Vĩnh Long | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Vĩnh Long

STT  NHÀ
THUỐC
 Đường  Phường  Quận  Tỉnh ĐIỆN
THOẠI
 Người
Liên hệ
1  Quầy Thuốc Anh Thư Quốc Lộ 1A Tân Bình , Tân Hạnh Long Hồ Vĩnh Long 0907823467
2  Thanh Tâm Chợ Mỹ An Mỹ An Mang Thít  Vĩnh Long 0907969317 Chị Linh
3  Thái Hòa 41  1/5 P1 Thành phố Vĩnh Long  Vĩnh Long 0702480995 Chi Diễm
4  Tế Dân 3/2 P1 Thành phố Vĩnh Long  Vĩnh Long 0703831370 Chị Cúc
5  Minh Tâm 16  Cao Thắng P8 Thành phố Vĩnh Long  Vĩnh Long 0703832827 Chị Thảo
6  Võ Thị Kim A 108/13  Chợ cái Vồn TT Binh Minh Thị xã Bình Minh  Vĩnh Long 0919455456 Võ Thị A
7  Tế Nam Hòa 293  Chợ  cái Vồn TT Binh Minh Thị xã Bình Minh  Vĩnh Long 0703890452 Chú Năm
8  Trường Thọ Đường 0  Chợ tân Lược TT Bình Tân Bình Tân  Vĩnh Long 0703754205 Chị Lan Anh
9  Lê văn Út 0  Chợ Tân Quới TT Bình Tân Bình Tân  Vĩnh Long 0915861909 Anh Út
10  Liên Doanh 0  Mỹ Lộc Tam Bình Tam Bình  Vĩnh Long 0943455142 Anh Doanh
11  Huy Khang 0  Chợ Cái Ngang Mỹ Lộc Tam Bình  Vĩnh Long 0703717252 Cô 8
12  Thanh Loan 0  Phú Ninh Song Phú Tam Bình  Vĩnh Long 0907986667 Chị Loan
13  Liên Ngọc 42B  Gia Long TT Trà Ôn Trà Ôn  Vĩnh Long 0703770334 Chị Ngọc
14  Trí Trung Hòa 0  Xã Vĩnh Thuận Vĩnh Xuân Trà Ôn  Vĩnh Long 0932975540 A Thủ
15  Vạn Nhơn Đường 0  Chợ Hựu Thành Hựu Thành Trà Ôn  Vĩnh Long 0703889844 A Tài
16  Thịnh Hưng Đường 0  Chợ Hòa Bình Xã Hòa Bình Trà Ôn  Vĩnh Long 0703722131 Anh Tường
17  Hoa Viên 0  K1 TT Vũng Liêm Vũng Liêm  Vĩnh Long 0703970979 Chị Hoa
18  Thái Nhung 43  Chợ Hiếu Phụng Hiếu Phụng Vũng Liêm  Vĩnh Long 0703874672 Cô Nhung
19  Bá Phước Đường 0  Chợ Trung Hiếu Hiếu Phụng Vũng Liêm  Vĩnh Long 0703870345 Cô Hạnh
20  Phạm Thị Hoa 0  K1 TT Long Hồ Long Hồ  Vĩnh Long 0703851049 Cô Hoa
21  ĐL Duy Ninh 497  Ấp 2, Tổ 12 Tân Lược Bình Tân  Vĩnh Long 0987777738 Anh Ninh
22  Quầy thuốc Bảo Khanh 231/19A  Ấp Phú Long A Xã Phú Quới Long Hồ  Vĩnh Long 0982070079 Chị Thu
23  Tế Nam Đường 84  Tổ 3 Khóm 1 Cái Vồn Thị xã Bình Minh  Vĩnh Long 0934110656 Anh Sơn
24  Ngọc Diệp 0  Chợ Tam Bình TT Tam Bình Tam Bình  Vĩnh Long 0703860974 Cô Diệp
25  Kiêm Yến Gia Long TT Trà Ôn Trà Ôn  Vĩnh Long 0902696264 Chị Nga
26  Hạnh Phúc 3/8  Phạm Hùng Phường 9 Thành phố Vĩnh Long  Vĩnh Long 0702205555 Chị Hạnh
27  Đăng Khoa Chợ Mỹ Thạnh Trung  Mỹ Thạnh Trung  Tam Bình  Vĩnh Long 0983537992  Anh Khoa
28  Kiều Dung 0  Thanh Phong Tân Long Hội Mang Thít  Vĩnh Long 0939324555 Chị Dung
29  Trúc Phương Võ Tấn Đúc TT Tam Bình Tam Bình  Vĩnh Long 070711273 Chị Linh
