Trà Vinh | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Trà Vinh

STT  NHÀ
THUỐC
 Đường  Phường  Quận  Tỉnh ĐIỆN
THOẠI
 Người
Liên hệ
1  Trung Thành 9 Lê Lợi P.4 Phường 4 Thành phố Trà Vinh  Trà Vinh 02943855422 Dương Thị Thu Loan
2  Ngọc Hân 136  Dien Bien Phu- Khom 4- P. 6 Phường 4 Thành phố Trà Vinh  Trà Vinh 02943865778 trần thị xuân vinh
3  Nghĩa Phát 31 Chà Và Vĩnh Kim Cầu Ngang  Trà Vinh 0918135688 Cô Hai
4  Minh Đức 4 Đề Triệu Minh Thuận A Cầu Ngang  Trà Vinh 0294 3825930 Anh Đức
5  Thu Giang ẤP Chợ Dưới Phước Hưng Trà Cú  Trà Vinh 0294 3877099 Thu Giang
6  Lâm Tiểu Trúc ẤP Chợ Dưới Phước Hưng Trà Cú  Trà Vinh 0932922077 Anh Trúc
7  Đức Tế Đường 1 2 Nguyễn Huệ TT tiểu Cần Tiểu Cần  Trà Vinh 02943822379 Anh Cường
8  Thanh Mai K3 TT Tiểu Cần Tiểu Cần  Trà Vinh 02943614443 C.Mai
9  Đức Anh   Lò Ngò Hiếu Tử Tiểu Cần  Trà Vinh 02943619007 Chị Ngoan
10  Nhuận Hòa Đường Trần Phú Khóm 4 Cầu Kè  Trà Vinh 02943 834347 Chị Yến
11  Hồng Nhung Ấp chợ Tân An Càng Long  Trà Vinh 0939121005 Chị Nhung
12  Anh Hiệp   Ấp Chợ Phương Thạnh Càng Long  Trà Vinh 0294 880082 Chú Hiệp
13  Minh Thơ   Phú Lân Song Lộc Châu Thành  Trà Vinh 0919253636 Chị Ngọc
14  Thanh Nga K2 TT Trà Cú Trà Cú  Trà Vinh 0743 874238  C.Nga
15  Hải Âu Võ Thị Sáu Phường 6 Thành phố Trà Vinh  Trà Vinh 02943 753942 Chị Liê
16  Vân Anh Ấp chợ Ngủ Lạc Duyên Hải  Trà Vinh 02943838909 Chị Lon
17  Bích Ngọc 3 Phạm Ngũ Lão Phường 1 Thành phố Trà Vinh  Trà Vinh 02946277256 Chị Ngọc
18  Kiều Oanh Bến Cát Hiếu Trung Tiểu Cần  Trà Vinh 0984895078 Anh Mai
19  Huỳnh Lê Khóm 6 TT. Càng Long Càng Long  Trà Vinh 0949312455 Chị Phượng
20  Di Hòa Xuân 06 Lê Lợi Khóm 1 Cầu Kè  Trà Vinh 02943834024 Chị Xuân
21  Ngân Kha Ấp Long Trường Tân Hiệp Trà Cú  Trà Vinh 0979126996 Anh Kha
22  Thanh Thuận 181 Ấp 3 Thạnh Phú Cầu Kè  Trà Vinh 0949098299 Anh Thuận
23  Châu An 283 Ấp Sa Bình Long Đức Thành phố Trà Vinh  Trà Vinh 0168384242 Chị. Thư
24  Đức Toàn Phước Trị Long Toàn Duyên Hải  Trà Vinh 0918102534 Chị Phùng
25  Bích Ngọc 2 75 Nguyễn Thiện Thành Phường 5 Thành phố Trà Vinh  Trà Vinh 01627993400 A. Phương
26  Mỹ Ngọc 581, ấp chợ xã long hiệp Trà Cú  Trà Vinh 01628222838 Anh Giang
27  Ngọc Giàu Ấp Chợ Hiếu Tử Tiểu Cần  Trà Vinh 0743619247  Nguyễn Ngọc Giàu
28  Lê Thương Ấp Đon Nhị Long Càng Long  Trà Vinh 01675356566 Chị Phương
29  Bạch Nga 138 TT. Càng Long Càng Long  Trà Vinh 01663366306 Chị Thanh Phương
30  Thanh Trà Chơ Càng Long Khóm 1 TT. Càng Long Càng Long  Trà Vinh 0908244939 Cô Trà
31  Thế Hiển Ấp 3A Xã An Trường Càng Long  Trà Vinh 01658488382 Chị Loan
32  Hồng Phước 322 QL 60 Phường 8 Thành phố Trà Vinh  Trà Vinh 01266864977 Tuyết Vân
