 22D Rạch Cát 15 8 0987720879 Nguyễn Thị Phương
32 Nhà thuốc Phương Yên 79/53 Phú Định 16 8 0987720879 Chị Phương
33 Nhà thuốc Bảo Như 98 Bùi Minh Trực 5 8 0908690466 Chị Thúy
34 Nhà Thuốc Đăng Khoa 1 64 Đường 44 Trương Đình Hội Phường 16 8 0907975895 Trương Thị Ánh Loan
35 Nhà thuốc Ngọc Phướng 20 Lương Văn Can 15 8 0918392376 Chị Phướng
36 Nhà thuốc Thanh Thư 1497 Phạm Thế Hiển 6 8 0979731537 Nguyễn Thanh Thư