30  Thu Trâm 1  Chợ Tân Lược Tân Lược Bình Tân  Vĩnh Long 0706521747 Chị Trâm
31  Kim Thư 371,Tổ 59, Khóm Đông Thuận Phường Đông Thuận Thị xã Bình Minh  Vĩnh Long 02703543538 Chị Thư
32  Hồng Nhung 27D  Gia Long TT Trà Ôn Trà Ôn  Vĩnh Long 0703770055 Chị Nhung
33  Kim Loan Chợ Hựu Thành Hựu Thành Trà Ôn  Vĩnh Long 0939773187 Cô Loan
34  Cây Còng 2 0  Ngô Quyền TT Binh Minh Thị xã Bình Minh  Vĩnh Long 0703890764 A Hiền
35  Lạc Vân 0  Khóm 1 TT Cái Nhum Mang Thít  Vĩnh Long 0703930181 Chị Vân
36  Sinh Quang 0  Khóm 2 TT Cái Nhum Mang Thít  Vĩnh Long 0703814012 Chú Quang
37  Yến Nhi 0  Cầu Bò Thới Hòa Trà Ôn  Vĩnh Long 0907140675 Chị Nhi
38  Quầy thuốc Kim Pho 0  Chợ Hiếu Phụng Hiếu Phụng Vũng Liêm  Vĩnh Long 0703987951 Cô Pho
39  Nhà thuốc Tấn Phát Lộc Hưng Hòa Phú Long Hồ  Vĩnh Long 01642219607 Anh Phát
40  Kim Thoa Cống Đá Thuận Thới Trà Ôn  Vĩnh Long 0913816991 Chị Thoa
41  An Tâm Lục Sĩ Thành Trà Ôn  Vĩnh Long 01685911123 Anh Trung
42  Nhà thuốc Lập thành 45  30/4 P1 Thành phố Vĩnh Long  Vĩnh Long 0703824708 Chú Phong
43  Quầy Thuốc Trí Thức Ấp Mỹ Thuận, Xã Tân Hội Thành phố Vĩnh Long  Vĩnh Long 0949112351 Chị Pha
44  Nhà Thuốc Anh Huy F 31 Đinh Tiền Hoàng, Phường 8 Thành phố Vĩnh Long  Vĩnh Long 0919362088 Chị Cúc
45  Quầy Thuốc Tây Chí Hiếu Tổ 5 Ấp Thái Bình , Xã Thanh Bình Vũng Liêm  Vĩnh Long 0969851655 Cô Hiệp
46  Nhà Thuốc Tuấn Nga Số 15, Đường 2/9, Phường 1 Thành phố Vĩnh Long  Vĩnh Long 0916171080 Chị Nga
47  Quầy Thuốc Thái Nguyên Số 367, Tổ 25 , Ấp Thái Bình Xã Thanh Bình Vũng Liêm  Vĩnh Long 0703980160 Chị Thúy
48  Nhà Thuốc Dược Phẩm Xanh 57/16 Phạm Thái Bường , Phường 4, Thành phố Vĩnh Long  Vĩnh Long 0963423588 Chị Thanh
49  Quầy Thuốc Mai Khanh 417 Tổ 13 Ấp An Thới Xã Tân Thanh Bình Tân  Vĩnh Long 0963423588 Chị Thanh
50  Quầy Thuốc Minh Thành 2/13 Tân Bình Tân Thạnh Long Hồ  Vĩnh Long  0939323379 Cô Thủy
51  Nhà Thuốc Đặng Nguyễn Ấp Phú Thạnh A Xã Phú Quới Long Hồ  Vĩnh Long 01639116711 Chị Linh
52  Quầy Thuốc Mộng Tuyền Tổ 1 Ấp Bằng Tăng Xã Mỹ Thạnh Trung Tam Bình  Vĩnh Long 01684096848 Chị Tuyền
53  Nhà Thuốc Mỹ Xuân  Tổ 12 Khóm 1  Phường Phước Tân  Thị xã Bình Minh  Vĩnh Long  0939475165  Chị Ngọc
54  Quầy Thuốc Kim Huyền  Ấp 3  Xã Trung Nghĩa  Vũng Liêm  Vĩnh Long  01639727567  Chị Huyền
55  Quầy Thuốc Ngọc Khuyến  Tổ 1 Ấp  Bằng Tăng  Xã Mỹ Hạnh Trung  Tam Bình  Vĩnh Long  0906756577  Chị Khuyến
56  Nhà Thuốc Mỹ Nương  79/45 Phạm Thái Bường  Phường 4  Thành phố Vĩnh Long  Vĩnh Long  0986467666  Anh Trân