Yên Bái | Trẻ biếng ăn phải làm sao

Yên Bái

 STT  Địa Chỉ  Tên NT  Phường/Xã  Quận/Huyện  Tỉnh/Thành Phố  Chủ NT  SĐT
1 QT Đoàn Thị Dương,Thôn Nước Mát, Âu Lâu, Thành phố Yên Bái, Yên Bái QT Đoàn Thị Dương Âu Lâu Thành phố Yên Bái Yên Bái Đoàn Thị Dương 0985409975
2 QT Trần Thị Hoài Thu,Thôn 4, Hưng Khánh, Trấn Yên, Yên Bái QT Trần Thị Hoài Thu Hưng Khánh Trấn Yên Yên Bái Trần Thị Hoài Thu 0979945842
3 QT Trịnh Thị Thu Huyền,Khu 2 – Ngã 3 Ba Khe, Cát Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái QT số 4 Đinh Thị Miên Cát Thịnh Văn Chấn Yên Bái Trịnh Thị Thu Huyền 01669174589
4 HT Văn Chấn,Thôn Hồng Sơn, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái HT Văn Chấn Sơn Thịnh Văn Chấn Yên Bái Hoàng Thị Giang 0964909271
5 NT Bình Minh,SN 113 – Đ.Hoàng Hoa Thám – Tổ 5, Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái NT Bình Minh Nguyễn Thái Học Thành phố Yên Bái Yên Bái Phạm Thị Thu Mai 0966326575
6 QT Nguyễn Thị Minh Nguyệt,SN 119 – Đ.Ngô Minh Loan – Tổ 9, Hợp Minh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái QT Nguyễn Thị Minh Nguyệt Hợp Minh Thành phố Yên Bái Yên Bái Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0985882217
7 QT Lê Thị Thanh Nga,SN 19 – Đ.Ngô Minh Loan – Tổ 9, Hợp Minh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái QT Lê Thị Thanh Nga Hợp Minh Thành phố Yên Bái Yên Bái Lê Thị Thanh Nga 0968748266
8 Công ty TNHH TM DP Cường Mùi,Tổ 1, TT Yên Bình, Yên Bình, Yên Bái Công ty TNHH TM DP Cường Mùi TT Yên Bình Yên Bình Yên Bái Lê Thị Mùi 01666147347
9 Cty CP DP Yên Bái – QT Số 2,SN 322 – Đinh Tiên Hoàng, Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái Cty CP DP Yên Bái – QT Số 2 Yên Thịnh Thành phố Yên Bái Yên Bái Trần Thị Hồng Nhung 0982607599
10 Cty TNHH TMDP Cường Mùi – QT số 68,SN 249 – Đ. Đinh Tiên Hoàng, Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái Cty TNHH TMDP Cường Mùi – QT số 68 Yên Thịnh Thành phố Yên Bái Yên Bái Nguyễn Chương Long 0945088078
11 Công ty TNHH TMDP Thanh Phương,SN 772 B đường Điện Biên, tổ 45, Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái Công ty TNHH TMDP Thanh Phương Minh Tân Thành phố Yên Bái Yên Bái Nguyễn Thị Phương 0293851889
12 QT Trần Thị Phi Yến,Tổ 10, TT Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái QT Trần Thị Phi Yến TT Yên Thế Lục Yên Yên Bái Trần Thị Phi Yến 01678469009
13 CTCPDP Yên Bái-HTTP,Kiot bệnh viện sản nhi Yên Bái-đường Yên Ninh, Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái CTCPDP Yên Bái-HTTP Minh Tân Thành phố Yên Bái Yên Bái Đỗ Thị Hương 0912911829
14 QT Mai Thị Vân,SN 103 đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái QT Mai Thị Vân Nguyễn Thái Học Thành phố Yên Bái Yên Bái Trần Thị Mận 0978529064
15 QT Hằng Tùng,SN 12 đường Thành Công, Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái QT Hằng Tùng Nguyễn Thái Học Thành phố Yên Bái Yên Bái Hà Thị Thu Hằng 0946218118
16 NT Bùi Thị Lịch,SN 260 đường Trần Phú, Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái NT Bùi Thị Lịch Yên Thịnh Thành phố Yên Bái Yên Bái Bùi Thị Lịch 01682179069
17 Công ty TNHH DP Sơn Thủy,SN 509, Đường Yên Ninh, Tổ 55, Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái Công ty TNHH DP Sơn Thủy Yên Ninh Thành phố Yên Bái Yên Bái Trần Văn Dũng 0915852672
18 NT Tâm Đức,Tổ 13, TT Yên Bình, Yên Bình, Yên Bái NT Tâm Đức TT Yên Bình Yên Bình Yên Bái Nguyễn Sơn Hường 0988667419
19 Cty TNHHTM DP Cường Mùi – QT Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tổ 14, Trung Tâm, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái Cty TNHHTM DP Cường Mùi – QT Nguyễn Thị Thanh Huyền Trung Tâm Thị xã Nghĩa Lộ Yên Bái Nguyễn Thị Thanh Huyền 0979955581