Hiểu đúng về dinh dưỡng và phát triển của con | Trẻ biếng ăn phải làm sao
Home | Hiểu đúng về dinh dưỡng và phát triển của con

Hiểu đúng về dinh dưỡng và phát triển của con

Tầm quan trọng của việc có một chế độ dinh dưỡng cân bằng với sự tăng trưởng và phát triển của trẻ

cu-qua-428e0

Một chế độ dinh dưỡng cân bằng, khỏe mạnh cần thiết để hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của trẻ qua từng giai đoạn. Một chế độ dinh dưỡng khỏe mạnh giúp: [1]

– Có thể giúp cải thiện sự tập trung, học tập và phát triển hành vi

– Cung cấp năng lượng cho trẻ

– Tăng cường sức đề kháng

– Thúc đẩy tăng trưởng thể chất và phát triển trí tuệ

– Giúp trẻ thiết lập được thói quen ăn uống lành mạnh

Nếu trẻ không có đủ chất dinh dưỡng cần thiết trẻ có thể gặp bị chậm phát triển thậm chế giảm khả năng học tập. [2-5] Một vài đứa trẻ khi bị thiếu hụt dưỡng chất cần thiết có thể thường xuyên mệt mỏi thậm chí ốm. [6]

Tài liệu tham khảo:

  1. Pre-school Learning Alliance: https://www.pre-school.org.uk/parents/support-advice/408/healthy-eating-for-young-childrenAccessed 25th February 2014.
  2. Lindberg L et al. Acta Paediatrica2006;95:425-429.
  3. Dubois L et al. Int J Behav Nutr Phys Act2007;doi:10.1186/1479-5868-4-9 Published on-line 4th April 2007.
  4. Ekstein S et al. Clin Pediatr2010;49(3):217-220.
  5. Chatoor I et al. Pediatrics2004;113(5):e440-e447.
  6. Medline Plus, 2013: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002456.htmAccessed 25th February 2014