Tuyên Quang | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Tuyên Quang

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 NT Hứa Thị Nguyệt,Km27, Thái Hòa, Hàm Yên, Tuyên Quang NT Hứa Thị Nguyệt Thái Hòa Hàm Yên Tuyên Quang Hứa Thị Nguyệt 0976677938
2 Cty CP DP Tuyên Quang QT số 9,Thôn 2, Đội Cấn, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang Cty CP DP Tuyên Quang QT số 9 Đội Cấn Thành phố Tuyên Quang Tuyên Quang Ngô Thị Hải 0273878389
3 NT Dũng Giang,384- Đường 17/8, Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang NT Dũng Giang Phan Thiết Thành phố Tuyên Quang Tuyên Quang Nguyễn Việt Dũng 0914933718
4 QT Phương Liên,Thôn 17, Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang QT Phương Liên Phú Lâm Yên Sơn Tuyên Quang Nguyễn Phương Liên 0944693714
5 NT Hùng Hiệp,tổ 8, Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang NT Hùng Hiệp Nông Tiến Thành phố Tuyên Quang Tuyên Quang Trần Thị Lan Điệp 01688669930
6 QT Vinh Hiền,Km 13, Thắng Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang QT Vinh Hiền Thắng Quân Yên Sơn Tuyên Quang Vũ Thị Hiền 01696988486
7 QT Hải Yến,xóm 13, Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang QT Hải Yến Kim Phú Yên Sơn Tuyên Quang Nguyễn Thị Hải Yến 0962739969
8 NT Ban Chí Đức,Km 5, Phúc Thịnh, Chiêm Hoá, Tuyên Quang NT Ban Chí Đức Phúc Thịnh Chiêm Hoá Tuyên Quang Ban Chí Đức 0982801182
9 QT Hoàn Lâm,Tổ Nhân Dân Tân Bắc, TT Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang QT Hoàn Lâm TT Tân Yên Hàm Yên Tuyên Quang Đào Thị Hoàn 0975243469
10 Cty TNHHTMDP Phong Nga,Km 5, Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang NT Phong Nga Lưỡng Vượng Thành phố Tuyên Quang Tuyên Quang Trần Văn Phong 0949864668
11 Cty CP DP Tuyên Quang QT số 61,Km 12, Đội Cấn, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang Cty CP DP Tuyên Quang QT số 61 Đội Cấn Thành phố Tuyên Quang Tuyên Quang Bùi Khắc Vân 01689062689
12 Cty TNHHTMDP Lâm Hạnh,SN 327- Trường Chinh, Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang Cty TNHHTMDP Lâm Hạnh Tân Quang Thành phố Tuyên Quang Tuyên Quang Nguyễn Thị Hạnh 01688982715
13 NT Hưng Thủy,SN 213 – Phạm Văn Đồng, Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang NT Hưng Thủy Hưng Thành Thành phố Tuyên Quang Tuyên Quang Hoàng Thị Thủy 0912835088
14 QT Canh Lan,Vĩnh Lợi, Vĩnh Lộc, Chiêm Hoá, Tuyên Quang QT Canh Lan Vĩnh Lộc Chiêm Hoá Tuyên Quang Hà Thị Lan 0982027767
15 QTTD Đặng Thị Thuận,Quyết Thắng, Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang QTTD Đặng Thị Thuận Sơn Nam Sơn Dương Tuyên Quang Đặng Thị Thuận 0972293695
16 Cty CP DP Tuyên Quang QT số 9,Km 9, Thắng Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang Cty CP DP Tuyên Quang QT số 9 Thắng Quân Yên Sơn Tuyên Quang Nguyễn Tuyết Mai 01667184786
17 NT Cường Huyền,SN 77 tổ 16, Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang NT Cường Huyền Tân Quang Thành phố Tuyên Quang Tuyên Quang Đặng Thị Thu Huyền 0946094505
18 Cty CP DP Tuyên Quang 25,Xóm Chanh, Thái Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang Cty CP DP Tuyên Quang 25 Thái Bình Yên Sơn Tuyên Quang Nguyễn Thị Bình 01658866481
19 NT Thanh Hải,SN 259 – Quang Trung, Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang NT Thanh Hải Tân Quang Thành phố Tuyên Quang Tuyên Quang Nguyễn Thị Hải 01239235599
20 QT Mai Sơn,đội 12, Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang QT Mai Sơn Kim Phú Yên Sơn Tuyên Quang Phạm Thị Tuyết Mai 0979608858
21 QT Khánh Huyền,Xóm 12, Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang QT Khánh Huyền Kim Phú Yên Sơn Tuyên Quang Lê Thị Huyền 0983969098
22 QT Lê Thị Bê,SN 380 đường 17/8, Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang QT Lê Thị Bê Phan Thiết Thành phố Tuyên Quang Tuyên Quang Lê Thị Bê 0982713701
23 CTCPDP Tuyên Quang, SN 32 tổ 17, Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang CTCPDP Tuyên Quang Nông Tiến Thành phố Tuyên Quang Tuyên Quang Nguyễn Thị Huyền 0985945137
24 Cty CP DP Tuyên Quang số 45, Km 18, Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang QT Tâm Nhân Mỹ Bằng Yên Sơn Tuyên Quang Nguyễn Thị Tâm 0987833775