33  Thu Tiền Ấp Vĩnh Bão Hòa Thuận Châu Thành  Trà Vinh 0919253636 Chị Thu
34  Phong Phú 92 Nguyễn Thiện Thành Phường 5 Thành phố Trà Vinh  Trà Vinh 0989210999 Dương Thị Mộng Cầm
35  Minh Hưng Ấp Bến Có Nguyệt Hóa Châu Thành  Trà Vinh 02943 842290 Chị Phương
36  Hữu Nghĩa 129 Phan Đình Phùng Phươờng 6 Thành phố Trà Vinh  Trà Vinh 02943680468 Cô Vân
37  Thành Cao 642 Nguyễn Thị Minh Khai Phươờng 2 Thành phố Trà Vinh  Trà Vinh 02943865296 Nguyễn Đình Cao
38  Thanh Xuân Lê Văn Quơi Tập Ngãi Tiểu Cần  Trà Vinh 0967120871 Chị Xuân
39  Nhà thuốc Tâm An 18 Phạm Ngủ Lão Long Đức Thành phố Trà Vinh  Trà Vinh 01677670999 Chị Oanh
40  Nhà thuốc Thu Hằng Phước Hưng Trà Cú  Trà Vinh 01685616631 C. Hằng
41  Nhà Thuốc Mỹ Xuyến Ấp cây da xã đôn xuân Duyên Hải  Trà Vinh 0985666303 Chi Xuyến
42  Nhà Thuốc Thảo Quyên ấp đầu giồng A, xã phước hưng Trà Cú  Trà Vinh 0975867111 Thảo Quyên
43  Nhà Thuốc Kim Hương P 6 Thành phố Trà Vinh  Trà Vinh 02943 867154 Lưu Kim Hương
44  Quầy Thuốc Đỗ Lên Ấp Lưu Tư  Xã Huyền Hội Càng Long  Trà Vinh 01642155293 Cô Lên
45  Quầy Thuốc Sơn Nghiã Ấp Ba Sát Đôn xuân Duyên Hải  Trà Vinh 01202291761 Chị Dâu
46  Quầy Thuốc Thanh Hương Ấp chợ Hàm Giang Trà Cú  Trà Vinh 01674744174 Anh Xuân
47  Quầy Thuốc Ngọc Anh Ấp Qui Nông  xã Hòa Lợi Châu Thành  Trà Vinh 0968904804, Ngọc Anh
48  Quầy thuốc Lan Khóm 1 1 Duyên Hải  Trà Vinh 01226526589 Cô Lan
49  Nhà thuốc Duy Nguyên 230 đường Nguyễn Thị Minh Khai Khóm 6 7 Thành phố Trà Vinh  Trà Vinh 0907462946 C.Thùy
50  Nhà thuốc Duy Oanh ấp 2 phong thạnh Cầu Kè  Trà Vinh 01664276975 Chị Oanh
51  Quầy Thuốc Phương Thúy Ấp Long Hạnh Xã Long Sơn Cầu Ngang  Trà Vinh 0939297750 Chị Thúy
52  Quầy Thuốc Vân Nhi Dạ Ấp Phú Lân Xã Sông Lộc Châu Thành  Trà Vinh 0972402952 Chị Vân NHi
53  Quầy Thuốc Lộc Thành Ấp Hòa Hỏa Xã Phước Hảo Châu Thành  Trà Vinh 0968837497, Chị Liễu
54  Quầy Thuốc Thu Thủy Ấp Hương Phụ C Xã Đa Lộc Châu Thành  Trà Vinh 01269846919 Chị Thủy
55  Quầy Thuốc Thanh Trà Ấp Chợ Xã Đôn Hậu Duyên Hải  Trà Vinh 0939343537 Anh Đông Sơ
56  Nhà Thuốc Trà My Phường 1 Thành Phố Trà Vinh  Trà Vinh 2943852394.00 Chị My
57  Quầy Thuốc Hồng Phước Chợ Phường 6, Đường Nguyễn Đáng Phường 6 Thành phố Trà Vinh  Trà Vinh 01266864977 Chị Vân
58  Nhà Thuốc Thanh Thảo  0  Long Đức  Thành phố Trà Vinh  Trà Vinh  01684043344  Chị Tiên
59  Quầy Thuốc Thanh Phương  94 Ấp Phú Nhiêu  Mỹ Chánh  Châu Thành  Trà Vinh  0947235595  C.Phương
60  Quầy Thuốc Khánh Trình  Ấp Đầu Bờ  Xã Hòa Thuận  Châu Thành  Trà Vinh  0914708676  Chị Khánh
61  Nhà Thuốc Kim Loan  307 Đường Phạm Ngủ Lão  Phường    1  Thành phố Trà Vinh  Trà Vinh  01685348506  BS Phương